Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Pniewy - obwód miejski (pow. szamotulski)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874 - 1935 [1959 - 2012]
- brak danych - 1874 - 1935
1959 - 2012
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
francuski
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1935 oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do ksiąg urodzeń i małżeństw za lata 1959-2012 Wtóropisy (sygn.: 87-165 ) - przechowywane w APPO Konin. W zespole zmikrofilmowano 36 j.a. o sygn.: 1-12 (nr O: 43822-43833), 13-33 (nr O: 56841-56864) oraz zdigitalizowano sygnatury 13-86, 176-181, 185-190, 197-202, 206-208, 215-238, 245-255
Show all units in the collection:
Units in series:: 1 Akta urodzeń
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1923/0/1/1 Księga urodzeń 1874 0
53/1923/0/1/4 Księga urodzeń 1875 0
53/1923/0/1/7 Księga urodzeń 1876 0
53/1923/0/1/10 Księga urodzeń 1877 0
53/1923/0/1/13 Księga urodzeń t.I 1878 355
53/1923/0/1/14 Księga urodzeń t.II 1878 128
53/1923/0/1/19 Księga urodzeń 1879 245
53/1923/0/1/22 Księga urodzeń 1880 224
53/1923/0/1/25 Księga urodzeń 1881 242
53/1923/0/1/28 Księga urodzeń 1882 224
53/1923/0/1/31 Księga urodzeń 1883 226
53/1923/0/1/34 Księga urodzeń 1884 231
53/1923/0/1/38 Księga urodzeń 1885 493
53/1923/0/1/41 Księga urodzeń 1886 439
53/1923/0/1/44 Księga urodzeń 1887 465
53/1923/0/1/49 Księga urodzeń 1888 463
53/1923/0/1/52 Księga urodzeń 1889 466
53/1923/0/1/55 Księga urodzeń 1890 462
53/1923/0/1/59 Księga urodzeń 1891 491
53/1923/0/1/63 Księga urodzeń 1892 432
53/1923/0/1/66 Księga urodzeń 1893 512
53/1923/0/1/69 Księga urodzeń 1894 486
53/1923/0/1/72 Księga urodzeń 1895 523
53/1923/0/1/75 Księga urodzeń 1896 519
53/1923/0/1/78 Księga urodzeń 1897 556
53/1923/0/1/81 Księga urodzeń 1898 523
53/1923/0/1/84 Księga urodzeń 1899 544
53/1923/0/1/87 Księga urodzeń 1874 0
53/1923/0/1/90 Księga urodzeń 1875 0
53/1923/0/1/93 Księga urodzeń 1876 0
53/1923/0/1/96 Księga urodzeń 1877 0
53/1923/0/1/99 Księga urodzeń 1878 0
53/1923/0/1/100 Księga urodzeń 1878 0
53/1923/0/1/105 Księga urodzeń 1879 0
53/1923/0/1/108 Księga urodzeń 1880 0
53/1923/0/1/111 Księga urodzeń 1881 0
53/1923/0/1/114 Księga urodzeń 1882 0
53/1923/0/1/117 Księga urodzeń 1883 0
53/1923/0/1/120 Księga urodzeń 1884 0
53/1923/0/1/123 Księga urodzeń 1885 0
53/1923/0/1/126 Księga urodzeń 1886 0
53/1923/0/1/129 Księga urodzeń 1887 0
53/1923/0/1/132 Księga urodzeń 1888 0
53/1923/0/1/135 Księga urodzeń 1889 0
53/1923/0/1/138 Księga urodzeń 1890 0
53/1923/0/1/142 Księga urodzeń 1891 0
53/1923/0/1/145 Księga urodzeń 1892 0
53/1923/0/1/148 Księga urodzeń 1893 0
53/1923/0/1/151 Księga urodzeń 1894 0
53/1923/0/1/154 Księga urodzeń 1895 0
53/1923/0/1/157 Księga urodzeń 1896 0
53/1923/0/1/160 Księga urodzeń 1897 0
53/1923/0/1/163 Księga urodzeń 1898 0
53/1923/0/1/166 Geburts-Neben-Register 1899 0
53/1923/0/1/169 Geburts-Neben-Register 1900 0
53/1923/0/1/172 Geburts-Neben-Register 1901 0
53/1923/0/1/176 Rejestr urodzeń 1900 536
53/1923/0/1/179 Rejestr urodzeń 1901 546
53/1923/0/1/182 Geburts-Neben-Register 1902 0
53/1923/0/1/185 Rejestr urodzeń 1902 477
53/1923/0/1/188 Rejestr urodzeń 1903 544
53/1923/0/1/191 Geburts-Neben-Register 1903 0
53/1923/0/1/192 Geburts-Neben-Register 1904 0
53/1923/0/1/197 Rejestr urodzeń 1904 500
53/1923/0/1/200 Rejestr urodzeń 1905 500
53/1923/0/1/203 Geburts-Neben-Register 1905 0
53/1923/0/1/206 Księga urodzeń 1906-1906 500
53/1923/0/1/209 Geburts-Neben-Register 1906 0
53/1923/0/1/212 Geburts-Neben-Register 1907 0
53/1923/0/1/215 Rejestr urodzeń [Rejestr główny urodzeń] 1907-1907 453
53/1923/0/1/221 Rejestr urodzeń [Rejestr główny urodzeń] 1908-1908 444
53/1923/0/1/239 Geburts-Neben-Register 1908-1908 0
53/1923/0/1/242 Geburts-Neben-Register 1909-1909 0
53/1923/0/1/245 Rejestr główny urodzeń 1909-1909 493
53/1923/0/1/250 Geburts-Neben-Register 1910-1910 459
53/1923/0/1/253 Geburts-Neben-Register 1911-1911 502
53/1923/0/1/257 Rejestr główny urodzeń 1910-1910 0
53/1923/0/1/262 Rejestr główny urodzeń 1911-1911 0
53/1923/0/1/266 Rejestr główny urodzeń 1912-1912 0
53/1923/0/1/270 Geburts-Neben-Register 1912--1912 0
53/1923/0/1/273 Rejestr główny urodzeń 1913-1913 0
53/1923/0/1/277 Geburts-Neben-Register 1913-1913 0
53/1923/0/1/281 Rejestr główny urodzeń 1914-1914 0
53/1923/0/1/285 Rejestr główny urodzeń 1915-1915 0
53/1923/0/1/342 Geburts-Neben-Register 1914-1914 0
53/1923/0/1/343 Geburts-Neben-Register 1915-1915 0
53/1923/0/1/344 Geburts-Neben-Register 1916-1916 0

Amount of archival material

355

349

0

7.06

6.92

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -