Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Ostroróg (pow. szamotulski)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874 - 1916 [1950 - 2003]
- brak danych - 1874 - 1916
1950 - 1950
1960 - 1960
1978 - 1978
1981 - 1981
1996 - 1996
2003 - 2003
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1916 oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do ksiąg urodzeń i małżeństw za lata 1950-1981, 2003 Wtóropisy (sygn.: 79-153) - przechowywane w APPO Konin. W zespole zmikrofilmowano 33 j.a. o sygn.: 1-12 (nr O: 43536-43547), 13-33 (nr O: 56745-56765) oraz zdigitalizowano sygnatury 13-78, 166-171, 178-180, 190-192, 196-209, 219-223
Show all units in the collection:
Units in series:: 4 Akta zgonów
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1919/0/4/3 Księga zgonów 1874 0
53/1919/0/4/6 Księga zgonów 1875 0
53/1919/0/4/9 Księga zgonów 1876 0
53/1919/0/4/12 Księga zgonów 1877 0
53/1919/0/4/15 Księga zgonów 1878 156
53/1919/0/4/18 Księga zgonów 1879 118
53/1919/0/4/21 Księga zgonów 1880 114
53/1919/0/4/24 Księga zgonów 1881 135
53/1919/0/4/27 Księga zgonów 1882 125
53/1919/0/4/30 Księga zgonów 1883 144
53/1919/0/4/33 Księga zgonów 1884 157
53/1919/0/4/36 Księga zgonów 1885 142
53/1919/0/4/39 Księga zgonów 1886 124
53/1919/0/4/42 Księga zgonów 1887 115
53/1919/0/4/45 Księga zgonów 1888 115
53/1919/0/4/48 Księga zgonów 1889 142
53/1919/0/4/51 Księga zgonów 1890 178
53/1919/0/4/54 Księga zgonów 1891 143
53/1919/0/4/57 Księga zgonów 1892 107
53/1919/0/4/60 Księga zgonów 1893 131
53/1919/0/4/63 Księga zgonów 1894 118
53/1919/0/4/66 Księga zgonów 1895 123
53/1919/0/4/69 Księga zgonów 1896 107
53/1919/0/4/72 Księga zgonów 1897 118
53/1919/0/4/75 Księga zgonów 1898 103
53/1919/0/4/78 Księga zgonów 1899 137
53/1919/0/4/81 Księga zgonów 1874 0
53/1919/0/4/84 Księga zgonów 1875 0
53/1919/0/4/87 Księga zgonów 1876 0
53/1919/0/4/90 Księga zgonów 1877 0
53/1919/0/4/93 Księga zgonów 1878 0
53/1919/0/4/96 Księga zgonów 1879 0
53/1919/0/4/99 Księga zgonów 1880 0
53/1919/0/4/102 Księga zgonów 1881 0
53/1919/0/4/105 Księga zgonów 1882 0
53/1919/0/4/108 Księga zgonów 1883 0
53/1919/0/4/111 Księga zgonów 1884 0
53/1919/0/4/114 Księga zgonów 1885 0
53/1919/0/4/117 Księga zgonów 1886 0
53/1919/0/4/120 Księga zgonów 1887 0
53/1919/0/4/123 Księga zgonów 1888 0
53/1919/0/4/126 Księga zgonów 1889 0
53/1919/0/4/129 Księga zgonów 1890 0
53/1919/0/4/132 Księga zgonów 1891 0
53/1919/0/4/135 Księga zgonów 1892 0
53/1919/0/4/138 Księga zgonów 1893 0
53/1919/0/4/141 Księga zgonów 1894 0
53/1919/0/4/144 Księga zgonów 1895 0
53/1919/0/4/147 Księga zgonów 1896 0
53/1919/0/4/150 Księga zgonów 1897 0
53/1919/0/4/153 Księga zgonów 1898 0
53/1919/0/4/156 Sterbe-Neben-Register 1899 0
53/1919/0/4/159 Sterbe-Neben-Register 1900 0
53/1919/0/4/162 Sterbe-Neben-Register 1901 0
53/1919/0/4/165 Sterbe-Neben-Register 1902 0
53/1919/0/4/168 Rejestr śmierci 1900-1901 224
53/1919/0/4/171 Księga zgonów 1902-1903 192
53/1919/0/4/176 Sterbe-Neben-Register 1903 0
53/1919/0/4/177 Sterbe-Neben-Register 1904 0
53/1919/0/4/180 Księga zgonów 1904-1905 232
53/1919/0/4/183 Sterbe-Neben-Register 1905 0
53/1919/0/4/186 Sterbe-Neben-Register 1906 0
53/1919/0/4/189 Sterbe-Neben-Register 1907 0
53/1919/0/4/192 Rejestr śmierci[główny] 1906-1907 213
53/1919/0/4/195 Sterbe-Neben-Register 1908-1908 0
53/1919/0/4/201 Rejestr śmierci [Rejestr główny zgonów] 1908-1909 177
53/1919/0/4/212 Sterbe-Neben-Register 1909-1909 0
53/1919/0/4/215 Sterbe-Neben-Register 1910-1910 0
53/1919/0/4/218 Sterbe-Neben-Register 1911-1911 0
53/1919/0/4/221 Rejestr śmierci [Rejestr główny zgonów] 1910-1911 188
53/1919/0/4/226 Sterbe-Neben-Register 1912-1912 0
53/1919/0/4/229 Sterbe-Neben-Register 1913-1913 0
53/1919/0/4/232 Rejestr śmierci [Rejestr główny zgonów] 1912-1913 0
53/1919/0/4/235 Rejestr śmierci [Rejestr główny zgonów] 1914-1915 0
53/1919/0/4/257 Sterbe-Neben-Register 1914-1914 0
53/1919/0/4/258 Sterbe-Neben-Register 1915-1915 0
53/1919/0/4/259 Sterbe-Neben-Register 1916-1916 0
53/1919/0/4/263 Sterbe-Neben-Register 1917-1917 0
53/1919/0/4/264 Sterbe-Neben-Register 1918-1918 0
53/1919/0/4/265 Sterbe-Neben-Register 1919-1919 0

Amount of archival material

265

259

0

4.15

4.08

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -