Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Pobiedziska - obwód miejski

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1914
- brak danych - 1874 - 1914
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1914 W zespole zmikrofilmowano 33 j.a. o sygn.: 1-12 (nr O: 43900-43911), 13-33 ( nr O: 56865-56885) oraz zdigitalizowano sygnatury 13-116
Show all units in the collection:
Units in series:: 3 Akta małżeństw
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1925/0/3/2 Księga małżeństw 1874 0
53/1925/0/3/5 Księga małżeństw 1875 0
53/1925/0/3/8 Księga małżeństw 1876 0
53/1925/0/3/11 Księga małżeństw 1877 0
53/1925/0/3/14 Księga małżeństw 1878 20
53/1925/0/3/17 Księga małżeństw 1879 50
53/1925/0/3/20 Księga małżeństw 1880 49
53/1925/0/3/23 Księga małżeństw 1881 52
53/1925/0/3/26 Księga małżeństw 1882 56
53/1925/0/3/29 Księga małżeństw 1883 42
53/1925/0/3/32 Księga małżeństw 1884 45
53/1925/0/3/35 Księga małżeństw 1885 57
53/1925/0/3/38 Księga małżeństw 1886 121
53/1925/0/3/41 Księga małżeństw 1887 76
53/1925/0/3/44 Księga małżeństw 1888 79
53/1925/0/3/47 Księga małżeństw 1889 79
53/1925/0/3/50 Księga małżeństw 1890 83
53/1925/0/3/53 Księga małżeństw 1891 105
53/1925/0/3/56 Księga małżeństw 1892 99
53/1925/0/3/59 Księga małżeństw 1893 105
53/1925/0/3/62 Księga małżeństw 1894 93
53/1925/0/3/65 Księga małżeństw 1895 94
53/1925/0/3/68 Księga małżeństw 1896 123
53/1925/0/3/71 Księga małżeństw 1897 103
53/1925/0/3/77 Księga małżeństw 1898 81
53/1925/0/3/80 Księga małżeństw 1899 91
53/1925/0/3/83 Małżeństwa 1900 99
53/1925/0/3/86 Małżeństwa 1901 135
53/1925/0/3/89 Księga małżeństw 1902 96
53/1925/0/3/92 Księga małżeństw 1903 74
53/1925/0/3/100 Małżeństwa 1904 94
53/1925/0/3/103 Małżeństwa 1905 80
53/1925/0/3/106 Małżeństwa [wtóropis] 1906 128
53/1925/0/3/109 Małżeństwa [wtóropis] 1907 116
53/1925/0/3/112 Małżeństwa [Rejestr poboczny małżeństw] 1908-1908 90
53/1925/0/3/115 Małżeństwa [Rejestr poboczny małżeństw] 1909-1909 112
53/1925/0/3/118 Małżeństwa [Rejestr poboczny małżeństw] 1910-1910 0
53/1925/0/3/121 Małżeństwa [Rejestr poboczny małżeństw] 1911-1911 0
53/1925/0/3/124 Małżeństwa [Rejestr poboczny małżeństw] 1912-1912 0
53/1925/0/3/127 Małżeństwa [Rejestr poboczny małżeństw] 1913-1913 0
53/1925/0/3/130 Małżeństwa [Rejestr poboczny małżeństw] 1914-1914 0

Amount of archival material

131

131

0

2.33

2.33

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -