Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Pniewy - obwód miejski (pow. szamotulski)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874 - 1935 [1959 - 2012]
- brak danych - 1874 - 1935
1959 - 2012
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
francuski
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1935 oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do ksiąg urodzeń i małżeństw za lata 1959-2012 Wtóropisy (sygn.: 87-165 ) - przechowywane w APPO Konin. W zespole zmikrofilmowano 36 j.a. o sygn.: 1-12 (nr O: 43822-43833), 13-33 (nr O: 56841-56864) oraz zdigitalizowano sygnatury 13-86, 176-181, 185-190, 197-202, 206-208, 215-238, 245-255
Show all units in the collection:
Units in series:: 4 Akta zgonów
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1923/0/4/3 Księga zgonów 1874 0
53/1923/0/4/6 Księga zgonów 1875 0
53/1923/0/4/9 Księga zgonów 1876 0
53/1923/0/4/12 Księga zgonów 1877 0
53/1923/0/4/17 Księga zgonów t.I 1878 260
53/1923/0/4/18 Księga zgonów t.II 1878 53
53/1923/0/4/21 Księga zgonów 1879 136
53/1923/0/4/24 Księga zgonów 1880 156
53/1923/0/4/27 Księga zgonów 1881 173
53/1923/0/4/30 Księga zgonów 1882 161
53/1923/0/4/33 Księga zgonów 1883 156
53/1923/0/4/36 Księga zgonów 1884 205
53/1923/0/4/40 Księga zgonów 1885 324
53/1923/0/4/43 Księga zgonów 1886 291
53/1923/0/4/46 Księga zgonów 1887 236
53/1923/0/4/51 Księga zgonów 1888 295
53/1923/0/4/54 Księga zgonów 1889 277
53/1923/0/4/57 Księga zgonów t.I 1890 293
53/1923/0/4/58 Księga zgonów t.II 1890 94
53/1923/0/4/61 Księga zgonów 1891 259
53/1923/0/4/65 Księga zgonów 1892 279
53/1923/0/4/68 Księga zgonów 1893 306
53/1923/0/4/71 Księga zgonów 1894 294
53/1923/0/4/74 Księga zgonów 1895 270
53/1923/0/4/77 Księga zgonów 1896 256
53/1923/0/4/80 Księga zgonów 1897 320
53/1923/0/4/83 Księga zgonów 1898 278
53/1923/0/4/86 Księga zgonów 1899 295
53/1923/0/4/89 Księga zgonów 1874 0
53/1923/0/4/92 Księga zgonów 1875 0
53/1923/0/4/95 Księga zgonów 1876 0
53/1923/0/4/98 Księga zgonów 1877 0
53/1923/0/4/103 Księga zgonów 1878 0
53/1923/0/4/104 Księga zgonów 1878 0
53/1923/0/4/107 Księga zgonów 1879 0
53/1923/0/4/110 Księga zgonów 1880 0
53/1923/0/4/113 Księga zgonów 1881 0
53/1923/0/4/116 Księga zgonów 1882 0
53/1923/0/4/119 Księga zgonów 1883 0
53/1923/0/4/122 Księga zgonów 1884 0
53/1923/0/4/125 Księga zgonów 1885 0
53/1923/0/4/128 Księga zgonów 1886 0
53/1923/0/4/131 Księga zgonów 1887 0
53/1923/0/4/134 Księga zgonów 1888 0
53/1923/0/4/137 Księga zgonów 1889 0
53/1923/0/4/140 Księga zgonów 1890 0
53/1923/0/4/141 Księga zgonów 1890 0
53/1923/0/4/144 Księga zgonów 1891 0
53/1923/0/4/147 Księga zgonów 1892 0
53/1923/0/4/150 Księga zgonów 1893 0
53/1923/0/4/153 Księga zgonów 1894 0
53/1923/0/4/156 Księga zgonów 1895 0
53/1923/0/4/159 Księga zgonów 1896 0
53/1923/0/4/162 Księga zgonów 1897 0
53/1923/0/4/165 Księga zgonów 1898 0
53/1923/0/4/168 Sterbe-Neben-Register 1899 0
53/1923/0/4/174 Sterbe-Neben-Register 1901 0
53/1923/0/4/178 Rejestr zgonów 1900 338
53/1923/0/4/181 Rejestr zgonów 1901 248
53/1923/0/4/184 Sterbe-Neben-Register 1902 0
53/1923/0/4/187 Rejestr zgonów 1902 236
53/1923/0/4/190 Rejestr zgonów 1903 359
53/1923/0/4/195 Sterbe-Neben-Register 1903 0
53/1923/0/4/196 Sterbe-Neben-Register 1904 0
53/1923/0/4/199 Rejestr zgonów 1904 264
53/1923/0/4/202 Rejestr zgonów 1905 293
53/1923/0/4/205 Sterbe-Neben-Register 1905 0
53/1923/0/4/208 Księga zgonów 1906-1906 267
53/1923/0/4/211 Sterbe-Neben-Register 1906 0
53/1923/0/4/214 Sterbe-Neben-Register 1907 0
53/1923/0/4/217 Rejestr zgonów [Rejestr główny zgonów] 1907-1907 280
53/1923/0/4/223 Rejestr zgonów [Rejestr główny zgonów] 1908-1908 287
53/1923/0/4/241 Sterbe-Neben-Register 1908-1908 0
53/1923/0/4/244 Sterbe-Neben-Register 1909-1909 0
53/1923/0/4/247 Rejestr główny zgonów 1909-1909 251
53/1923/0/4/252 Sterbe-Neben-Register 1910-1910 256
53/1923/0/4/255 Sterbe-Neben-Register 1911-1911 241
53/1923/0/4/259 Rejestr główny zgonów 1910-1910 0
53/1923/0/4/264 Rejestr główny zgonów 1911-1911 0
53/1923/0/4/268 Rejestr główny zgonów 1912-1912 0
53/1923/0/4/272 Sterbe-Neben-Register 1912-1912 0
53/1923/0/4/275 Rejestr główny zgonów 1913-1913 0
53/1923/0/4/279 Sterbe-Neben-Register 1913-1913 0
53/1923/0/4/283 Rejestr główny zgonów 1914-1914 0
53/1923/0/4/287 Rejestr główny zgonów 1915-1915 0
53/1923/0/4/322 Rejestr główny zgonów 1916-1916 0
53/1923/0/4/323 Rejestr główny zgonów 1917-1917 0
53/1923/0/4/324 Rejestr główny zgonów 1918-1918 0
53/1923/0/4/325 Rejestr główny zgonów 1919-1919 0
53/1923/0/4/326 Rejestr główny zgonów 1920-1920 0
53/1923/0/4/327 Rejestr główny zgonów tom1 1921-1921 0
53/1923/0/4/328 Rejestr główny zgonów tom 2 1921-1921 0
53/1923/0/4/329 Rejestr główny zgonów 1922-1922 0
53/1923/0/4/330 Rejestr główny zgonów 1923-1924 0
53/1923/0/4/331 Rejestr główny zgonów 1925-1925 0
53/1923/0/4/332 Rejestr główny zgonów 1926-1926 0
53/1923/0/4/333 Rejestr główny zgonów 1927-1927 0
53/1923/0/4/334 Rejestr główny zgonów 1928-1928 0
53/1923/0/4/335 Rejestr główny zgonów 1929-1929 0
53/1923/0/4/336 Rejestr główny zgonów 1930-1930 0
1 2

Amount of archival material

355

349

0

7.06

6.92

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -