Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Poznań - I obwód wiejski

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1921
- brak danych - 1874 - 1921
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
łaciński
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny (sygn. 1-77, 79-239, 243-309)
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1914 Inwentarz książkowy - patrz też system informatyczny (sygn.: 1-77, 79-239, 243-309) Wtóropisy (sygn.: 119-183) - przechowywane w APPO Konin. W zespole zmikrofilmowano 39 j.a. o sygn.: 1-6 (nr O: 44260-44275), 11 (nr O 44276), 12 (nr O 44265), 13 (nr O 44259), 14-18 (nr O: 57042-57046), 20-23 (nr O: 57047-57050), 25-28 (nr O: 57051-57054), 30-33 (nr O:57055-57058), 35-39 (nr O: 57059-57063), 41-44 (nr O: 57064-57067), 46-49 (nr O: 57068-57071) oraz zdigitalizowano sygnatury 14-18, 20-23, 25-28, 30-33, 35-39, 41-44, 46-49
Show all units in the collection:
Units in series:: 3 Akta małżeństw
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1927/0/3/2 Księga małżeństw 1874 0
53/1927/0/3/5 Księga małżeństw 1875 0
53/1927/0/3/8 Księga małżeństw 1876 0
53/1927/0/3/11 Księga małżeństw 1877 0
53/1927/0/3/16 Księga małżeństw 1878 113
53/1927/0/3/22 Księga małżeństw 1879 117
53/1927/0/3/27 Księga małżeństw 1880 110
53/1927/0/3/31 Księga małżeństw 1881 111
53/1927/0/3/37 Księga małżeństw 1882 112
53/1927/0/3/43 Księga małżeństw 1883 113
53/1927/0/3/48 Księga małżeństw 1884 120
53/1927/0/3/53 Księga małżeństw 1885 0
53/1927/0/3/59 Księga małżeństw 1886 0
53/1927/0/3/65 Księga małżeństw 1887 0
53/1927/0/3/70 Księga małżeństw 1888 0
53/1927/0/3/75 Księga małżeństw 1889 0
53/1927/0/3/81 Księga małżeństw 1890 0
53/1927/0/3/86 Księga małżeństw 1891 0
53/1927/0/3/91 Księga małżeństw 1892 0
53/1927/0/3/96 Księga małżeństw 1893 0
53/1927/0/3/100 Księga małżeństw 1894 0
53/1927/0/3/104 Księga małżeństw 1895 0
53/1927/0/3/107 Księga małżeństw 1896 0
53/1927/0/3/110 Księga małżeństw 1897 0
53/1927/0/3/114 Księga małżeństw 1898 0
53/1927/0/3/117 Księga małżeństw 1899 0
53/1927/0/3/120 Księga małżeństw 1874 0
53/1927/0/3/123 Księga małżeństw 1875 0
53/1927/0/3/126 Księga małżeństw 1876 0
53/1927/0/3/129 Księga małżeństw 1877 0
53/1927/0/3/133 Księga małżeństw 1878 0
53/1927/0/3/138 Księga małżeństw 1879 0
53/1927/0/3/142 Księga małżeństw 1880 0
53/1927/0/3/146 Księga małżeństw 1881 0
53/1927/0/3/151 Księga małżeństw 1882 0
53/1927/0/3/156 Księga małżeństw 1883 0
53/1927/0/3/160 Księga małżeństw 1884 0
53/1927/0/3/164 Księga małżeństw 1885 0
53/1927/0/3/169 Księga małżeństw 1886 0
53/1927/0/3/174 Księga małżeństw 1887 0
53/1927/0/3/178 Księga małżeństw 1888 0
53/1927/0/3/182 Księga małżeństw 1889 0
53/1927/0/3/185 Księga miejscowa małżeństw 1900 0
53/1927/0/3/189 Księga małżeństw odpis 1890 0
53/1927/0/3/193 Księga małżeństw odpis 1891 0
53/1927/0/3/197 Księga małżeństw odpis 1892 0
53/1927/0/3/201 Księga małżeństw odpis 1893 0
53/1927/0/3/204 Księga małżeństw odpis 1894 0
53/1927/0/3/208 Księga małżeństw odpis 1895 0
53/1927/0/3/211 Księga małżeństw odpis 1896 0
53/1927/0/3/214 Księga małżeństw odpis 1897 0
53/1927/0/3/217 Księga małżeństw odpis 1898 0
53/1927/0/3/220 Księga małżeństw odpis 1899 0
53/1927/0/3/223 Księga miejscowa małżeństw 1901 0
53/1927/0/3/226 [Księga małżeństw] 1902 0
53/1927/0/3/229 Księga małżeństw odpis 1900 0
53/1927/0/3/237 Księga małżeństw 1903 0
53/1927/0/3/241 vacat - Księga małżeństw tom I. Przesunięto do zespołu nr 5542 1904 0
53/1927/0/3/243 Księga małżeństw tom I 1901 0
53/1927/0/3/244 Księga małżeństw tom I. 1902 0
53/1927/0/3/247 Księga małżeństw tom I 1903 0
53/1927/0/3/251 Księga małżeństw tom I 1904 0
53/1927/0/3/255 Księga miejscowa małżeństw 1904 0
53/1927/0/3/259 Księga miejscowa małżeństw 1905 0
53/1927/0/3/262 Księga miejscowa małżeństw 1906-1906 0
53/1927/0/3/265 Księga małżeństw [wtóropis] - 0
53/1927/0/3/267 Księga małżeństw [wtóropis] 1906-1906 0
53/1927/0/3/270 Księga małżeństw [wtóropis] 1907-1907 0
53/1927/0/3/273 Księga miejscowa małżeństw 1907-1907 0
53/1927/0/3/276 Księga miejscowa małżeństw 1908-1908 0
53/1927/0/3/279 Księga małżeństw odpis [Rejestr poboczny małżeństw] 1908-1908 0
53/1927/0/3/282 Księga miejscowa małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1909-1909 0
53/1927/0/3/285 Księga miejscowa małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1910-1910 0
53/1927/0/3/288 Księga małżeństw odpis [Rejestr poboczny małżeństw] 1909-1909 0
53/1927/0/3/291 Księga małżeństw odpis [Rejestr poboczny małżeństw] 1910-1910 0
53/1927/0/3/293 Księga miejscowa małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1911-1911 0
53/1927/0/3/300 Księga małżeństw odpis [Rejestr poboczny małżeństw] 1911-1911 0
53/1927/0/3/303 Księga małżeństw odpis [Rejestr poboczny małżeństw] 1912-1912 0
53/1927/0/3/306 Księga miejscowa małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1912-1912 0
53/1927/0/3/311 Księga małżeństw odpis [Rejestr poboczny małżeństw] 1913-1913 0
53/1927/0/3/314 Księga miejscowa małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1913-1913 0
53/1927/0/3/317 Heirats Neben Register 1914-1914 0
53/1927/0/3/320 Księga miejscowa małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1914-1914 0
53/1927/0/3/330 Heirats Neben Register 1915-1915 0
53/1927/0/3/331 Heirats Neben Register 1916-1916 0
53/1927/0/3/332 Księga małżeństw odpis [Rejestr poboczny małżeństw] 1917-1917 0
53/1927/0/3/333 Księga małżeństw odpis [Rejestr poboczny małżeństw] 1918-1918 0
53/1927/0/3/334 Księga małżeństw odpis [Rejestr poboczny małżeństw] 1919-1919 0
53/1927/0/3/335 Księga małżeństw odpis [Rejestr poboczny małżeństw] 1920-1920 0
53/1927/0/3/336 Księga małżeństw odpis [Rejestr poboczny małżeństw] 1921-1921 0
53/1927/0/3/346 Księga miejscowa małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1915-1915 0
53/1927/0/3/350 Księga miejscowa małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1916-1916 0

Amount of archival material

347

340

0

8.49

8.37

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -