Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Pniewy - obwód miejski (pow. szamotulski)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874 - 1935 [1959 - 2012]
- brak danych - 1874 - 1935
1959 - 2012
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
francuski
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1935 oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do ksiąg urodzeń i małżeństw za lata 1959-2012 Wtóropisy (sygn.: 87-165 ) - przechowywane w APPO Konin. W zespole zmikrofilmowano 36 j.a. o sygn.: 1-12 (nr O: 43822-43833), 13-33 (nr O: 56841-56864) oraz zdigitalizowano sygnatury 13-86, 176-181, 185-190, 197-202, 206-208, 215-238, 245-255
Show all units in the collection:
Units in series:: 5 Akta zbiorowe
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1923/0/5/224 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do ksiąg urodzeń z roku 1892 1960-1960 8
53/1923/0/5/225 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do ksiąg urodzeń z roku 1893 1960-1960 7
53/1923/0/5/226 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do ksiąg urodzeń z roku 1894 1967-1968 8
53/1923/0/5/227 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do ksiąg urodzeń z roku 1896 1960-1969 10
53/1923/0/5/228 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do ksiąg urodzeń z roku 1897 1959-1959 7
53/1923/0/5/229 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do ksiąg urodzeń z roku 1899 1960-1960 9
53/1923/0/5/230 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do ksiąg urodzeń z roku 1900 1962-1992 16
53/1923/0/5/231 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do ksiąg urodzeń z roku 1901 1960-1975 16
53/1923/0/5/232 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do ksiąg urodzeń z roku 1902 1964-1964 7
53/1923/0/5/233 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do ksiąg urodzeń z roku 1903 1960-1998 18
53/1923/0/5/234 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do ksiąg urodzeń z roku 1904 1960-1962 10
53/1923/0/5/235 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do ksiąg urodzeń z roku 1905 1964-1988 8
53/1923/0/5/236 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego d do ksiąg urodzeń z roku 1906 1960-1997 11
53/1923/0/5/237 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do ksiąg urodzeń z roku 1907 1961-1962 8
53/1923/0/5/238 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do ksiąg małżeństw z roku 1902 1960-1960 7
53/1923/0/5/248 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do ksiąg urodzeń z roku 1908 1962-1980 9
53/1923/0/5/249 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do ksiąg urodzeń z roku 1909 1960-1982 19
53/1923/0/5/256 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do ksiąg urodzeń z roku 1903 1962-2005 0
53/1923/0/5/260 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do ksiąg urodzeń z roku 1910 1960-2012 0
53/1923/0/5/261 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do ksiąg małżeństw z roku 1910 1960-1969 0
53/1923/0/5/265 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do ksiąg urodzeń z roku 1911 1960-2008 0
53/1923/0/5/269 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do ksiąg urodzeń z roku 1912 1964-1989 0
53/1923/0/5/276 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do ksiąg urodzeń z roku 1913 1960-2004 0
53/1923/0/5/280 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do ksiąg urodzeń z roku 1914 1968-2009 0
53/1923/0/5/284 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do ksiąg urodzeń z roku 1915 1962-2009 0
53/1923/0/5/288 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do ksiąg małżeństw z roku 1917 1965-1965 0
53/1923/0/5/289 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do ksiąg małżeństw z roku 1918 1963-1963 0
53/1923/0/5/290 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do ksiąg małżeństw z roku 1919 1969-1979 0
53/1923/0/5/291 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do ksiąg małżeństw z roku 1922 1967-1967 0
53/1923/0/5/292 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do ksiąg małżeństw z roku 1925 1971-1971 0
53/1923/0/5/293 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do ksiąg małżeństw z roku 1926 1969-1969 0
53/1923/0/5/294 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do ksiąg małżeństw z roku 1927 1960-1970 0
53/1923/0/5/295 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do ksiąg małżeństw z roku 1928 1960-1960 0
53/1923/0/5/296 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do ksiąg małżeństw z roku 1929 1960-1971 0
53/1923/0/5/297 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do ksiąg małżeństw z roku 1930 1971-2003 0
53/1923/0/5/298 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do ksiąg małżeństw z roku 1931 1960-1964 0
53/1923/0/5/299 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do ksiąg małżeństw z roku 1932 1960-1963 0
53/1923/0/5/300 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do ksiąg małżeństw z roku 1933 1960-2009 0
53/1923/0/5/301 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do ksiąg małżeństw z roku 1934 1960-1973 0
53/1923/0/5/302 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do ksiąg małżeństw z roku 1935 1961-1981 0

Amount of archival material

355

349

0

7.06

6.92

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -