Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Poznań - I obwód wiejski

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1921
- brak danych - 1874 - 1921
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
łaciński
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny (sygn. 1-77, 79-239, 243-309)
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1914 Inwentarz książkowy - patrz też system informatyczny (sygn.: 1-77, 79-239, 243-309) Wtóropisy (sygn.: 119-183) - przechowywane w APPO Konin. W zespole zmikrofilmowano 39 j.a. o sygn.: 1-6 (nr O: 44260-44275), 11 (nr O 44276), 12 (nr O 44265), 13 (nr O 44259), 14-18 (nr O: 57042-57046), 20-23 (nr O: 57047-57050), 25-28 (nr O: 57051-57054), 30-33 (nr O:57055-57058), 35-39 (nr O: 57059-57063), 41-44 (nr O: 57064-57067), 46-49 (nr O: 57068-57071) oraz zdigitalizowano sygnatury 14-18, 20-23, 25-28, 30-33, 35-39, 41-44, 46-49
Show all units in the collection:
Units in series:: 1 Akta urodzeń
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1927/0/1/1 Księga urodzeń 1874 0
53/1927/0/1/4 Księga urodzeń 1875 0
53/1927/0/1/7 Księga urodzeń 1876 0
53/1927/0/1/10 Księga urodzeń 1877 0
53/1927/0/1/14 Księga urodzeń t. I 1878 250
53/1927/0/1/15 Księga urodzeń t. II 1878 97
53/1927/0/1/20 Księga urodzeń t. I 1879 188
53/1927/0/1/21 Księga urodzeń t. II 1879 180
53/1927/0/1/25 Księga urodzeń t. I 1880 182
53/1927/0/1/26 Księga urodzeń t. II 1880 200
53/1927/0/1/30 Księga urodzeń 1881 350
53/1927/0/1/35 Księga urodzeń t. I 1882 202
53/1927/0/1/36 Księga urodzeń t. II 1882 188
53/1927/0/1/41 Księga urodzeń t. I 1883 200
53/1927/0/1/42 Księga urodzeń t. II 1883 203
53/1927/0/1/46 Księga urodzeń t. I 1884 204
53/1927/0/1/47 Księga urodzeń t. II 1884 224
53/1927/0/1/51 Księga urodzeń t. I 1885 0
53/1927/0/1/52 Księga urodzeń t. II 1885 0
53/1927/0/1/56 Księga urodzeń t. I 1886 0
53/1927/0/1/57 Księga urodzeń t. II 1886 0
53/1927/0/1/58 Księga urodzeń t. III 1886 0
53/1927/0/1/62 Księga urodzeń t. I 1887 0
53/1927/0/1/63 Księga urodzeń t. II 1887 0
53/1927/0/1/64 Księga urodzeń t. III 1887 0
53/1927/0/1/68 Księga urodzeń t. I 1888 0
53/1927/0/1/69 Księga urodzeń t. II 1888 0
53/1927/0/1/73 Księga urodzeń t. I 1889 0
53/1927/0/1/74 Księga urodzeń t. II 1889 0
53/1927/0/1/79 Księga urodzeń t. I 1890 0
53/1927/0/1/80 Księga urodzeń t. II 1890 0
53/1927/0/1/84 Księga urodzeń t. I 1891 0
53/1927/0/1/85 Księga urodzeń t. II 1891 0
53/1927/0/1/89 Księga urodzeń t. I 1892 0
53/1927/0/1/90 Księga urodzeń t. II 1892 0
53/1927/0/1/94 Księga urodzeń t. I 1893 0
53/1927/0/1/95 Księga urodzeń t. II 1893 0
53/1927/0/1/99 Księga urodzeń 1894 0
53/1927/0/1/102 Księga urodzeń t. I 1895 0
53/1927/0/1/103 Księga urodzeń t. II 1895 0
53/1927/0/1/106 Księga urodzeń 1896 0
53/1927/0/1/109 Księga urodzeń 1897 0
53/1927/0/1/113 Księga urodzeń 1898 0
53/1927/0/1/116 Księga urodzeń 1899 0
53/1927/0/1/119 Księga urodzeń 1874 0
53/1927/0/1/122 Księga urodzeń 1875 0
53/1927/0/1/125 Księga urodzeń 1876 0
53/1927/0/1/128 Księga urodzeń 1877 0
53/1927/0/1/131 Księga urodzeń t. I 1878 0
53/1927/0/1/132 Księga urodzeń t. II 1878 0
53/1927/0/1/136 Księga urodzeń t. I 1879 0
53/1927/0/1/137 Księga urodzeń t. II 1879 0
53/1927/0/1/140 Księga urodzeń t. I 1880 0
53/1927/0/1/141 Księga urodzeń t. II 1880 0
53/1927/0/1/144 Księga urodzeń t. I 1881 0
53/1927/0/1/145 Księga urodzeń t. II 1881 0
53/1927/0/1/149 Księga urodzeń t. I 1882 0
53/1927/0/1/150 Księga urodzeń t. II 1882 0
53/1927/0/1/154 Księga urodzeń t. I 1883 0
53/1927/0/1/155 Księga urodzeń t. II 1883 0
53/1927/0/1/158 Księga urodzeń t. I 1884 0
53/1927/0/1/159 Księga urodzeń t. II 1884 0
53/1927/0/1/162 Księga urodzeń t. I 1885 0
53/1927/0/1/163 Księga urodzeń t. II 1885 0
53/1927/0/1/166 Księga urodzeń t. I 1886 0
53/1927/0/1/167 Księga urodzeń t. II 1886 0
53/1927/0/1/168 Księga urodzeń t. III 1886 0
53/1927/0/1/171 Księga urodzeń t. I 1887 0
53/1927/0/1/172 Księga urodzeń t. II 1887 0
53/1927/0/1/173 Księga urodzeń t. III 1887 0
53/1927/0/1/176 Księga urodzeń t. I 1888 0
53/1927/0/1/177 Księga urodzeń t. II 1888 0
53/1927/0/1/180 Księga urodzeń t. I 1889 0
53/1927/0/1/181 Księga urodzeń t. II 1889 0
53/1927/0/1/184 Księga miejscowa urodzeń 1900 0
53/1927/0/1/187 Księga urodzeń odpis t. I 1890 0
53/1927/0/1/188 Księga urodzeń odpis t. II 1890 0
53/1927/0/1/191 Księga urodzeń odpis t. I 1891 0
53/1927/0/1/192 Księga urodzeń odpis t. II 1891 0
53/1927/0/1/195 Księga urodzeń odpis t. I 1892 0
53/1927/0/1/196 Księga urodzeń odpis t. II 1892 0
53/1927/0/1/199 Księga urodzeń odpis t. I 1893 0
53/1927/0/1/200 Księga urodzeń odpis t. II 1893 0
53/1927/0/1/203 Księga urodzeń odpis 1894 0
53/1927/0/1/206 Księga urodzeń odpis 1895 0
53/1927/0/1/207 Księga urodzeń odpis 1895 0
53/1927/0/1/210 Księga urodzeń odpis 1896 0
53/1927/0/1/213 Księga urodzeń odpis 1897 0
53/1927/0/1/216 Księga urodzeń odpis 1898 0
53/1927/0/1/219 Księga urodzeń odpis 1899 0
53/1927/0/1/222 Księga miejscowa urodzeń 1901 0
53/1927/0/1/225 Księga miejscowa urodzeń 1902 0
53/1927/0/1/228 Księga urodzeń odpis 1900 0
53/1927/0/1/231 Księga urodzeń odpis 1901 0
53/1927/0/1/233 Księga urodzeń odpis 1902 0
53/1927/0/1/235 Księga urodzeń tom I 1903 0
53/1927/0/1/236 Księga urodzeń tom II 1903 0
53/1927/0/1/240 vacat - Księga urodzeń tom I. Przesunięto do zespołu nr 5542 1904 0
53/1927/0/1/245 Księga urodzeń tom I 1903 0
53/1927/0/1/246 Księga urodzeń tom II 1903 0
1 2

Amount of archival material

347

340

0

8.49

8.37

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -