Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Otorowo (pow. szamotulski)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1921
- brak danych - 1874 - 1921
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1914 Wtóropisy (sygn.: 76-123) - przechowywane w APPO Konin.
W zespole zmikrofilmowano 33 j.a. o sygn.: 1-12 (nr O: 43626-43637), 13-33 (nr O: 56766-56786) oraz zdigitalizowano sygnatury 13-75, 124-132, 169-171, 178-180, 185-187, 199, 206-211
Show all units in the collection:
Units in series:: 4 Akta zgonów
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1920/0/4/3 Księga zgonów 1874 0
53/1920/0/4/6 Księga zgonów 1875 0
53/1920/0/4/9 Księga zgonów 1876 0
53/1920/0/4/12 Księga zgonów 1877 0
53/1920/0/4/15 Księga zgonów 1878 80
53/1920/0/4/18 Księga zgonów 1879 56
53/1920/0/4/21 Księga zgonów 1880 62
53/1920/0/4/24 Księga zgonów 1881 77
53/1920/0/4/27 Księga zgonów 1882 75
53/1920/0/4/30 Księga zgonów 1883 83
53/1920/0/4/33 Księga zgonów 1884 71
53/1920/0/4/36 Księga zgonów 1886 92
53/1920/0/4/39 Księga zgonów 1886 48
53/1920/0/4/42 Księga zgonów 1887 61
53/1920/0/4/45 Księga zgonów 1888 47
53/1920/0/4/48 Księga zgonów 1889 65
53/1920/0/4/51 Księga zgonów 1890 69
53/1920/0/4/54 Księga zgonów 1891 73
53/1920/0/4/57 Księga zgonów 1892 62
53/1920/0/4/60 Księga zgonów 1894 48
53/1920/0/4/63 Księga zgonów 1894 65
53/1920/0/4/66 Księga zgonów 1895 68
53/1920/0/4/69 Księga zgonów 1896 53
53/1920/0/4/72 Księga zgonów 1897 59
53/1920/0/4/75 Księga zgonów 1898 55
53/1920/0/4/78 Księga zgonów 1874 0
53/1920/0/4/81 Księga zgonów 1875 0
53/1920/0/4/84 Księga zgonów 1876 0
53/1920/0/4/87 Księga zgonów 1877 0
53/1920/0/4/90 Księga zgonów 1878 0
53/1920/0/4/93 Księga zgonów 1879 0
53/1920/0/4/96 Księga zgonów 1880 0
53/1920/0/4/99 Księga zgonów 1881 0
53/1920/0/4/102 Księga zgonów 1882 0
53/1920/0/4/105 Księga zgonów 1883 0
53/1920/0/4/108 Księga zgonów 1884 0
53/1920/0/4/111 Księga zgonów 1885 0
53/1920/0/4/114 Księga zgonów 1886 0
53/1920/0/4/117 Księga zgonów 1887 0
53/1920/0/4/120 Księga zgonów 1888 0
53/1920/0/4/123 Księga zgonów 1889 0
53/1920/0/4/129 Sterbe-Haupt-Register 1899 86
53/1920/0/4/132 Sterbe-Haupt-Register 1900-1901 113
53/1920/0/4/135 Sterbe-Neben-Register 1890 0
53/1920/0/4/138 Sterbe-Neben-Register 1891 0
53/1920/0/4/141 Sterbe-Neben-Register 1892 0
53/1920/0/4/144 Sterbe-Neben-Register 1893 0
53/1920/0/4/147 Sterbe-Neben-Register 1894 0
53/1920/0/4/150 Sterbe-Neben-Register 1895 0
53/1920/0/4/153 Sterbe-Neben-Register 1896 0
53/1920/0/4/156 Sterbe-Neben-Register 1897 0
53/1920/0/4/159 Sterbe-Neben-Register 1898 0
53/1920/0/4/162 Sterbe-Neben-Register 1899 0
53/1920/0/4/165 Sterbe-Neben-Register 1900 0
53/1920/0/4/168 Sterbe-Neben-Register 1901 0
53/1920/0/4/171 [Księga zgonów] 1902-1903 98
53/1920/0/4/174 Sterbe-Neben-Register 1902 0
53/1920/0/4/177 Sterbe-Neben-Register 1903 0
53/1920/0/4/180 Sterbe-Haupt-Register 1904-1905 87
53/1920/0/4/183 Sterbe-Neben-Register 1904 0
53/1920/0/4/187 Sterbe-Haupt-Register 1906-1907 94
53/1920/0/4/189 Sterbe-Neben-Register [wtóropis] 1905-1905 0
53/1920/0/4/192 Sterbe-Neben-Register [wtóropis] 1906-1906 0
53/1920/0/4/195 Sterbe-Neben-Register [wtóropis] 1907-1907 0
53/1920/0/4/198 Sterbe-Neben-Register 1908-1908 0
53/1920/0/4/202 Sterbe-Neben-Register 1909-1909 0
53/1920/0/4/205 Sterbe-Neben-Register 1910-1910 0
53/1920/0/4/208 Sterbe-Haupt-Register 1908-1910 152
53/1920/0/4/211 Sterbe-Neben-Register 1911-1911 54
53/1920/0/4/213 Sterbe-Neben-Register 1912-1912 0
53/1920/0/4/215 Sterbe-Neben-Register 1913-1913 0
53/1920/0/4/218 Sterbe-Haupt-Register 1911-1913 0
53/1920/0/4/221 Sterbe-Neben-Register 1914-1914 0
53/1920/0/4/238 Sterbe-Neben-Register 1915-1915 0
53/1920/0/4/239 Sterbe-Neben-Register 1916-1916 0
53/1920/0/4/240 Sterbe-Neben-Register 1917-1917 0
53/1920/0/4/241 Sterbe-Neben-Register 1918-1918 0
53/1920/0/4/242 Sterbe-Neben-Register 1919-1919 0
53/1920/0/4/243 Rejestr poboczny zgonów 1920-1920 0
53/1920/0/4/244 Rejestr poboczny zgonów 1921-1921 0
53/1920/0/4/248 Sterbe-Haupt-Register 1914-1916 0
53/1920/0/4/249 Sterbe-Haupt-Register 1917-1919 0
53/1920/0/4/250 Rejestr główny zgonów 1920-1920 0

Amount of archival material

250

244

0

2.88

2.77

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -