Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Obrzycko (pow. szamotulski)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1916
- brak danych - 1874 - 1916
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
francuski
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1916 Wtóropisy (sygn.: 78-152) - przechowywane w APPO Konin.
W zespole zmikrofilmowano 33 j.a. o sygn.: 1-12 (nr O: 43344-43355), 13-33 (nr O: 56703-56723) oraz zdigitalizowano sygnatury 13-77, 153-157, 167-169, 173-175, 182-184, 191-192, 203-210, 212-213
Show all units in the collection:
Units in series:: 4 Akta zgonów
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1917/0/4/3 Księga zgonów 1874 0
53/1917/0/4/6 Księga zgonów 1875 0
53/1917/0/4/9 Księga zgonów 1876 0
53/1917/0/4/12 Księga zgonów 1877 0
53/1917/0/4/15 Księga zgonów 1878 110
53/1917/0/4/18 Księga zgonów 1879 114
53/1917/0/4/21 Księga zgonów 1880 143
53/1917/0/4/24 Księga zgonów 1881 161
53/1917/0/4/27 Księga zgonów 1882 148
53/1917/0/4/30 Księga zgonów 1883 144
53/1917/0/4/33 Księga zgonów 1884 172
53/1917/0/4/36 Księga zgonów 1885 136
53/1917/0/4/39 Księga zgonów 1886 104
53/1917/0/4/44 Księga zgonów 1887 92
53/1917/0/4/47 Księga zgonów 1888 109
53/1917/0/4/50 Księga zgonów 1889 112
53/1917/0/4/53 Księga zgonów 1890 127
53/1917/0/4/56 Księga zgonów 1891 96
53/1917/0/4/59 Księga zgonów 1892 119
53/1917/0/4/62 Księga zgonów 1893 112
53/1917/0/4/65 Księga zgonów 1894 112
53/1917/0/4/68 Księga zgonów 1895 117
53/1917/0/4/71 Księga zgonów 1896 109
53/1917/0/4/74 Księga zgonów 1897 112
53/1917/0/4/77 Księga zgonów 1898 118
53/1917/0/4/80 Księga zgonów 1874 0
53/1917/0/4/83 Księga zgonów 1875 0
53/1917/0/4/86 Księga zgonów 1876 0
53/1917/0/4/89 Księga zgonów 1877 0
53/1917/0/4/92 Księga zgonów 1878 0
53/1917/0/4/95 Księga zgonów 1879 0
53/1917/0/4/98 Księga zgonów 1880 0
53/1917/0/4/101 Księga zgonów 1881 0
53/1917/0/4/104 Księga zgonów 1882 0
53/1917/0/4/107 Księga zgonów 1883 0
53/1917/0/4/110 Księga zgonów 1884 0
53/1917/0/4/113 Księga zgonów 1885 0
53/1917/0/4/116 Księga zgonów 1886 0
53/1917/0/4/119 Księga zgonów 1887 0
53/1917/0/4/122 Księga zgonów 1888 0
53/1917/0/4/125 Księga zgonów 1889 0
53/1917/0/4/128 Księga zgonów 1890 0
53/1917/0/4/131 Księga zgonów 1891 0
53/1917/0/4/134 Księga zgonów 1892 0
53/1917/0/4/137 Księga zgonów 1893 0
53/1917/0/4/140 Księga zgonów 1894 0
53/1917/0/4/143 Księga zgonów 1895 0
53/1917/0/4/146 Księga zgonów 1896 0
53/1917/0/4/149 Księga zgonów 1897 0
53/1917/0/4/152 Księga zgonów 1898 0
53/1917/0/4/157 Księga zgonów 1899 155
53/1917/0/4/160 Sterbe-Neben-Register 1899 0
53/1917/0/4/163 Sterbe-Neben-Register 1900 0
53/1917/0/4/166 Sterbe-Neben-Register 1901 0
53/1917/0/4/169 Sterbe Haupt-Register 1900-1901 237
53/1917/0/4/172 Sterbe-Neben-Register 1902 0
53/1917/0/4/175 Sterbe-Haupt-Register 1902-1903 168
53/1917/0/4/180 Sterbe-Neben-Register 1903 0
53/1917/0/4/181 Sterbe-Neben-Register 1904 0
53/1917/0/4/184 Sterbe-Haupt-Register 1904-1905 177
53/1917/0/4/187 Sterbe-Neben-Register 1905 0
53/1917/0/4/190 Sterbe-Neben-Register 1906 0
53/1917/0/4/192 Sterbe-Haupt-Register 1906-1907 206
53/1917/0/4/195 Sterbe-Neben-Register 1907 0
53/1917/0/4/198 Sterbe-Neben-Register 1908-1908 0
53/1917/0/4/201 Sterbe-Neben-Register 1909-1909 0
53/1917/0/4/204 Sterbe-Neben-Register 1910-1910 103
53/1917/0/4/208 Sterbe-Haupt-Register 1908-1908 109
53/1917/0/4/209 Sterbe-Haupt-Register 1909-1909 136
53/1917/0/4/213 Sterbe-Neben-Register 1911-1911 93
53/1917/0/4/216 Sterbe-Neben-Register 1912-1912 0
53/1917/0/4/219 Sterbe-Neben-Register 1913-1913 0
53/1917/0/4/234 [Rejestr główny zgonów] 1910-1912 0
53/1917/0/4/241 Sterbe-Neben-Register 1914-1914 0
53/1917/0/4/242 Sterbe-Neben-Register 1915-1915 0
53/1917/0/4/243 Sterbe-Neben-Register 1916-1916 0
53/1917/0/4/247 Sterbe-Neben-Register 1917-1917 0
53/1917/0/4/248 Sterbe-Neben-Register 1918-1918 0
53/1917/0/4/249 Sterbe-Neben-Register 1919-1919 0

Amount of archival material

249

243

0

3.91

3.84

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -