Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Pniewy - obwód miejski (pow. szamotulski)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874 - 1935 [1959 - 2012]
- brak danych - 1874 - 1935
1959 - 2012
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
francuski
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1935 oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do ksiąg urodzeń i małżeństw za lata 1959-2012 Wtóropisy (sygn.: 87-165 ) - przechowywane w APPO Konin. W zespole zmikrofilmowano 36 j.a. o sygn.: 1-12 (nr O: 43822-43833), 13-33 (nr O: 56841-56864) oraz zdigitalizowano sygnatury 13-86, 176-181, 185-190, 197-202, 206-208, 215-238, 245-255
Show all units in the collection:
Units in series:: 3 Akta małżeństw
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1923/0/3/2 Księga małżeństw 1874 0
53/1923/0/3/5 Księga małżeństw 1875 0
53/1923/0/3/8 Księga małżeństw 1876 0
53/1923/0/3/11 Księga małżeństw 1877 0
53/1923/0/3/15 Księga małżeństw t.I 1878 139
53/1923/0/3/16 Księga małżeństw t.II 1878 30
53/1923/0/3/20 Księga małżeństw 1879 80
53/1923/0/3/23 Księga małżeństw 1880 77
53/1923/0/3/26 Księga małżeństw 1881 81
53/1923/0/3/29 Księga małżeństw 1882 88
53/1923/0/3/32 Księga małżeństw 1883 84
53/1923/0/3/35 Księga małżeństw 1884 96
53/1923/0/3/39 Księga małżeństw 1885 189
53/1923/0/3/42 Księga małżeństw 1886 162
53/1923/0/3/45 Księga małżeństw 1887 163
53/1923/0/3/50 Księga małżeństw 1888 185
53/1923/0/3/53 Księga małżeństw 1889 185
53/1923/0/3/56 Księga małżeństw 1890 175
53/1923/0/3/60 Księga małżeństw 1891 143
53/1923/0/3/64 Księga małżeństw 1892 174
53/1923/0/3/67 Księga małżeństw 1893 199
53/1923/0/3/70 Księga małżeństw 1894 175
53/1923/0/3/73 Księga małżeństw 1895 183
53/1923/0/3/76 Księga małżeństw 1896 163
53/1923/0/3/79 Księga małżeństw 1897 173
53/1923/0/3/82 Księga małżeństw 1898 181
53/1923/0/3/85 Księga małżeństw 1899 165
53/1923/0/3/88 Księga małżeństw 1874 0
53/1923/0/3/91 Księga małżeństw 1875 0
53/1923/0/3/94 Księga małżeństw 1876 0
53/1923/0/3/97 Księga małżeństw 1877 0
53/1923/0/3/101 Księga małżeństw 1878 0
53/1923/0/3/102 Księga małżeństw 1878 0
53/1923/0/3/106 Księga małżeństw 1879 0
53/1923/0/3/109 Księga małżeństw 1880 0
53/1923/0/3/112 Księga małżeństw 1881 0
53/1923/0/3/115 Księga małżeństw 1882 0
53/1923/0/3/118 Księga małżeństw 1883 0
53/1923/0/3/121 Księga małżeństw 1884 0
53/1923/0/3/124 Księga małżeństw 1885 0
53/1923/0/3/127 Księga małżeństw 1886 0
53/1923/0/3/130 Księga małżeństw 1887 0
53/1923/0/3/133 Księga małżeństw 1888 0
53/1923/0/3/136 Księga małżeństw 1889 0
53/1923/0/3/139 Księga małżeństw 1890 0
53/1923/0/3/143 Księga małżeństw 1891 0
53/1923/0/3/146 Księga małżeństw 1892 0
53/1923/0/3/149 Księga małżeństw 1893 0
53/1923/0/3/152 Księga małżeństw 1894 0
53/1923/0/3/155 Księga małżeństw 1895 0
53/1923/0/3/158 Księga małżeństw 1896 0
53/1923/0/3/161 Księga małżeństw 1897 0
53/1923/0/3/164 Księga małżeństw 1898 0
53/1923/0/3/167 Heiraths-Neben-Register 1899 0
53/1923/0/3/170 Heiraths-Neben-Register 1900 0
53/1923/0/3/171 Heiraths-Neben-Register 1900 0
53/1923/0/3/173 Heiraths-Neben-Register 1901 0
53/1923/0/3/177 Rejestr małżeństw 1900 167
53/1923/0/3/180 Rejestr małżeństw 1901 159
53/1923/0/3/183 Heiraths-Neben-Register 1902 0
53/1923/0/3/186 Rejestr małżeństw 1902 167
53/1923/0/3/189 Rejestr małżeństw 1903 143
53/1923/0/3/193 Heiraths-Neben-Register 1903 0
53/1923/0/3/194 Heiraths-Neben-Register 1904 0
53/1923/0/3/198 Rejestr małżeństw 1904 165
53/1923/0/3/201 Rejestr małżeństw 1905 177
53/1923/0/3/204 Heiraths-Neben-Register 1905 0
53/1923/0/3/207 Księga małżeństw 1906-1906 166
53/1923/0/3/210 Heiraths-Neben-Register 1906 0
53/1923/0/3/213 Heiraths-Neben-Register 1907 0
53/1923/0/3/216 Rejestr małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1907-1907 156
53/1923/0/3/222 Rejestr małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1908-1908 186
53/1923/0/3/240 Heirats-Neben-Register 1908-1908 0
53/1923/0/3/243 Heirats-Neben-Register 1909-1909 0
53/1923/0/3/246 Rejestr główny małżeństw 1909-1909 130
53/1923/0/3/251 Heirats-Neben-Register 1910-1910 172
53/1923/0/3/254 Heirats-Neben-Register 1911-1911 158
53/1923/0/3/258 Rejestr główny małżeństw 1910-1910 0
53/1923/0/3/263 Rejestr główny małżeństw 1911-1911 0
53/1923/0/3/267 Rejestr główny małżeństw 1912-1912 0
53/1923/0/3/271 Heirats-Neben-Register 1912-1912 0
53/1923/0/3/274 Rejestr główny małżeństw 1913-1913 0
53/1923/0/3/278 Heirats-Neben-Register 1913-1913 0
53/1923/0/3/282 Rejestr główny małżeństw 1914-1914 0
53/1923/0/3/286 Rejestr główny małżeństw 1915-1915 0
53/1923/0/3/303 Rejestr główny małżeństw 1916-1916 0
53/1923/0/3/304 Rejestr główny małżeństw 1917-1917 0
53/1923/0/3/305 Rejestr główny małżeństw 1918-1918 0
53/1923/0/3/306 Rejestr główny małżeństw 1919-1919 0
53/1923/0/3/307 Rejestr główny małżeństw 1920-1920 0
53/1923/0/3/308 Rejestr główny małżeństw 1921-1921 0
53/1923/0/3/309 Rejestr główny małżeństw 1922-1922 0
53/1923/0/3/310 Rejestr główny małżeństw 1923-1924 0
53/1923/0/3/311 Rejestr główny małżeństw 1925-1925 0
53/1923/0/3/312 Rejestr główny małżeństw 1926-1926 0
53/1923/0/3/313 Rejestr główny małżeństw 1927-1927 0
53/1923/0/3/314 Rejestr główny małżeństw 1928-1928 0
53/1923/0/3/315 Rejestr główny małżeństw 1929-1929 0
53/1923/0/3/316 Rejestr główny małżeństw 1930-1930 0
53/1923/0/3/317 Rejestr główny małżeństw 1931-1931 0
1 2

Amount of archival material

355

349

0

7.06

6.92

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -