Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Poznań - obwód miejski

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1921
- brak danych - 1874 - 1921
- brak danych - częściowo
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
łaciński
niemiecki
rosyjski
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1914 Wtóropisy (sygn.: 377-556) - przechowywane w APPO Konin. W zespole zmikrofilmowano 125 j.a. o sygn.: 1-6 (nr O: 44177-44182), 7-15 (nr O: 44185-44194), 16-46 (nr O: 44196-44228), 53-73 (nr O: 56963-56983), 77-86 (nr O: 56984-56993), 90-105 (nr O: 56994-57009), 107-108 (nr O: 57010-57011), 110-114 (nr O: 57012-57016), 116-120 (nr O: 57017-57021), 122-124 (nr O: 57022-57024), 126 (nr O 57025), 127-130 (nr O: 57026-57029), 132-143 (nr O: 57030-57041) oraz zdigitalizowano sygnatury 53-65, 70-73, 77-86, 90-105, 107-108, 110-114, 116-120, 122-124, 126-130, 132-143, 147-376, 557-578, 700-740, 787-807, 872-884
Show all units in the collection:
Units in series:: 4 Akta zgonów
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1926/0/4/6 Księga zgonów 1874 0
53/1926/0/4/15 Księga zgonów 1875 0
53/1926/0/4/16 Księga zgonów 1875 0
53/1926/0/4/17 Księga zgonów 1875 0
53/1926/0/4/18 Księga zgonów 1875 0
53/1926/0/4/28 Księga zgonów 1876 0
53/1926/0/4/29 Księga zgonów 1876 0
53/1926/0/4/30 Księga zgonów 1876 0
53/1926/0/4/31 Księga zgonów 1876 0
53/1926/0/4/42 Księga zgonów 1877 0
53/1926/0/4/43 Księga zgonów 1877 0
53/1926/0/4/44 Księga zgonów 1877 0
53/1926/0/4/45 Księga zgonów 1877 0
53/1926/0/4/46 Księga zgonów 1877 0
53/1926/0/4/59 Księga zgonów t. I 1878 302
53/1926/0/4/60 Księga zgonów t. II 1878 284
53/1926/0/4/61 Księga zgonów t. III 1878 284
53/1926/0/4/62 Księga zgonów t. IV 1878 133
53/1926/0/4/70 Księga zgonów t. I 1879 284
53/1926/0/4/71 Księga zgonów t. II 1879 285
53/1926/0/4/72 Księga zgonów t. III 1879 283
53/1926/0/4/73 Księga zgonów t. IV 1879 156
53/1926/0/4/83 Księga zgonów t. I 1880 282
53/1926/0/4/84 Księga zgonów t. II 1880 288
53/1926/0/4/85 Księga zgonów t. III 1880 282
53/1926/0/4/86 Księga zgonów t. IV 1880 134
53/1926/0/4/97 Księga zgonów t. I 1881 281
53/1926/0/4/98 Księga zgonów t. II 1881 281
53/1926/0/4/99 Księga zgonów t. III 1881 299
53/1926/0/4/100 Księga zgonów t. IV 1881 220
53/1926/0/4/110 Księga zgonów t. I 1882 271
53/1926/0/4/111 Księga zgonów t. II 1882 273
53/1926/0/4/112 Księga zgonów t. III 1882 270
53/1926/0/4/113 Księga zgonów t. IV 1882 266
53/1926/0/4/114 Księga zgonów t. V 1882 6
53/1926/0/4/115 Rejestr zgonów 1882 0
53/1926/0/4/126 Księga zgonów t. I 1883 241
53/1926/0/4/127 Księga zgonów t. II 1883 240
53/1926/0/4/128 Księga zgonów t. III 1883 242
53/1926/0/4/129 Księga zgonów t. IV 1883 235
53/1926/0/4/130 Księga zgonów t. V 1883 67
53/1926/0/4/131 Rejestr zgonów 1883 0
53/1926/0/4/139 Księga zgonów t. I 1884 241
53/1926/0/4/140 Księga zgonów t. II 1884 244
53/1926/0/4/141 Księga zgonów t. III 1884 238
53/1926/0/4/142 Księga zgonów t. IV 1884 239
53/1926/0/4/143 Księga zgonów t. V 1884 89
53/1926/0/4/155 Księga zgonów t. I 1885 598
53/1926/0/4/156 Księga zgonów t. II 1885 600
53/1926/0/4/157 Księga zgonów t. III 1885 598
53/1926/0/4/158 Księga zgonów t. IV 1885 258
53/1926/0/4/170 Księga zgonów t. I 1886 480
53/1926/0/4/171 Księga zgonów t. II 1886 485
53/1926/0/4/172 Księga zgonów t. III 1886 485
53/1926/0/4/173 Księga zgonów t. IV 1886 485
53/1926/0/4/174 Księga zgonów t. V 1886 214
53/1926/0/4/186 Księga zgonów t. I 1887 489
53/1926/0/4/187 Księga zgonów t. II 1887 483
53/1926/0/4/188 Księga zgonów t. III 1887 485
53/1926/0/4/189 Księga zgonów t. IV 1887 483
53/1926/0/4/190 Księga zgonów t. V 1887 177
53/1926/0/4/202 Księga zgonów t. I 1888 479
53/1926/0/4/203 Księga zgonów t. II 1888 484
53/1926/0/4/204 Księga zgonów t. III 1888 485
53/1926/0/4/205 Księga zgonów t. IV 1888 397
53/1926/0/4/220 Księga zgonów t. I 1889 483
53/1926/0/4/221 Księga zgonów t. II 1889 485
53/1926/0/4/222 Księga zgonów t. III 1889 483
53/1926/0/4/223 Księga zgonów t. IV 1889 485
53/1926/0/4/224 Księga zgonów t. V 1889 147
53/1926/0/4/237 Księga zgonów t. I 1890 439
53/1926/0/4/238 Księga zgonów t. II 1890 443
53/1926/0/4/239 Księga zgonów t. III 1890 445
53/1926/0/4/240 Księga zgonów t. IV 1890 445
53/1926/0/4/241 Księga zgonów t. V 1890 370
53/1926/0/4/254 Księga zgonów t. I 1891 443
53/1926/0/4/255 Księga zgonów t. II 1891 445
53/1926/0/4/256 Księga zgonów t. III 1891 439
53/1926/0/4/257 Księga zgonów t. IV 1891 445
53/1926/0/4/258 Księga zgonów t. V 1891 127
53/1926/0/4/270 Księga zgonów t. I 1892 445
53/1926/0/4/271 Księga zgonów t. II 1892 445
53/1926/0/4/272 Księga zgonów t. III 1892 445
53/1926/0/4/273 Księga zgonów t. IV 1892 445
53/1926/0/4/274 Księga zgonów t. V 1892 153
53/1926/0/4/286 Księga zgonów t. I 1893 425
53/1926/0/4/287 Księga zgonów t. II 1893 425
53/1926/0/4/288 Księga zgonów t. III 1893 429
53/1926/0/4/289 Księga zgonów t. IV 1893 425
53/1926/0/4/290 Księga zgonów t. V 1893 316
53/1926/0/4/303 Księga zgonów t. I 1894 429
53/1926/0/4/304 Księga zgonów t. II 1894 429
53/1926/0/4/305 Księga zgonów t. III 1894 429
53/1926/0/4/306 Księga zgonów t. IV 1894 419
53/1926/0/4/316 Księga zgonów t. I 1895 529
53/1926/0/4/317 Księga zgonów t. II 1895 529
53/1926/0/4/318 Księga zgonów t. III 1895 517
53/1926/0/4/319 Księga zgonów t. IV 1895 402
53/1926/0/4/330 Księga zgonów t. I 1896 517
53/1926/0/4/331 Księga zgonów t. II 1896 525
1 2 3 4 5

Amount of archival material

1417

1371

0

54.53

52.23

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -