Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Owińska (pow. poznański)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1913
- brak danych - 1874 - 1913
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1913 Wtóropisy (sygn.: 67-95) - przechowywane w APPO Konin. W zespole zmikrofilmowano 33 j.a. o sygn.: 1-33 (nr O: 56787-56819) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-66, 96-107, 148-153, 157-159, 169-171, 181-189
Show all units in the collection:
Units in series:: 4 Akta zgonów
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1921/0/4/3 Księga zgonów 1874 20
53/1921/0/4/6 Księga zgonów 1875 78
53/1921/0/4/9 Księga zgonów 1876 85
53/1921/0/4/12 Księga zgonów 1877 81
53/1921/0/4/15 Księga zgonów 1878 131
53/1921/0/4/18 Księga zgonów 1879 102
53/1921/0/4/21 Księga zgonów 1880 94
53/1921/0/4/24 Księga zgonów 1881 106
53/1921/0/4/27 Księga zgonów 1882 121
53/1921/0/4/30 Księga zgonów 1883 88
53/1921/0/4/33 Księga zgonów 1884 93
53/1921/0/4/36 Księga zgonów 1885 103
53/1921/0/4/39 Księga zgonów 1886 94
53/1921/0/4/42 Księga zgonów 1887 93
53/1921/0/4/45 Księga zgonów 1888 93
53/1921/0/4/48 Księga zgonów 1889 101
53/1921/0/4/51 Księga zgonów 1890 110
53/1921/0/4/54 Księga zgonów 1891 77
53/1921/0/4/57 Księga zgonów 1892 123
53/1921/0/4/60 Księga zgonów 1893 117
53/1921/0/4/63 Księga zgonów 1894 104
53/1921/0/4/66 Księga zgonów 1895 92
53/1921/0/4/69 Księga zgonów 1880 0
53/1921/0/4/72 Księga zgonów 1881 0
53/1921/0/4/75 Księga zgonów 1882 0
53/1921/0/4/78 Księga zgonów 1883 0
53/1921/0/4/81 Księga zgonów 1884 0
53/1921/0/4/84 Księga zgonów 1885 0
53/1921/0/4/87 Księga zgonów 1886 0
53/1921/0/4/90 Księga zgonów 1887 0
53/1921/0/4/93 Księga zgonów 1888 0
53/1921/0/4/95 Księga zgonów 1889 0
53/1921/0/4/98 Księga zgonów 1896 110
53/1921/0/4/101 Księga zgonów 1897 106
53/1921/0/4/104 Księga zgonów 1898 102
53/1921/0/4/107 Księga zgonów 1899 129
53/1921/0/4/111 Sterbe-Neben-Register 1890 0
53/1921/0/4/114 Sterbe-Neben-Register 1891 0
53/1921/0/4/117 Sterbe-Neben-Register 1892 0
53/1921/0/4/120 Sterbe-Neben-Register 1893 0
53/1921/0/4/123 Sterbe-Neben-Register 1894 0
53/1921/0/4/126 Sterbe-Neben-Register 1895 0
53/1921/0/4/129 Sterbe-Neben-Register 1896 0
53/1921/0/4/132 Sterbe-Neben-Register 1897 0
53/1921/0/4/135 Sterbe-Neben-Register 1898 0
53/1921/0/4/138 Sterbe-Neben-Register 1899 0
53/1921/0/4/141 Sterbe-Neben-Register 1900 0
53/1921/0/4/144 Sterbe-Neben-Register 1901 0
53/1921/0/4/147 Sterbe-Neben-Register 1902 0
53/1921/0/4/150 Sterbe-Haupt-Register 1900-1901 218
53/1921/0/4/153 Sterbe-Haupt-Register 1902-1903 248
53/1921/0/4/156 Sterbe-Neben-Register 1903 0
53/1921/0/4/159 Sterbe-Haupt-Register 1904-1905 222
53/1921/0/4/162 Sterbe-Neben-Register [wtóropis] 1904 0
53/1921/0/4/165 Sterbe-Neben-Register [wtóropis] 1905 0
53/1921/0/4/168 Sterbe-Neben-Register [wtóropis] 1906-1906 0
53/1921/0/4/171 Sterbe-Haupt-Register 1906-1907 193
53/1921/0/4/174 Sterbe-Neben-Register 1907-1907 0
53/1921/0/4/177 Sterbe-Neben-Register 1908-1908 0
53/1921/0/4/180 Sterbe-Neben-Register 1909-1909 0
53/1921/0/4/183 [Rejestr główny zgonów] 1908-1909 171
53/1921/0/4/186 Sterbe-Neben-Register 1910-1910 100
53/1921/0/4/189 Sterbe-Neben-Register 1911-1911 128
53/1921/0/4/192 Sterbe-Neben-Register 1912-1912 0
53/1921/0/4/195 Sterbe-Neben-Register 1913-1913 0
53/1921/0/4/198 [Rejestr główny zgonów] 1910-1914 0
53/1921/0/4/201 [Rejestr główny zgonów] 1915-1915 0
53/1921/0/4/202 [Rejestr główny zgonów] 1916-1916 0
53/1921/0/4/203 [Rejestr główny zgonów] 1917-1917 0
53/1921/0/4/204 [Rejestr główny zgonów] 1918-1918 0
53/1921/0/4/205 [Rejestr główny zgonów] 1919-1919 0

Amount of archival material

205

195

0

2.72

2.52

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -