Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Opalenica (pow. nowotomyski)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1913
- brak danych - 1874 - 1913
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1913 Wtóropisy (sygn.: 76-150) - przechowywane w APPO Konin. W zespole zmikrofilmowano 33 j.a. o sygn.: 1-12 (nr O: 43438-43449), 13-33 (nr O: 56724-56744) oraz zdigitalizowano sygnatury 13-75, 151-153, 157-159, 163-168, 178-186, 193-198, 214-227
Show all units in the collection:
Units in series:: 4 Akta zgonów
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1918/0/4/3 Księga zgonów 1874 0
53/1918/0/4/6 Księga zgonów 1875 0
53/1918/0/4/9 Księga zgonów 1876 0
53/1918/0/4/12 Księga zgonów 1877 0
53/1918/0/4/15 Księga zgonów 1878 85
53/1918/0/4/18 Księga zgonów 1879 105
53/1918/0/4/21 Księga zgonów 1880 94
53/1918/0/4/24 Księga zgonów 1881 136
53/1918/0/4/27 Księga zgonów 1882 80
53/1918/0/4/30 Księga zgonów 1883 124
53/1918/0/4/33 Księga zgonów 1884 151
53/1918/0/4/36 Księga zgonów 1885 116
53/1918/0/4/39 Księga zgonów 1886 103
53/1918/0/4/42 Księga zgonów 1887 171
53/1918/0/4/45 Księga zgonów 1888 110
53/1918/0/4/48 Księga zgonów 1889 120
53/1918/0/4/51 Księga zgonów 1890 106
53/1918/0/4/54 Księga zgonów 1891 118
53/1918/0/4/57 Księga zgonów 1892 118
53/1918/0/4/60 Księga zgonów 1893 140
53/1918/0/4/63 Księga zgonów 1894 124
53/1918/0/4/66 Księga zgonów 1895 129
53/1918/0/4/69 Księga zgonów 1896 119
53/1918/0/4/72 Księga zgonów 1897 144
53/1918/0/4/75 Księga zgonów 1898 148
53/1918/0/4/78 Księga zgonów 1874 0
53/1918/0/4/81 Księga zgonów 1875 0
53/1918/0/4/84 Księga zgonów 1876 0
53/1918/0/4/87 Księga zgonów 1877 0
53/1918/0/4/90 Księga zgonów 1878 0
53/1918/0/4/93 Księga zgonów 1879 0
53/1918/0/4/96 Księga zgonów 1880 0
53/1918/0/4/99 Księga zgonów 1881 0
53/1918/0/4/102 Księga zgonów 1882 0
53/1918/0/4/105 Księga zgonów 1883 0
53/1918/0/4/108 Księga zgonów 1884 0
53/1918/0/4/111 Księga zgonów 1885 0
53/1918/0/4/114 Księga zgonów 1886 0
53/1918/0/4/117 Księga zgonów 1887 0
53/1918/0/4/120 Księga zgonów 1888 0
53/1918/0/4/123 Księga zgonów 1889 0
53/1918/0/4/126 Księga zgonów 1890 0
53/1918/0/4/129 Księga zgonów 1891 0
53/1918/0/4/132 Księga zgonów 1892 0
53/1918/0/4/135 Księga zgonów 1893 0
53/1918/0/4/138 Księga zgonów 1894 0
53/1918/0/4/141 Księga zgonów 1895 0
53/1918/0/4/144 Księga zgonów 1896 0
53/1918/0/4/147 Księga zgonów 1897 0
53/1918/0/4/150 Księga zgonów 1898 0
53/1918/0/4/153 Księga zgonów 1899 132
53/1918/0/4/156 Księga zgonów 1899 0
53/1918/0/4/159 Sterbe-Haupt-Register 1900 127
53/1918/0/4/162 Sterbe-Neben-Register 1900 0
53/1918/0/4/165 Sterbe-Haupt-Register 1901 172
53/1918/0/4/168 Sterbe-Haupt-Register 1902 123
53/1918/0/4/171 Sterbe-Neben-Register 1901 0
53/1918/0/4/174 Sterbe-Neben-Register 1902 0
53/1918/0/4/177 Sterbe-Neben-Register 1903 0
53/1918/0/4/182 Sterbe-Haupt-Register 1903 114
53/1918/0/4/183 Sterbe-Haupt-Register 1904 134
53/1918/0/4/186 Księga zgonów 1905 128
53/1918/0/4/189 Sterbe-Neben-Register 1904 0
53/1918/0/4/192 Sterbe-Neben-Register 1905 0
53/1918/0/4/195 Sterbe-Haupt-Register 1906-1906 121
53/1918/0/4/198 Sterbe-Haupt-Register 1907-1907 136
53/1918/0/4/201 Sterbe-Neben-Register 1906-1906 0
53/1918/0/4/204 Sterbe-Neben-Register 1907-1907 0
53/1918/0/4/207 Sterbe-Neben-Register 1908-1908 0
53/1918/0/4/210 Sterbe-Neben-Register 1909-1909 0
53/1918/0/4/213 Sterbe-Neben-Register 1910-1910 0
53/1918/0/4/218 Sterbe-Haupt-Register 1908-1908 181
53/1918/0/4/221 Sterbe-Haupt-Register 1909-1909 159
53/1918/0/4/224 Sterbe-Haupt-Register 1910-1910 114
53/1918/0/4/227 Sterbe-Haupt-Register 1911-1911 98
53/1918/0/4/230 Sterbe-Neben-Register 1911-1911 0
53/1918/0/4/233 Sterbe-Neben-Register 1912-1912 0
53/1918/0/4/236 Sterbe-Neben-Register 1913-1913 0
53/1918/0/4/239 Sterbe-Haupt-Register 1912-1912 0
53/1918/0/4/242 Sterbe-Haupt-Register 1913-1913 0
53/1918/0/4/245 Rejestr główny zgonów 1914-1914 0
53/1918/0/4/248 Rejestr główny zgonów 1915-1915 0
53/1918/0/4/251 Rejestr główny zgonów 1916-1916 0
53/1918/0/4/272 Rejestr główny zgonów 1917-1917 0
53/1918/0/4/273 Rejestr główny zgonów 1918-1918 0
53/1918/0/4/274 Rejestr główny zgonów 1919-1919 0
53/1918/0/4/275 Rejestr główny zgonów 1920-1920 0
53/1918/0/4/276 Rejestr główny zgonów 1921-1921 0
53/1918/0/4/277 Rejestr główny zgonów 1922-1922 0
53/1918/0/4/278 Rejestr główny zgonów 1923-1923 0
53/1918/0/4/279 Rejestr główny zgonów 1924-1924 0
53/1918/0/4/280 Rejestr główny zgonów 1925-1925 0
53/1918/0/4/281 Rejestr główny zgonów 1926-1926 0
53/1918/0/4/282 Rejestr główny zgonów 1927-1927 0
53/1918/0/4/283 Rejestr główny zgonów 1928-1928 0
53/1918/0/4/284 Rejestr główny zgonów 1929-1929 0
53/1918/0/4/285 Rejestr główny zgonów 1930-1930 0
53/1918/0/4/286 Rejestr główny zgonów 1931-1931 0
53/1918/0/4/287 Rejestr główny zgonów 1932-1932 0
53/1918/0/4/288 Rejestr główny zgonów 1933-1933 0
1 2

Amount of archival material

290

242

0

4.79

4.04

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -