Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Poznań - obwód miejski

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1921
- brak danych - 1874 - 1921
- brak danych - częściowo
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
łaciński
niemiecki
rosyjski
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1914 Wtóropisy (sygn.: 377-556) - przechowywane w APPO Konin. W zespole zmikrofilmowano 125 j.a. o sygn.: 1-6 (nr O: 44177-44182), 7-15 (nr O: 44185-44194), 16-46 (nr O: 44196-44228), 53-73 (nr O: 56963-56983), 77-86 (nr O: 56984-56993), 90-105 (nr O: 56994-57009), 107-108 (nr O: 57010-57011), 110-114 (nr O: 57012-57016), 116-120 (nr O: 57017-57021), 122-124 (nr O: 57022-57024), 126 (nr O 57025), 127-130 (nr O: 57026-57029), 132-143 (nr O: 57030-57041) oraz zdigitalizowano sygnatury 53-65, 70-73, 77-86, 90-105, 107-108, 110-114, 116-120, 122-124, 126-130, 132-143, 147-376, 557-578, 700-740, 787-807, 872-884
Show all units in the collection:
Units in series:: 6 Pomoce kancelaryjne
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1926/0/6/1 Skorowidz nazwisk-akty urodzenia 1874-1875 0
53/1926/0/6/2 Skorowidz nazwisk-akty małżeństw 1874-1875 0
53/1926/0/6/3 Skorowidz nazwisk-akty zgonu 1874-1875 0
53/1926/0/6/19 Skorowidz nazwisk-akty urodzenia 1876 0
53/1926/0/6/20 Skorowidz nazwisk-akty małżeństwa 1876 0
53/1926/0/6/21 Skorowidz nazwisk-akty zgonu 1876 0
53/1926/0/6/32 Skorowidz akt urodzeń t. I 1877 0
53/1926/0/6/33 Skorowidz akt urodzeń t. II 1877 0
53/1926/0/6/34 Skorowidz akt małżeństw 1877 0
53/1926/0/6/35 Skorowidz akt zgonów 1877 0
53/1926/0/6/47 Skorowidz nazwisk-akty urodzenia 1878 0
53/1926/0/6/48 Skorowidz nazwisk-akty małżeństw 1878 0
53/1926/0/6/49 Skorowidz nazwisk-akty zgonów 1878 0
53/1926/0/6/50 Skorowidz nazwisk-akty urodzenia 1879 0
53/1926/0/6/51 Skorowidz nazwisk-akty małżeństw 1879 0
53/1926/0/6/52 Skorowidz nazwisk-akty zgonów 1879 0
53/1926/0/6/74 Skorowidz urodzeń 1880 0
53/1926/0/6/75 Skorowidz małżeństw 1880 0
53/1926/0/6/76 Skorowidz zgonów 1880 0
53/1926/0/6/87 Skorowidz nazwisk-akty urodzeń 1881-1882 0
53/1926/0/6/88 Skorowidz nazwisk-akty małżeństw 1881 0
53/1926/0/6/89 Skorowidz nazwisk-akty zgonów 1881 0
53/1926/0/6/144 Spis alfabetyczny urodzeń 1884 0
53/1926/0/6/145 Spis alfabetyczny małżeństw 1884 0
53/1926/0/6/146 Spis alfabetyczny zgonów 1884 0
53/1926/0/6/159 Spis alfabetyczny urodzeń 1885 147
53/1926/0/6/160 Spis alfabetyczny małżeństw 1885 87
53/1926/0/6/161 Spis alfabetyczny zgonów 1885 128
53/1926/0/6/175 Spis alfabetyczny urodzeń 1886 150
53/1926/0/6/176 Spis alfabetyczny małżeństw 1886 80
53/1926/0/6/177 Spis alfabetyczny zgonów 1886 136
53/1926/0/6/191 Spis alfabetyczny urodzeń 1887 144
53/1926/0/6/192 Spis alfabetyczny małżeństw 1887 80
53/1926/0/6/193 Spis alfabetyczny zgonów 1887 131
53/1926/0/6/206 Spis alfabetyczny urodzeń 1888 146
53/1926/0/6/207 Spis alfabetyczny małżeństw 1888 87
53/1926/0/6/208 Spis alfabetyczny zgonów 1888 120
53/1926/0/6/214 Spis alfabetyczny urodzeń 1889 146
53/1926/0/6/219 Spis alfabetyczny małżeństw 1889 92
53/1926/0/6/225 Spis alfabetyczny zgonów 1889 130
53/1926/0/6/232 Spis alfabetyczny urodzeń 1890 147
53/1926/0/6/236 Spis alfabetyczny małżeństw 1890 82
53/1926/0/6/242 Spis alfabetyczny zgonów 1890 137
53/1926/0/6/249 Spis alfabetyczny urodzeń 1891 138
53/1926/0/6/253 Spis alfabetyczny małżeństw 1891 81
53/1926/0/6/259 Spis alfabetyczny zgonów 1891 119
53/1926/0/6/265 Spis alfabetyczny urodzeń 1892 139
53/1926/0/6/269 Spis alfabetyczny małżeństw 1892 81
53/1926/0/6/275 Spis alfabetyczny zgonów 1892 123
53/1926/0/6/281 Spis alfabetyczny urodzeń 1893 137
53/1926/0/6/285 Spis alfabetyczny małżeństw 1893 78
53/1926/0/6/291 Spis alfabetyczny zgonów 1893 126
53/1926/0/6/298 Spis alfabetyczny urodzeń 1894 140
53/1926/0/6/302 Spis alfabetyczny małżeństw 1894 82
53/1926/0/6/307 Spis alfabetyczny zgonów 1894 110
53/1926/0/6/312 Spis alfabetyczny urodzeń 1895 139
53/1926/0/6/315 Spis alfabetyczny małżeństw 1895 85
53/1926/0/6/320 Spis alfabetyczny zgonów 1895 127
53/1926/0/6/325 Spis alfabetyczny urodzeń 1896 144
53/1926/0/6/329 Spis alfabetyczny małżeństw 1896 87
53/1926/0/6/334 Spis alfabetyczny zgonów 1896 129
53/1926/0/6/339 Spis alfabetyczny urodzeń 1897 146
53/1926/0/6/343 Spis alfabetyczny małżeństw 1897 84
53/1926/0/6/348 Spis alfabetyczny zgonów 1897 118
53/1926/0/6/353 Spis alfabetyczny urodzeń 1898 144
53/1926/0/6/357 Spis alfabetyczny małżeństw 1898 85
53/1926/0/6/362 Spis alfabetyczny zgonów 1898 121
53/1926/0/6/367 Spis alfabetyczny urodzeń 1899 141
53/1926/0/6/371 Spis alfabetyczny małżeństw 1899 88
53/1926/0/6/376 Spis alfabetyczny zgonów 1899 120
53/1926/0/6/565 Spis alfabetyczny urodzeń 1900 235
53/1926/0/6/571 Spis alfabetyczny małżeństw 1900 114
53/1926/0/6/578 Spis alfabetyczny zgonów 1900 174
53/1926/0/6/708 [Skorowidz urodzeń] 1901 255
53/1926/0/6/713 Spis alfabetyczny małżeństw 1901 0
53/1926/0/6/720 Spis alfabetyczny zgonów 1901 0
53/1926/0/6/729 Spis alfabetyczny [urodzeń] 1902 0
53/1926/0/6/734 Spis alfabetyczny ślubów 1902 0
53/1926/0/6/740 Spis alfabetyczny zgonów 1902 0
53/1926/0/6/805 Skorowidz urodzeń 1903 0
53/1926/0/6/806 Skorowidz małżeństw 1903 0
53/1926/0/6/807 Skorowidz zgonów 1903 0
53/1926/0/6/881 Spis alfabetyczny urodzeń 1904 0
53/1926/0/6/904 Spis alfabetyczny urodzeń 1905 0
53/1926/0/6/917 Spis alfabetyczny zgonów 1905 0
53/1926/0/6/918 Spis alfabetyczny urodzeń 1906-1906 0
53/1926/0/6/925 Spis alfabetyczny małżeństw 1906 0
53/1926/0/6/929 Spis alfabetyczny zgonów 1906-1906 0
53/1926/0/6/970 Spis alfabetyczny urodzeń za 1907 1907-1907 0
53/1926/0/6/974 Spis alfabetyczny małżeństw za 1907 1907-1907 0
53/1926/0/6/979 Spis alfabetyczny zgonów za 1907 1907-1907 0
53/1926/0/6/985 Spis alfabetyczny urodzeń za 1908 1908-1908 0
53/1926/0/6/989 Spis alfabetyczny małżeństw za 1908 1908-1908 0
53/1926/0/6/995 Spis alfabetyczny zgonów za 1908 1908-1908 0
53/1926/0/6/1009 Spis alfabetyczny urodzeń za 1909 1909-1909 0
53/1926/0/6/1015 Spis alfabetyczny małżeństw za 1909 1909-1909 0
53/1926/0/6/1019 Spis alfabetyczny zgonów za 1909 1909-1909 0
53/1926/0/6/1024 Spis alfabetyczny urodzeń za 1910 1910-1910 0
53/1926/0/6/1030 Spis alfabetyczny małżeństw za 1910 1910-1910 0
53/1926/0/6/1034 Spis alfabetyczny zgonów za 1910 1910-1910 0
1 2

Amount of archival material

1417

1371

0

54.53

52.23

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -