Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Otorowo (pow. szamotulski)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1921
- brak danych - 1874 - 1921
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1914 Wtóropisy (sygn.: 76-123) - przechowywane w APPO Konin.
W zespole zmikrofilmowano 33 j.a. o sygn.: 1-12 (nr O: 43626-43637), 13-33 (nr O: 56766-56786) oraz zdigitalizowano sygnatury 13-75, 124-132, 169-171, 178-180, 185-187, 199, 206-211
Show all units in the collection:
Units in series:: 3 Akta małżeństw
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1920/0/3/2 Księga małżeństw 1874 0
53/1920/0/3/5 Księga małżeństw 1875 0
53/1920/0/3/8 Księga małżeństw 1876 0
53/1920/0/3/11 Księga małżeństw 1877 0
53/1920/0/3/14 Księga małżeństw 1878 20
53/1920/0/3/17 Księga małżeństw 1879 49
53/1920/0/3/20 Księga małżeństw 1880 31
53/1920/0/3/23 Księga małżeństw 1881 29
53/1920/0/3/26 Księga małżeństw 1882 37
53/1920/0/3/29 Księga małżeństw 1883 29
53/1920/0/3/32 Księga małżeństw 1884 42
53/1920/0/3/35 Księga małżeństw 1885 30
53/1920/0/3/38 Księga małżeństw 1886 48
53/1920/0/3/41 Księga małżeństw 1887 54
53/1920/0/3/44 Księga małżeństw 1888 36
53/1920/0/3/47 Księga małżeństw 1889 44
53/1920/0/3/50 Księga małżeństw 1890 32
53/1920/0/3/53 Księga małżeństw 1891 32
53/1920/0/3/56 Księga małżeństw 1892 36
53/1920/0/3/59 Księga małżeństw 1893 44
53/1920/0/3/62 Księga małżeństw 1894 38
53/1920/0/3/65 Księga małżeństw 1895 34
53/1920/0/3/68 Księga małżeństw 1896 66
53/1920/0/3/71 Księga małżeństw 1897 42
53/1920/0/3/74 Księga małżeństw 1898 38
53/1920/0/3/77 Księga małżeństw 1874 0
53/1920/0/3/80 Księga małżeństw 1875 0
53/1920/0/3/83 Księga małżeństw 1876 0
53/1920/0/3/86 Księga małżeństw 1877 0
53/1920/0/3/89 Księga małżeństw 1878 0
53/1920/0/3/92 Księga małżeństw 1879 0
53/1920/0/3/95 Księga małżeństw 1880 0
53/1920/0/3/98 Księga małżeństw 1881 0
53/1920/0/3/101 Księga małżeństw 1882 0
53/1920/0/3/104 Księga małżeństw 1883 0
53/1920/0/3/107 Księga małżeństw 1884 0
53/1920/0/3/110 Księga małżeństw 1885 0
53/1920/0/3/113 Księga małżeństw 1886 0
53/1920/0/3/116 Księga małżeństw 1887 0
53/1920/0/3/119 Księga małżeństw 1888 0
53/1920/0/3/122 Księga małżeństw 1889 0
53/1920/0/3/128 Heiraths-Haupt-Register 1899 36
53/1920/0/3/131 Heiraths-Haupt-Register 1900-1901 70
53/1920/0/3/134 Heiraths-Neben-Register 1890 0
53/1920/0/3/137 Heiraths-Neben-Register 1891 0
53/1920/0/3/140 Heiraths-Neben-Register 1892 0
53/1920/0/3/143 Heiraths-Neben-Register 1893 0
53/1920/0/3/146 Heiraths-Neben-Register 1894 0
53/1920/0/3/149 Heiraths-Neben-Register 1895 0
53/1920/0/3/152 Heiraths-Neben-Register 1896 0
53/1920/0/3/155 Heiraths-Neben-Register 1897 0
53/1920/0/3/158 Heiraths-Neben-Register 1898 0
53/1920/0/3/161 Heiraths-Neben-Register 1899 0
53/1920/0/3/164 Heiraths-Neben-Register 1900 0
53/1920/0/3/167 Heiraths-Neben-Register 1901 0
53/1920/0/3/170 Heiraths-Haupt-Register 1902-1903 79
53/1920/0/3/173 Heiraths-Neben-Register 1902 0
53/1920/0/3/176 Heiraths-Neben-Register 1903 0
53/1920/0/3/179 Heiraths-Haupt-Register 1904-1905 79
53/1920/0/3/182 Heiraths-Neben-Register 1904 0
53/1920/0/3/184 Heiraths-Neben-Register 1905 0
53/1920/0/3/186 Heiraths-Haupt-Register 1906-1907 47
53/1920/0/3/191 Heiraths-Neben-Register [wtóropis] 1906-1906 0
53/1920/0/3/194 Heiraths-Neben-Register [wtóropis] 1907-1907 0
53/1920/0/3/197 Heirats-Neben-Register 1908-1908 0
53/1920/0/3/201 Heirats-Neben-Register 1909-1909 0
53/1920/0/3/204 Heirats-Neben-Register 1910-1910 0
53/1920/0/3/207 Heirats-Haupt-Register 1908-1910 106
53/1920/0/3/210 Heirats-Neben-Register 1911-1911 44
53/1920/0/3/212 Heirats-Neben-Register 1912-1912 0
53/1920/0/3/214 Heirats-Neben-Register 1913-1913 0
53/1920/0/3/217 Heirats-Haupt-Register 1911-1913 0
53/1920/0/3/220 Heirats-Neben-Register 1914-1914 0
53/1920/0/3/231 Heirats-Neben-Register 1915-1915 0
53/1920/0/3/232 Heirats-Neben-Register 1916-1916 0
53/1920/0/3/233 Heirats-Neben-Register 1917-1917 0
53/1920/0/3/234 Heirats-Neben-Register 1918-1918 0
53/1920/0/3/235 Heirats-Neben-Register 1919-1919 0
53/1920/0/3/236 Rejestr poboczny małżeństw 1920-1920 0
53/1920/0/3/237 Rejestr poboczny małżeństw 1921-1921 0
53/1920/0/3/245 Heirats-Haupt-Register 1914-1918 0
53/1920/0/3/246 Heirats-Haupt-Register 1919-1919 0
53/1920/0/3/247 Rejestr główny małżeństw 1920-1920 0

Amount of archival material

250

244

0

2.88

2.77

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -