Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Ostroróg (pow. szamotulski)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874 - 1916 [1950 - 2003]
- brak danych - 1874 - 1916
1950 - 1950
1960 - 1960
1978 - 1978
1981 - 1981
1996 - 1996
2003 - 2003
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1916 oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do ksiąg urodzeń i małżeństw za lata 1950-1981, 2003 Wtóropisy (sygn.: 79-153) - przechowywane w APPO Konin. W zespole zmikrofilmowano 33 j.a. o sygn.: 1-12 (nr O: 43536-43547), 13-33 (nr O: 56745-56765) oraz zdigitalizowano sygnatury 13-78, 166-171, 178-180, 190-192, 196-209, 219-223
Show all units in the collection:
Units in series:: 3 Akta małżeństw
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1919/0/3/2 Księga małżeństw 1874 0
53/1919/0/3/5 Księga małżeństw 1875 0
53/1919/0/3/8 Księga małżeństw 1876 0
53/1919/0/3/11 Księga małżeństw 1877 0
53/1919/0/3/14 Księga małżeństw 1878 63
53/1919/0/3/17 Księga małżeństw 1879 63
53/1919/0/3/20 Księga małżeństw 1880 37
53/1919/0/3/23 Księga małżeństw 1881 61
53/1919/0/3/26 Księga małżeństw 1882 89
53/1919/0/3/29 Księga małżeństw 1883 70
53/1919/0/3/32 Księga małżeństw 1884 57
53/1919/0/3/35 Księga małżeństw 1885 85
53/1919/0/3/38 Księga małżeństw 1886 67
53/1919/0/3/41 Księga małżeństw 1887 59
53/1919/0/3/44 Księga małżeństw 1888 89
53/1919/0/3/47 Księga małżeństw 1889 75
53/1919/0/3/50 Księga małżeństw 1890 56
53/1919/0/3/53 Księga małżeństw 1891 72
53/1919/0/3/56 Księga małżeństw 1892 54
53/1919/0/3/59 Księga małżeństw 1893 82
53/1919/0/3/62 Księga małżeństw 1894 92
53/1919/0/3/65 Księga małżeństw 1895 100
53/1919/0/3/68 Księga małżeństw 1896 83
53/1919/0/3/71 Księga małżeństw 1897 106
53/1919/0/3/74 Księga małżeństw 1898 79
53/1919/0/3/77 Księga małżeństw 1899 94
53/1919/0/3/80 Księga małżeństw 1874 0
53/1919/0/3/83 Księga małżeństw 1875 0
53/1919/0/3/86 Księga małżeństw 1876 0
53/1919/0/3/89 Księga małżeństw 1877 0
53/1919/0/3/92 Księga małżeństw 1878 0
53/1919/0/3/95 Księga małżeństw 1879 0
53/1919/0/3/98 Księga małżeństw 1880 0
53/1919/0/3/101 Księga małżeństw 1881 0
53/1919/0/3/104 Księga małżeństw 1882 0
53/1919/0/3/107 Księga małżeństw 1883 0
53/1919/0/3/110 Księga małżeństw 1884 0
53/1919/0/3/113 Księga małżeństw 1885 0
53/1919/0/3/116 Księga małżeństw 1886 0
53/1919/0/3/119 Księga małżeństw 1887 0
53/1919/0/3/122 Księga małżeństw 1888 0
53/1919/0/3/125 Księga małżeństw 1889 0
53/1919/0/3/128 Księga małżeństw 1890 0
53/1919/0/3/131 Księga małżeństw 1891 0
53/1919/0/3/134 Księga małżeństw 1892 0
53/1919/0/3/137 Księga małżeństw 1893 0
53/1919/0/3/140 Księga małżeństw 1894 0
53/1919/0/3/143 Księga małżeństw 1895 0
53/1919/0/3/146 Księga małżeństw 1896 0
53/1919/0/3/149 Księga małżeństw 1897 0
53/1919/0/3/152 Księga małżeństw 1898 0
53/1919/0/3/155 Heiraths-Neben-Register. 1899 0
53/1919/0/3/158 Heiraths-Neben-Register 1900 0
53/1919/0/3/161 Heiraths-Neben-Register 1901 0
53/1919/0/3/164 Heiraths-Neben-Register 1902 0
53/1919/0/3/167 Rejestr ślubu 1900-1901 159
53/1919/0/3/170 Księga małżeństw 1902-1903 184
53/1919/0/3/174 Heiraths-Neben-Register 1903 0
53/1919/0/3/175 Heiraths-Neben-Register 1904 0
53/1919/0/3/179 Księga ślubów 1904-1905 164
53/1919/0/3/182 Heirats-Neben-Register 1905 0
53/1919/0/3/185 Heirats-Neben-Register 1906 0
53/1919/0/3/188 Heirats-Neben-Register 1907 0
53/1919/0/3/191 Rejestr ślubu [główny] 1906-1907 158
53/1919/0/3/194 Heirats-Neben-Register 19081908 0
53/1919/0/3/200 Rejestr ślubu [Rejestr główny małżeństw] 1908-1909 139
53/1919/0/3/211 Heirats-Neben-Register 1909-1909 0
53/1919/0/3/214 Heirats-Neben-Register 1910-1910 0
53/1919/0/3/217 Heirats-Neben-Register 1911-1911 0
53/1919/0/3/220 Rejestr ślubu [Rejestr główny małżeństw] 1910-1911 174
53/1919/0/3/225 Heirats-Neben-Register 1912-1912 0
53/1919/0/3/228 Heirats-Neben-Register 1913-1913 0
53/1919/0/3/231 Rejestr ślubu [Rejestr główny małżeństw] 1912-1913 0
53/1919/0/3/234 [Rejestr główny małżeństw] 1914-1915 0
53/1919/0/3/254 Heirats-Neben-Register 1914-1914 0
53/1919/0/3/255 Heirats-Neben-Register 1915-1915 0
53/1919/0/3/256 Heirats-Neben-Register 1916-1916 0
53/1919/0/3/260 Heirats-Neben-Register 1917-1917 0
53/1919/0/3/261 Heirats-Neben-Register 1918-1918 0
53/1919/0/3/262 Heirats-Neben-Register 1919-1919 0

Amount of archival material

265

259

0

4.15

4.08

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -