Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Poznań - obwód miejski

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1921
- brak danych - 1874 - 1921
- brak danych - częściowo
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
łaciński
niemiecki
rosyjski
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1914 Wtóropisy (sygn.: 377-556) - przechowywane w APPO Konin. W zespole zmikrofilmowano 125 j.a. o sygn.: 1-6 (nr O: 44177-44182), 7-15 (nr O: 44185-44194), 16-46 (nr O: 44196-44228), 53-73 (nr O: 56963-56983), 77-86 (nr O: 56984-56993), 90-105 (nr O: 56994-57009), 107-108 (nr O: 57010-57011), 110-114 (nr O: 57012-57016), 116-120 (nr O: 57017-57021), 122-124 (nr O: 57022-57024), 126 (nr O 57025), 127-130 (nr O: 57026-57029), 132-143 (nr O: 57030-57041) oraz zdigitalizowano sygnatury 53-65, 70-73, 77-86, 90-105, 107-108, 110-114, 116-120, 122-124, 126-130, 132-143, 147-376, 557-578, 700-740, 787-807, 872-884
Show all units in the collection:
Units in series:: 1 Akta urodzeń
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1926/0/1/4 Księga urodzeń 1874 0
53/1926/0/1/7 Księga urodzeń 1875 0
53/1926/0/1/8 Księga urodzeń 1875 0
53/1926/0/1/9 Księga urodzeń 1875 0
53/1926/0/1/10 Księga urodzeń 1875 0
53/1926/0/1/11 Księga urodzeń 1875 0
53/1926/0/1/22 Księga urodzeń 1876 0
53/1926/0/1/23 Księga urodzeń 1876 0
53/1926/0/1/24 Księga urodzeń 1876 0
53/1926/0/1/25 Księga urodzeń 1876 0
53/1926/0/1/36 Księga urodzeń 1877 0
53/1926/0/1/37 Księga urodzeń 1877 0
53/1926/0/1/38 Księga urodzeń 1877 0
53/1926/0/1/39 Księga urodzeń 1877 0
53/1926/0/1/53 Księga urodzeń t. I 1878 346
53/1926/0/1/54 Księga urodzeń t. II 1878 342
53/1926/0/1/55 Księga urodzeń t. III 1878 350
53/1926/0/1/56 Księga urodzeń t. IV 1878 171
53/1926/0/1/63 Księga urodzeń t. I 1879 276
53/1926/0/1/64 Księga urodzeń t. II 1879 275
53/1926/0/1/65 Księga urodzeń t. III 1879 276
53/1926/0/1/66 Księga urodzeń t. IV 1879 0
53/1926/0/1/67 Księga urodzeń t. V 1879 0
53/1926/0/1/77 Księga urodzeń t. I 1880 312
53/1926/0/1/78 Księga urodzeń t. II 1880 315
53/1926/0/1/79 Księga urodzeń t. III 1880 319
53/1926/0/1/80 Księga urodzeń t. IV 1880 260
53/1926/0/1/90 Księga urodzeń t. I 1881 277
53/1926/0/1/91 Księga urodzeń t. II 1881 275
53/1926/0/1/92 Księga urodzeń t. III 1881 275
53/1926/0/1/93 Księga urodzeń t. IV 1881 275
53/1926/0/1/94 Księga urodzeń t. V 1881 58
53/1926/0/1/101 Księga urodzeń t. I 1882 266
53/1926/0/1/102 Księga urodzeń t. II 1882 271
53/1926/0/1/103 Księga urodzeń t. III 1882 265
53/1926/0/1/104 Księga urodzeń t. IV 1882 262
53/1926/0/1/105 Księga urodzeń t. V 1882 146
53/1926/0/1/106 Rejestr urodzeń 1882 0
53/1926/0/1/116 Księga urodzeń t. I 1883 249
53/1926/0/1/117 Księga urodzeń t. II 1883 253
53/1926/0/1/118 Księga urodzeń t. III 1883 255
53/1926/0/1/119 Księga urodzeń t. IV 1883 249
53/1926/0/1/120 Księga urodzeń t. V 1883 177
53/1926/0/1/121 Rejestr urodzeń 1883 0
53/1926/0/1/132 Księga urodzeń t. I 1884 246
53/1926/0/1/133 Księga urodzeń t. II 1884 251
53/1926/0/1/134 Księga urodzeń t. III 1884 252
53/1926/0/1/135 Księga urodzeń t. IV 1884 251
53/1926/0/1/136 Księga urodzeń t. V 1884 156
53/1926/0/1/147 Księga urodzeń t. I 1885 506
53/1926/0/1/148 Księga urodzeń t. II 1885 606
53/1926/0/1/149 Księga urodzeń t. III 1885 604
53/1926/0/1/150 Księga urodzeń t. IV 1885 647
53/1926/0/1/162 Księga urodzeń t. I 1886 513
53/1926/0/1/163 Księga urodzeń t. II 1886 503
53/1926/0/1/164 Księga urodzeń t. III 1886 501
53/1926/0/1/165 Księga urodzeń t. IV 1886 504
53/1926/0/1/166 Księga urodzeń t. V 1886 387
53/1926/0/1/178 Księga urodzeń t. I 1887 499
53/1926/0/1/179 Księga urodzeń t. II 1887 509
53/1926/0/1/180 Księga urodzeń t. III 1887 503
53/1926/0/1/181 Księga urodzeń t. IV 1887 505
53/1926/0/1/182 Księga urodzeń t. V 1887 298
53/1926/0/1/194 Księga urodzeń t. I 1888 496
53/1926/0/1/195 Księga urodzeń t. II 1888 504
53/1926/0/1/196 Księga urodzeń t. III 1888 501
53/1926/0/1/197 Księga urodzeń t. IV 1888 505
53/1926/0/1/198 Księga urodzeń t. V 1888 348
53/1926/0/1/209 Księga urodzeń t. I 1889 503
53/1926/0/1/210 Księga urodzeń t. II 1889 478
53/1926/0/1/211 Księga urodzeń t. III 1889 505
53/1926/0/1/212 Księga urodzeń t. IV 1889 485
53/1926/0/1/213 Księga urodzeń t. V 1889 415
53/1926/0/1/226 Księga urodzeń t. I 1890 435
53/1926/0/1/227 Księga urodzeń t. II 1890 435
53/1926/0/1/228 Księga urodzeń t. III 1890 437
53/1926/0/1/229 Księga urodzeń t. IV 1890 446
53/1926/0/1/230 Księga urodzeń t. V 1890 437
53/1926/0/1/231 Księga urodzeń t. VI 1890 128
53/1926/0/1/243 Księga urodzeń t. I 1891 437
53/1926/0/1/244 Księga urodzeń t. II 1891 443
53/1926/0/1/245 Księga urodzeń t. III 1891 435
53/1926/0/1/246 Księga urodzeń t. IV 1891 437
53/1926/0/1/247 Księga urodzeń t. V 1891 442
53/1926/0/1/248 Księga urodzeń t. VI 1891 49
53/1926/0/1/260 Księga urodzeń t. I, II 1892 873
53/1926/0/1/261 Księga urodzeń t. III 1892 441
53/1926/0/1/262 Księga urodzeń t. IV 1892 437
53/1926/0/1/263 Księga urodzeń t. V 1892 437
53/1926/0/1/264 Księga urodzeń t. VI 1892 38
53/1926/0/1/276 Księga urodzeń t. I 1893 477
53/1926/0/1/277 Księga urodzeń t. II 1893 478
53/1926/0/1/278 Księga urodzeń t. III 1893 475
53/1926/0/1/279 Księga urodzeń t. IV 1893 473
53/1926/0/1/280 Księga urodzeń t. V 1893 286
53/1926/0/1/292 Księga urodzeń t. I 1894 403
53/1926/0/1/293 Księga urodzeń t. II 1894 409
53/1926/0/1/294 Księga urodzeń t. III 1894 389
53/1926/0/1/295 Księga urodzeń t. IV 1894 405
53/1926/0/1/296 Księga urodzeń t. V 1894 405
1 2 3 4 5

Amount of archival material

1417

1371

0

54.53

52.23

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -