Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Obrzycko (pow. szamotulski)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1916
- brak danych - 1874 - 1916
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
francuski
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1916 Wtóropisy (sygn.: 78-152) - przechowywane w APPO Konin.
W zespole zmikrofilmowano 33 j.a. o sygn.: 1-12 (nr O: 43344-43355), 13-33 (nr O: 56703-56723) oraz zdigitalizowano sygnatury 13-77, 153-157, 167-169, 173-175, 182-184, 191-192, 203-210, 212-213
Show all units in the collection:
Units in series:: 1 Akta urodzeń
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1917/0/1/1 Księga urodzeń 1874 0
53/1917/0/1/4 Księga urodzeń 1875 0
53/1917/0/1/7 Księga urodzeń 1876 0
53/1917/0/1/10 Księga urodzeń 1877 0
53/1917/0/1/13 Księga urodzeń 1878 177
53/1917/0/1/16 Księga urodzeń 1879 199
53/1917/0/1/19 Księga urodzeń 1880 191
53/1917/0/1/22 Księga urodzeń 1881 177
53/1917/0/1/25 Księga urodzeń 1882 186
53/1917/0/1/28 Księga urodzeń 1883 171
53/1917/0/1/31 Księga urodzeń 1884 175
53/1917/0/1/34 Księga urodzeń 1885 174
53/1917/0/1/37 Księga urodzeń 1886 188
53/1917/0/1/42 Księga urodzeń 1887 178
53/1917/0/1/45 Księga urodzeń 1888 175
53/1917/0/1/48 Księga urodzeń 1889 179
53/1917/0/1/51 Księga urodzeń 1890 182
53/1917/0/1/54 Księga urodzeń 1891 189
53/1917/0/1/57 Księga urodzeń 1892 150
53/1917/0/1/60 Księga urodzeń 1893 185
53/1917/0/1/63 Księga urodzeń 1894 182
53/1917/0/1/66 Księga urodzeń 1895 188
53/1917/0/1/69 Księga urodzeń 1896 205
53/1917/0/1/72 Księga urodzeń 1897 199
53/1917/0/1/75 Księga urodzeń 1898 208
53/1917/0/1/78 Księga urodzeń 1874 0
53/1917/0/1/81 Księga urodzeń 1875 0
53/1917/0/1/84 Księga urodzeń 1876 0
53/1917/0/1/87 Księga urodzeń 1877 0
53/1917/0/1/90 Księga urodzeń 1878 0
53/1917/0/1/93 Księga urodzeń 1879 0
53/1917/0/1/96 Księga urodzeń 1880 0
53/1917/0/1/99 Księga urodzeń 1881 0
53/1917/0/1/102 Księga urodzeń 1882 0
53/1917/0/1/105 Księga urodzeń 1883 0
53/1917/0/1/108 Księga urodzeń 1884 0
53/1917/0/1/111 Księga urodzeń 1885 0
53/1917/0/1/114 Księga urodzeń 1886 0
53/1917/0/1/117 Księga urodzeń 1887 0
53/1917/0/1/120 Księga urodzeń 1888 0
53/1917/0/1/123 Księga urodzeń 1889 0
53/1917/0/1/126 Księga urodzeń 1890 0
53/1917/0/1/129 Księga urodzeń 1891 0
53/1917/0/1/132 Księga urodzeń 1892 0
53/1917/0/1/135 Księga urodzeń 1893 0
53/1917/0/1/138 Księga urodzeń 1894 0
53/1917/0/1/141 Księga urodzeń 1895 0
53/1917/0/1/144 Księga urodzeń 1896 0
53/1917/0/1/147 Księga urodzeń 1897 0
53/1917/0/1/150 Księga urodzeń 1898 0
53/1917/0/1/155 Księga urodzeń 1899 197
53/1917/0/1/158 Geburts-Neben-Register 1899 0
53/1917/0/1/161 Geburts-Neben-Register 1900 0
53/1917/0/1/164 Geburts-Neben-Register 1901 0
53/1917/0/1/167 [Księga urodzeń] 1900-1901 382
53/1917/0/1/170 Geburts-Neben-Register 1902 0
53/1917/0/1/173 [Księga urodzeń] 1902-1903 372
53/1917/0/1/176 Geburts-Neben-Register 1903 0
53/1917/0/1/177 Geburts-Neben-Register 1904 0
53/1917/0/1/182 [Księga urodzeń] 1904-1905 364
53/1917/0/1/185 Geburts-Neben-Register 1905 0
53/1917/0/1/188 Geburts-Neben-Register 1906-1906 0
53/1917/0/1/191 [Księga urodzeń] 1906-1907 388
53/1917/0/1/193 Geburts-Neben-Register 1907-1907 0
53/1917/0/1/196 Geburts-Neben-Register 1908-1908 0
53/1917/0/1/199 Geburts-Neben-Register 1909-1909 0
53/1917/0/1/202 Geburts-Neben-Register 1910-1910 0
53/1917/0/1/206 Księga urodzeń [Rejestr główny urodzeń] 1908-1909 424
53/1917/0/1/210 Księga urodzeń [Rejestr główny urodzeń] 1910-1911 414
53/1917/0/1/211 Geburts-Neben-Register 1911-1911 0
53/1917/0/1/214 Geburts-Neben-Register 1912-1912 0
53/1917/0/1/217 Geburts-Neben-Register 1913-1913 0
53/1917/0/1/232 Księga urodzeń [Rejestr główny urodzeń] 1912-1913 0
53/1917/0/1/235 Geburts-Neben-Register 1914-1914 0
53/1917/0/1/236 Geburts-Neben-Register 1915-1915 0
53/1917/0/1/237 Geburts-Neben-Register 1916-1916 0

Amount of archival material

249

243

0

3.91

3.84

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -