Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Piątkowo (pow. poznański)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1914
- brak danych - 1874 - 1914
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1914 W zespole zmikrofilmowano 33 j.a. o sygn.: 1-12 (nr O: 43766-43777), 13-33 (nr O: 56820-56840) oraz zdigitalizowano sygnatury 13-33
Show all units in the collection:
Units in series:: 4 Akta zgonów
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1922/0/4/3 Księga zgonów 1874 0
53/1922/0/4/6 Księga zgonów 1875 0
53/1922/0/4/9 Księga zgonów 1876 0
53/1922/0/4/12 Księga zgonów 1877 0
53/1922/0/4/15 Księga zgonów 1878 111
53/1922/0/4/18 Księga zgonów 1879 107
53/1922/0/4/21 Księga zgonów 1880 101
53/1922/0/4/24 Księga zgonów 1881 105
53/1922/0/4/27 Księga zgonów 1882 92
53/1922/0/4/30 Księga zgonów 1883 94
53/1922/0/4/33 Księga zgonów 1884 90
53/1922/0/4/36 Księga zgonów 1885 0
53/1922/0/4/39 Księga zgonów 1886 0
53/1922/0/4/42 Księga zgonów 1887 0
53/1922/0/4/45 Księga zgonów 1888 0
53/1922/0/4/48 Księga zgonów 1889 0
53/1922/0/4/51 Księga zgonów 1890 0
53/1922/0/4/54 Księga zgonów 1891 0
53/1922/0/4/57 Księga zgonów 1892 0
53/1922/0/4/60 Księga zgonów 1893 0
53/1922/0/4/63 Księga zgonów 1894 0
53/1922/0/4/66 Księga zgonów 1895 0
53/1922/0/4/69 Księga zgonów 1896 0
53/1922/0/4/72 Księga zgonów 1897 0
53/1922/0/4/75 Księga zgonów 1898 0
53/1922/0/4/78 Księga zgonów 1899 0
53/1922/0/4/82 Sterbe-Neben-Register 1901 0
53/1922/0/4/85 Sterbe-Neben-Register 1900 0
53/1922/0/4/88 Rejestr zejścia 1901 0
53/1922/0/4/91 Sterbe-Neben-Register 1902 0
53/1922/0/4/94 Rejestr zejścia 1902 0
53/1922/0/4/97 Rejestr zejścia 1903 0
53/1922/0/4/99 Sterbe-Neben-Register 1903 0
53/1922/0/4/102 Księga zgonów 1904 0
53/1922/0/4/105 Księga zgonów 1905 0
53/1922/0/4/106 Sterber-Neben-Register [wtóropis] 1904 0
53/1922/0/4/107 Sterber-Neben-Register [wtóropis] 1905 0
53/1922/0/4/111 Sterber-Neben-Register [wtóropis] 1906 0
53/1922/0/4/114 Księga zgonów 1906 0
53/1922/0/4/120 [Rejestr poboczny zgonów] 1907-1907 0
53/1922/0/4/123 [Rejestr poboczny zgonów] 1908-1908 0
53/1922/0/4/126 Sterbe-Neben-Register 1909-1909 0
53/1922/0/4/128 Sterbe-Neben-Register 1910-1910 0
53/1922/0/4/130 Sterbe-Neben-Register 1911-1911 0
53/1922/0/4/133 [Rejestr poboczny zgonów] 1909-1909 0
53/1922/0/4/136 [Rejestr poboczny zgonów] 1910-1910 0
53/1922/0/4/142 Sterbe-Neben-Register 1913-1913 0
53/1922/0/4/145 [Rejestr poboczny zgonów] 1911-1911 0
53/1922/0/4/148 [Rejestr poboczny zgonów] 1912-1912 0
53/1922/0/4/151 [Rejestr poboczny zgonów] 1913-1913 0
53/1922/0/4/154 [Rejestr poboczny zgonów] 1914-1914 0
53/1922/0/4/157 [Rejestr poboczny zgonów] 1915-1915 0
53/1922/0/4/160 [Rejestr poboczny zgonów] 1916-1916 0
53/1922/0/4/168 [Rejestr poboczny zgonów] 1917-1917 0
53/1922/0/4/169 [Rejestr poboczny zgonów] 1918-1918 0
53/1922/0/4/170 [Rejestr poboczny zgonów] 1919-1919 0
53/1922/0/4/171 [Rejestr poboczny zgonów] 1920-1920 0
53/1922/0/4/172 [Rejestr poboczny zgonów] 1921-1921 0
53/1922/0/4/173 [Rejestr poboczny zgonów] 1922-1922 0

Amount of archival material

173

154

0

2.76

2.46

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -