Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Obrzycko (pow. szamotulski)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1916
- brak danych - 1874 - 1916
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
francuski
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1916 Wtóropisy (sygn.: 78-152) - przechowywane w APPO Konin.
W zespole zmikrofilmowano 33 j.a. o sygn.: 1-12 (nr O: 43344-43355), 13-33 (nr O: 56703-56723) oraz zdigitalizowano sygnatury 13-77, 153-157, 167-169, 173-175, 182-184, 191-192, 203-210, 212-213
Show all units in the collection:
Units in series:: 3 Akta małżeństw
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1917/0/3/2 Księga małżeństw 1874 0
53/1917/0/3/5 Księga małżeństw 1875 0
53/1917/0/3/8 Księga małżeństw 1876 0
53/1917/0/3/11 Księga małżeństw 1877 0
53/1917/0/3/14 Księga małżeństw 1878 74
53/1917/0/3/17 Księga małżeństw 1879 62
53/1917/0/3/20 Księga małżeństw 1880 52
53/1917/0/3/23 Księga małżeństw 1881 50
53/1917/0/3/26 Księga małżeństw 1882 49
53/1917/0/3/29 Księga małżeństw 1883 62
53/1917/0/3/32 Księga małżeństw 1884 50
53/1917/0/3/35 Księga małżeństw 1885 69
53/1917/0/3/38 Księga małżeństw 1886 71
53/1917/0/3/43 Księga małżeństw 1887 67
53/1917/0/3/46 Księga małżeństw 1888 67
53/1917/0/3/49 Księga małżeństw 1889 63
53/1917/0/3/52 Księga małżeństw 1890 77
53/1917/0/3/55 Księga małżeństw 1891 71
53/1917/0/3/58 Księga małżeństw 1892 81
53/1917/0/3/61 Księga małżeństw 1893 73
53/1917/0/3/64 Księga małżeństw 1894 76
53/1917/0/3/67 Księga małżeństw 1895 65
53/1917/0/3/70 Księga małżeństw 1896 83
53/1917/0/3/73 Księga małżeństw 1897 65
53/1917/0/3/76 Księga małżeństw 1898 89
53/1917/0/3/79 Księga małżeństw 1874 0
53/1917/0/3/82 Księga małżeństw 1875 0
53/1917/0/3/85 Księga małżeństw 1876 0
53/1917/0/3/88 Księga małżeństw 1877 0
53/1917/0/3/91 Księga małżeństw 1878 0
53/1917/0/3/94 Księga małżeństw 1879 0
53/1917/0/3/97 Księga małżeństw 1880 0
53/1917/0/3/100 Księga małżeństw 1881 0
53/1917/0/3/103 Księga małżeństw 1882 0
53/1917/0/3/106 Księga małżeństw 1883 0
53/1917/0/3/109 Księga małżeństw 1884 0
53/1917/0/3/112 Księga małżeństw 1885 0
53/1917/0/3/115 Księga małżeństw 1886 0
53/1917/0/3/118 Księga małżeństw 1887 0
53/1917/0/3/121 Księga małżeństw 1888 0
53/1917/0/3/124 Księga małżeństw 1889 0
53/1917/0/3/127 Księga małżeństw 1890 0
53/1917/0/3/130 Księga małżeństw 1891 0
53/1917/0/3/133 Księga małżeństw 1892 0
53/1917/0/3/136 Księga małżeństw 1893 0
53/1917/0/3/139 Księga małżeństw 1894 0
53/1917/0/3/142 Księga małżeństw 1895 0
53/1917/0/3/145 Księga małżeństw 1896 0
53/1917/0/3/148 Księga małżeństw 1897 0
53/1917/0/3/151 Księga małżeństw 1898 0
53/1917/0/3/156 Księga małżeństw 1899 75
53/1917/0/3/159 Heiraths-Neben-Register 1899 0
53/1917/0/3/162 Heiraths-Neben-Register 1900 0
53/1917/0/3/165 Heiraths-Neben-Register 1901 0
53/1917/0/3/168 Księga miejscowa małżeństw 1900-1901 145
53/1917/0/3/171 Heiraths-Neben-Register 1902 0
53/1917/0/3/174 [Księga małżeństw] 1902-1903 166
53/1917/0/3/178 Heiraths-Neben-Register 1903 0
53/1917/0/3/179 Heiraths-Neben-Register 1904 0
53/1917/0/3/183 Heiraths-Haupt-Register 1904-1905 173
53/1917/0/3/186 Heiraths-Neben-Register 1905 0
53/1917/0/3/189 Heiraths-Neben-Register 1906 0
53/1917/0/3/194 Heiraths-Neben-Register 1907 0
53/1917/0/3/197 Heirats-Neben-Register 1908-1908 0
53/1917/0/3/200 Heirats-Neben-Register 1909-1909 0
53/1917/0/3/203 Heirats-Neben-Register 1910-1910 66
53/1917/0/3/207 [Rejestr główny małżeństw] 1906-1909 325
53/1917/0/3/212 Heirats-Neben-Register 1911-1911 96
53/1917/0/3/215 Heirats-Neben-Register 1912-1912 0
53/1917/0/3/218 Heirats-Neben-Register 1913-1913 0
53/1917/0/3/233 Heirats-Haupt-Register 1910-1912 0
53/1917/0/3/238 Heirats-Neben-Register 1914-1914 0
53/1917/0/3/239 Heirats-Neben-Register 1915-1915 0
53/1917/0/3/240 Heirats-Neben-Register 1916-1916 0
53/1917/0/3/244 Heirats-Neben-Register 1917-1917 0
53/1917/0/3/245 Heirats-Neben-Register 1918-1918 0
53/1917/0/3/246 Heirats-Neben-Register 1919-1919 0

Amount of archival material

249

243

0

3.91

3.84

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -