Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Pobiedziska - obwód miejski

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1914
- brak danych - 1874 - 1914
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1914 W zespole zmikrofilmowano 33 j.a. o sygn.: 1-12 (nr O: 43900-43911), 13-33 ( nr O: 56865-56885) oraz zdigitalizowano sygnatury 13-116
Show all units in the collection:
Units in series:: 1 Akta urodzeń
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1925/0/1/1 Księga urodzeń 1874 0
53/1925/0/1/4 Księga urodzeń 1875 0
53/1925/0/1/7 Księga urodzeń 1876 0
53/1925/0/1/10 Księga urodzeń 1877 0
53/1925/0/1/13 Księga urodzeń 1878 113
53/1925/0/1/16 Księga urodzeń 1879 95
53/1925/0/1/19 Księga urodzeń 1880 112
53/1925/0/1/22 Księga urodzeń 1881 108
53/1925/0/1/25 Księga urodzeń 1882 90
53/1925/0/1/28 Księga urodzeń 1883 91
53/1925/0/1/31 Księga urodzeń 1884 131
53/1925/0/1/34 Księga urodzeń 1885 97
53/1925/0/1/37 Księga urodzeń 1886 259
53/1925/0/1/40 Księga urodzeń 1887 259
53/1925/0/1/43 Księga urodzeń 1888 253
53/1925/0/1/46 Księga urodzeń 1889 240
53/1925/0/1/49 Księga urodzeń 1890 242
53/1925/0/1/52 Księga urodzeń 1891 219
53/1925/0/1/55 Księga urodzeń 1892 225
53/1925/0/1/58 Księga urodzeń 1893 258
53/1925/0/1/61 Księga urodzeń 1894 257
53/1925/0/1/64 Księga urodzeń 1895 265
53/1925/0/1/67 Księga urodzeń 1896 232
53/1925/0/1/70 Księga urodzeń 1897 288
53/1925/0/1/76 Księga urodzeń 1898 282
53/1925/0/1/79 Księga urodzeń 1899 284
53/1925/0/1/82 Urodzenia 1900 274
53/1925/0/1/85 Urodzenia 1901 312
53/1925/0/1/88 Księga urodzeń 1902 304
53/1925/0/1/91 Księga urodzeń 1903 269
53/1925/0/1/99 Urodzenia 1904 292
53/1925/0/1/102 Urodzenia 1905 282
53/1925/0/1/105 Urodzenia [wtóropis] 1906 275
53/1925/0/1/108 Urodzenia [wtóropis] 1907-1907 282
53/1925/0/1/111 Urodzenia [Rejestr poboczny urodzeń] 1908-1908 269
53/1925/0/1/114 Urodzenia [Rejestr poboczny urodzeń] 1909-1909 286
53/1925/0/1/117 Urodzenia [Rejestr poboczny urodzeń] 1910-1910 0
53/1925/0/1/120 Urodzenia [Rejestr poboczny urodzeń] 1911-1911 0
53/1925/0/1/123 Urodzenia [Rejestr poboczny urodzeń] 1912-1912 0
53/1925/0/1/126 Urodzenia [Rejestr poboczny urodzeń] 1913-1913 0
53/1925/0/1/129 Urodzenia [Rejestr poboczny urodzeń] 1914-1914 0

Amount of archival material

131

131

0

2.33

2.33

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -