Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Pobiedziska - obwód miejski

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1914
- brak danych - 1874 - 1914
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1914 W zespole zmikrofilmowano 33 j.a. o sygn.: 1-12 (nr O: 43900-43911), 13-33 ( nr O: 56865-56885) oraz zdigitalizowano sygnatury 13-116
Show all units in the collection:
Units in series:: 4 Akta zgonów
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1925/0/4/3 Księga zgonów 1874 0
53/1925/0/4/6 Księga zgonów 1875 0
53/1925/0/4/9 Księga zgonów 1876 0
53/1925/0/4/12 Księga zgonów 1877 0
53/1925/0/4/15 Księga zgonów 1878 113
53/1925/0/4/18 Księga zgonów 1879 100
53/1925/0/4/21 Księga zgonów 1880 76
53/1925/0/4/24 Księga zgonów 1881 78
53/1925/0/4/27 Księga zgonów 1882 94
53/1925/0/4/30 Księga zgonów 1883 75
53/1925/0/4/33 Księga zgonów 1884 91
53/1925/0/4/36 Księga zgonów 1885 100
53/1925/0/4/39 Księga zgonów 1886 235
53/1925/0/4/42 Księga zgonów 1887 180
53/1925/0/4/45 Księga zgonów 1888 126
53/1925/0/4/48 Księga zgonów 1889 129
53/1925/0/4/51 Księga zgonów 1890 164
53/1925/0/4/54 Księga zgonów 1891 132
53/1925/0/4/57 Księga zgonów 1892 115
53/1925/0/4/60 Księga zgonów 1893 169
53/1925/0/4/63 Księga zgonów 1894 159
53/1925/0/4/66 Księga zgonów 1895 155
53/1925/0/4/69 Księga zgonów 1896 99
53/1925/0/4/72 Księga zgonów 1897 145
53/1925/0/4/78 Księga zgonów 1898 153
53/1925/0/4/81 Księga zgonów 1899 149
53/1925/0/4/84 Sterbe-Neben-Register 1900 164
53/1925/0/4/87 Sterbe-Neben-Register 1901 174
53/1925/0/4/90 Księga zgonów 1902 154
53/1925/0/4/93 Księga zgonów 1903 130
53/1925/0/4/101 Zgony 1904 133
53/1925/0/4/104 Zgony 1905 137
53/1925/0/4/107 Sterbe-Neben-Register [wtóropis] 1906 146
53/1925/0/4/110 Sterbe-Neben-Register [wtóropis] 1907 145
53/1925/0/4/113 Sterbe-Neben-Register 1908-1908 152
53/1925/0/4/116 Sterbe-Neben-Register 1909-1909 163
53/1925/0/4/119 Sterbe-Neben-Register 1910-1910 0
53/1925/0/4/122 Sterbe-Neben-Register 1911-1911 0
53/1925/0/4/125 Sterbe-Neben-Register 1912-1912 0
53/1925/0/4/128 Sterbe-Neben-Register 1913-1913 0
53/1925/0/4/131 Sterbe-Neben-Register 1914-1914 0

Amount of archival material

131

131

0

2.33

2.33

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -