Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Oborniki

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1917
- brak danych - 1874 - 1917
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1917 W zespole zmikrofilmowano 12 j.a. o sygn.: 1-12 (nr O 43312-43323) oraz zdigitalizowano sygnatury 13-114
Show all units in the collection:
Units in series:: 3 Akta małżeństw
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1916/0/3/2 Księga małżeństw 1874 0
53/1916/0/3/5 Księga małżeństw 1875 0
53/1916/0/3/8 Księga małżeństw 1876 0
53/1916/0/3/11 Księga małżeństw 1877 0
53/1916/0/3/14 Księga małżeństw 1878 112
53/1916/0/3/17 Księga małżeństw 1879 90
53/1916/0/3/20 Księga małżeństw 1880 99
53/1916/0/3/23 Księga małżeństw 1881 85
53/1916/0/3/26 Księga małżeństw 1882 107
53/1916/0/3/29 Księga małżeństw 1883 105
53/1916/0/3/32 Księga małżeństw 1884 111
53/1916/0/3/35 Księga małżeństw 1885 140
53/1916/0/3/38 Księga małżeństw 1886 121
53/1916/0/3/41 Księga małżeństw 1887 102
53/1916/0/3/44 Księga małżeństw 1888 128
53/1916/0/3/47 Księga małżeństw 1889 125
53/1916/0/3/50 Księga małżeństw 1890 116
53/1916/0/3/53 Księga małżeństw 1891 122
53/1916/0/3/56 Księga małżeństw 1892 111
53/1916/0/3/59 Księga małżeństw 1893 119
53/1916/0/3/62 Księga małżeństw 1894 109
53/1916/0/3/65 Księga małżeństw 1895 171
53/1916/0/3/68 Księga małżeństw 1896 137
53/1916/0/3/71 Księga małżeństw 1897 149
53/1916/0/3/74 Księga małżeństw 1898 117
53/1916/0/3/77 Księga małżeństw 1899 145
53/1916/0/3/80 Księga wtóropisów małżeństw 1900 135
53/1916/0/3/83 Księga wtóropisów małżeństw 1901 134
53/1916/0/3/86 Księga wtóropisów małżeństw 1902 125
53/1916/0/3/89 Księga wtóropisów małżeństw 1903 143
53/1916/0/3/92 Księga wtóropisów małżeństw 1904 157
53/1916/0/3/95 Księga wtóropisów małżeństw 1905 128
53/1916/0/3/98 Księga wtóropisów małżeństw 1906 160
53/1916/0/3/101 Księga wtóropisów małżeństw 1907 146
53/1916/0/3/104 Księga wtóropisów małżeństw [Rejestr poboczny małżeństw] 1908-1908 104
53/1916/0/3/107 Księga wtóropisów małżeństw [Rejestr poboczny małżeństw] 1909-1909 126
53/1916/0/3/110 Księga wtóropisów małżeństw [Rejestr poboczny małżeństw] 1910-1910 116
53/1916/0/3/113 Księga wtóropisów małżeństw [Rejestr poboczny małżeństw] 1911-1911 178
53/1916/0/3/116 Księga wtóropisów małżeństw [Rejestr poboczny małżeństw] 1912-1912 0
53/1916/0/3/119 Księga wtóropisów małżeństw [Rejestr poboczny małżeństw] 1913-1913 0
53/1916/0/3/122 [Rejestr poboczny małżeństw] 1914-1914 0
53/1916/0/3/125 [Rejestr poboczny małżeństw] 1915-1915 0
53/1916/0/3/127 [Rejestr poboczny małżeństw] 1916-1916 0
53/1916/0/3/128 [Rejestr poboczny małżeństw] 1917-1917 0
53/1916/0/3/132 [Rejestr poboczny małżeństw] 1918-1918 0
53/1916/0/3/133 [Rejestr poboczny małżeństw] 1919-1919 0
53/1916/0/3/134 [Rejestr poboczny małżeństw] 1920-1920 0

Amount of archival material

137

130

0

3.02

2.88

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -