Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Poznań - obwód miejski

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1921
- brak danych - 1874 - 1921
- brak danych - częściowo
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
łaciński
niemiecki
rosyjski
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1914 Wtóropisy (sygn.: 377-556) - przechowywane w APPO Konin. W zespole zmikrofilmowano 125 j.a. o sygn.: 1-6 (nr O: 44177-44182), 7-15 (nr O: 44185-44194), 16-46 (nr O: 44196-44228), 53-73 (nr O: 56963-56983), 77-86 (nr O: 56984-56993), 90-105 (nr O: 56994-57009), 107-108 (nr O: 57010-57011), 110-114 (nr O: 57012-57016), 116-120 (nr O: 57017-57021), 122-124 (nr O: 57022-57024), 126 (nr O 57025), 127-130 (nr O: 57026-57029), 132-143 (nr O: 57030-57041) oraz zdigitalizowano sygnatury 53-65, 70-73, 77-86, 90-105, 107-108, 110-114, 116-120, 122-124, 126-130, 132-143, 147-376, 557-578, 700-740, 787-807, 872-884
Show all units in the collection:
Units in series:: 3 Akta małżeństw
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1926/0/3/5 Księga małżeństw 1874 0
53/1926/0/3/12 Księga małżeństw 1875 0
53/1926/0/3/13 Księga małżeństw 1875 0
53/1926/0/3/14 Księga małżeństw 1875 0
53/1926/0/3/26 Księga małżeństw 1876 0
53/1926/0/3/27 Księga małżeństw 1876 0
53/1926/0/3/40 Księga małżeństw 1877 0
53/1926/0/3/41 Księga małżeństw 1877 0
53/1926/0/3/57 Księga małżeństw t. I 1878 296
53/1926/0/3/58 Księga małżeństw t. II 1878 242
53/1926/0/3/68 Księga małżeństw t. I 1879 0
53/1926/0/3/69 Księga małżeństw t. II 1879 0
53/1926/0/3/81 Księga małżeństw t. I 1880 300
53/1926/0/3/82 Księga małżeństw t. II 1880 223
53/1926/0/3/95 Księga małżeństw t. I 1881 285
53/1926/0/3/96 Księga małżeństw t. II 1881 221
53/1926/0/3/107 Księga małżeństw t. I 1882 293
53/1926/0/3/108 Księga małżeństw t. II 1882 282
53/1926/0/3/109 Rejestr małżeństw 1882 0
53/1926/0/3/122 Księga małżeństw t. I 1883 282
53/1926/0/3/123 Księga małżeństw t.II 1883 288
53/1926/0/3/124 Księga małżeństw t. III 1883 28
53/1926/0/3/125 Rejestr małżeństw 1883 0
53/1926/0/3/137 Księga małżeństw t. I 1884 289
53/1926/0/3/138 Księga małżeństw t. II 1884 268
53/1926/0/3/151 Księga małżeństw t. I 1885 403
53/1926/0/3/152 Księga małżeństw t. II 1885 406
53/1926/0/3/153 Księga małżeństw t. III 1885 404
53/1926/0/3/154 Księga małżeństw t. IV 1885 64
53/1926/0/3/167 Księga małżeństw t. I 1886 425
53/1926/0/3/168 Księga małżeństw t. II 1886 415
53/1926/0/3/169 Księga małżeństw t. III 1886 324
53/1926/0/3/183 Księga małżeństw t. I 1887 419
53/1926/0/3/184 Księga małżeństw t. II 1887 425
53/1926/0/3/185 Księga małżeństw t. III 1887 255
53/1926/0/3/199 Księga małżeństw t. I 1888 425
53/1926/0/3/200 Księga małżeństw t. II 1888 429
53/1926/0/3/201 Księga małżeństw t. III 1888 425
53/1926/0/3/215 Księga małżeństw t. I 1889 431
53/1926/0/3/216 Księga małżeństw t. II 1889 425
53/1926/0/3/217 Księga małżeństw t. III 1889 415
53/1926/0/3/218 Księga małżeństw t. IV 1889 67
53/1926/0/3/233 Księga małżeństw t. I 1890 397
53/1926/0/3/234 Księga małżeństw t. II 1890 391
53/1926/0/3/235 Księga małżeństw t. III 1890 315
53/1926/0/3/250 Księga małżeństw t. I 1891 391
53/1926/0/3/251 Księga małżeństw t. II 1891 397
53/1926/0/3/252 Księga małżeństw t. III 1891 359
53/1926/0/3/266 Księga małżeństw t. I 1892 405
53/1926/0/3/267 Księga małżeństw t. II 1892 408
53/1926/0/3/268 Księga małżeństw t. III 1892 302
53/1926/0/3/282 Księga małżeństw t. I 1893 405
53/1926/0/3/283 Księga małżeństw t. II 1893 405
53/1926/0/3/284 Księga małżeństw t. III 1893 331
53/1926/0/3/299 Księga małżeństw t. I 1894 409
53/1926/0/3/300 Księga małżeństw t. II 1894 413
53/1926/0/3/301 Księga małżeństw t. III 1894 371
53/1926/0/3/313 Księga małżeństw t. I 1895 602
53/1926/0/3/314 Księga małżeństw t. II 1895 602
53/1926/0/3/326 Księga małżeństw t. I 1896 603
53/1926/0/3/327 Księga małżeństw t. II 1896 603
53/1926/0/3/328 Księga małżeństw t. III 1896 91
53/1926/0/3/340 Księga małżeństw t. I 1897 603
53/1926/0/3/341 Księga małżeństw t. II 1897 603
53/1926/0/3/342 Księga małżeństw t. III 1897 35
53/1926/0/3/354 Księga małżeństw t. I 1898 471
53/1926/0/3/355 Księga małżeństw t. II 1898 471
53/1926/0/3/356 Księga małżeństw t. III 1898 329
53/1926/0/3/368 Księga małżeństw t. I 1899 612
53/1926/0/3/369 Księga małżeństw t. II 1899 597
53/1926/0/3/370 Księga małżeństw t. III 1899 111
53/1926/0/3/378 Księga małżeństw 1874 0
53/1926/0/3/385 Księga małżeństw t. I 1875 0
53/1926/0/3/386 Księga małżeństw t. II 1875 0
53/1926/0/3/387 Księga małżeństw t. III 1875 0
53/1926/0/3/397 Księga małżeństw t. I 1876 0
53/1926/0/3/398 Księga małżeństw t. II 1876 0
53/1926/0/3/407 Księga małżeństw t. I 1877 0
53/1926/0/3/408 Księga małżeństw t. II 1877 0
53/1926/0/3/418 Księga małżeństw t. I 1878 0
53/1926/0/3/419 Księga małżeństw t. II 1878 0
53/1926/0/3/429 Księga małżeństw t. I 1879 0
53/1926/0/3/430 Księga małżeństw t. II 1879 0
53/1926/0/3/439 Księga małżeństw t. I 1880 0
53/1926/0/3/440 Księga małżeństw t. II 1880 0
53/1926/0/3/450 Księga małżeństw t. I 1881 0
53/1926/0/3/451 Księga małżeństw t. II 1881 0
53/1926/0/3/461 Księga małżeństw t. I 1882 0
53/1926/0/3/462 Księga małżeństw t. II 1882 0
53/1926/0/3/473 Księga małżeństw t. I 1883 0
53/1926/0/3/474 Księga małżeństw t. II 1883 0
53/1926/0/3/475 Księga małżeństw t. III 1883 0
53/1926/0/3/486 Księga małżeństw t. I 1884 0
53/1926/0/3/487 Księga małżeństw t. II 1884 0
53/1926/0/3/498 Księga małżeństw t. I 1885 0
53/1926/0/3/499 Księga małżeństw t. II 1885 0
53/1926/0/3/500 Księga małżeństw t. III 1885 0
53/1926/0/3/510 Księga małżeństw t. I 1886 0
53/1926/0/3/511 Księga małżeństw t. II 1886 0
53/1926/0/3/512 Księga małżeństw t. III 1886 0
1 2 3

Amount of archival material

1417

1371

0

54.53

52.23

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -