Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Piątkowo (pow. poznański)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1914
- brak danych - 1874 - 1914
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1914 W zespole zmikrofilmowano 33 j.a. o sygn.: 1-12 (nr O: 43766-43777), 13-33 (nr O: 56820-56840) oraz zdigitalizowano sygnatury 13-33
Show all units in the collection:
Units in series:: 3 Akta małżeństw
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1922/0/3/2 Księga małżeństw 1874 0
53/1922/0/3/5 Księga małżeństw 1875 0
53/1922/0/3/8 Księga małżeństw 1876 0
53/1922/0/3/11 Księga małżeństw 1877 0
53/1922/0/3/14 Księga małżeństw 1878 70
53/1922/0/3/17 Księga małżeństw 1879 44
53/1922/0/3/20 Księga małżeństw 1880 46
53/1922/0/3/23 Księga małżeństw 1881 46
53/1922/0/3/26 Księga małżeństw 1882 64
53/1922/0/3/29 Księga małżeństw 1883 48
53/1922/0/3/32 Księga małżeństw 1884 52
53/1922/0/3/35 Księga małżeństw 1885 0
53/1922/0/3/38 Księga małżeństw 1886 0
53/1922/0/3/41 Księga małżeństw 1887 0
53/1922/0/3/44 Księga małżeństw 1888 0
53/1922/0/3/47 Księga małżeństw 1889 0
53/1922/0/3/50 Księga małżeństw 1890 0
53/1922/0/3/53 Księga małżeństw 1891 0
53/1922/0/3/56 Księga małżeństw 1892 0
53/1922/0/3/59 Księga małżeństw 1893 0
53/1922/0/3/62 Księga małżeństw 1894 0
53/1922/0/3/65 Księga małżeństw 1895 0
53/1922/0/3/68 Księga małżeństw 1896 0
53/1922/0/3/71 Księga małżeństw 1897 0
53/1922/0/3/74 Księga małżeństw 1898 0
53/1922/0/3/77 Księga małżeństw 1899 0
53/1922/0/3/81 Heiraths-Neben-Register 1901 0
53/1922/0/3/84 Heiraths-Neben-Register 1900 0
53/1922/0/3/87 [Księga małżeństw] 1901 0
53/1922/0/3/90 Heiraths-Neben-Register 1902 0
53/1922/0/3/93 Rejestr małżeństw 1902 0
53/1922/0/3/96 Heiraths Neben Register 1903 0
53/1922/0/3/101 Heiraths-Neben-Register 1904 0
53/1922/0/3/104 Heiraths-Neben-Register 1905 0
53/1922/0/3/110 Heiraths-Neben-Register 1906 0
53/1922/0/3/113 Księga małżeństw 1906 0
53/1922/0/3/117 Heirats-Neben-Register 1908-1908 0
53/1922/0/3/119 [Rejestr poboczny małżeństw] 1907-1907 0
53/1922/0/3/122 [Rejestr poboczny małżeństw] 1908-1908 0
53/1922/0/3/125 Heirats-Neben-Register 1909-1909 0
53/1922/0/3/132 [Rejestr poboczny małżeństw] 1909-1909 0
53/1922/0/3/135 [Rejestr poboczny małżeństw] 1910-1910 0
53/1922/0/3/138 Heirats-Neben-Register 1912-1912 0
53/1922/0/3/139 Heirats-Neben-Register 1910-1910 0
53/1922/0/3/141 Heirats-Neben-Register 1913-1913 0
53/1922/0/3/144 Rejestr poboczny małżeństw 1911-1911 0
53/1922/0/3/147 [Rejestr poboczny małżeństw] 1912-1912 0
53/1922/0/3/150 [Rejestr poboczny małżeństw] 1913-1913 0
53/1922/0/3/153 [Rejestr poboczny małżeństw] 1914-1914 0
53/1922/0/3/156 [Rejestr poboczny małżeństw] 1915-1915 0
1 2

Amount of archival material

173

154

0

2.76

2.46

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -