Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Oborniki

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1917
- brak danych - 1874 - 1917
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1917 W zespole zmikrofilmowano 12 j.a. o sygn.: 1-12 (nr O 43312-43323) oraz zdigitalizowano sygnatury 13-114
Show all units in the collection:
Units in series:: 4 Akta zgonów
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1916/0/4/3 Księga zgonów 1874 0
53/1916/0/4/6 Księga zgonów 1875 0
53/1916/0/4/9 Księga zgonów 1876 0
53/1916/0/4/12 Księga zgonów 1877 0
53/1916/0/4/15 Księga zgonów 1878 219
53/1916/0/4/18 Księga zgonów 1879 200
53/1916/0/4/21 Księga zgonów 1880 246
53/1916/0/4/24 Księga zgonów 1881 220
53/1916/0/4/27 Księga zgonów 1882 203
53/1916/0/4/30 Księga zgonów 1883 180
53/1916/0/4/33 Księga zgonów 1884 212
53/1916/0/4/36 Księga zgonów 1885 247
53/1916/0/4/39 Księga zgonów 1886 262
53/1916/0/4/42 Księga zgonów 1887 172
53/1916/0/4/45 Księga zgonów 1888 199
53/1916/0/4/48 Księga zgonów 1889 178
53/1916/0/4/51 Księga zgonów 1890 216
53/1916/0/4/54 Księga zgonów 1891 199
53/1916/0/4/57 Księga zgonów 1892 203
53/1916/0/4/60 Księga zgonów 1893 210
53/1916/0/4/63 Księga zgonów 1894 209
53/1916/0/4/66 Księga zgonów 1895 193
53/1916/0/4/69 Księga zgonów 1896 230
53/1916/0/4/72 Księga zgonów 1897 221
53/1916/0/4/75 Księga zgonów 1898 204
53/1916/0/4/78 Księga zgonów 1899 234
53/1916/0/4/81 Księga wtóropisów zgonów 1900 247
53/1916/0/4/84 Księga wtóropisów zgonów 1901 212
53/1916/0/4/87 Księga wtóropisów zgonów 1902 245
53/1916/0/4/90 Księga wtóropisów zgonów 1903 209
53/1916/0/4/93 Księga wtóropisów zgonów 1904 251
53/1916/0/4/96 Księga wtóropisów zgonów 1905 233
53/1916/0/4/99 Księga wtóropisów zgonów 1906 201
53/1916/0/4/102 Księga wtóropisów zgonów 1907 186
53/1916/0/4/105 Księga wtóropisów zgonów [Rejestr poboczny zgonów] 1908-1908 182
53/1916/0/4/108 Księga wtóropisów zgonów [Rejestr poboczny zgonów] 1909-1909 186
53/1916/0/4/111 Księga wtóropisów zgonów [Rejestr poboczny zgonów] 1910-1910 204
53/1916/0/4/114 Księga wtóropisów zgonów [Rejestr poboczny zgonów] 1911-1911 204
53/1916/0/4/117 Księga wtóropisów zgonów [Rejestr poboczny zgonów] 1912-1912 0
53/1916/0/4/120 Księga wtóropisów zgonów [Rejestr poboczny zgonów] 1913-1913 0
53/1916/0/4/123 Księga wtóropisów zgonów [Rejestr poboczny zgonów] 1914-1914 0
53/1916/0/4/126 Księga wtóropisów zgonów [Rejestr poboczny zgonów] 1915-1915 0
53/1916/0/4/129 Księga wtóropisów zgonów [Rejestr poboczny zgonów] 1916-1916 0
53/1916/0/4/130 Księga wtóropisów zgonów [Rejestr poboczny zgonów] 1917-1917 0
53/1916/0/4/135 Księga wtóropisów zgonów [Rejestr poboczny zgonów] 1918-1918 0
53/1916/0/4/136 Księga wtóropisów zgonów [Rejestr poboczny zgonów] 1919-1919 0
53/1916/0/4/137 Poboczny rejestr śmierci [Rejestr poboczny zgonów] 1920-1920 0

Amount of archival material

137

130

0

3.02

2.88

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -