Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Poznań - I obwód wiejski

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1921
- brak danych - 1874 - 1921
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
łaciński
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny (sygn. 1-77, 79-239, 243-309)
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1914 Inwentarz książkowy - patrz też system informatyczny (sygn.: 1-77, 79-239, 243-309) Wtóropisy (sygn.: 119-183) - przechowywane w APPO Konin. W zespole zmikrofilmowano 39 j.a. o sygn.: 1-6 (nr O: 44260-44275), 11 (nr O 44276), 12 (nr O 44265), 13 (nr O 44259), 14-18 (nr O: 57042-57046), 20-23 (nr O: 57047-57050), 25-28 (nr O: 57051-57054), 30-33 (nr O:57055-57058), 35-39 (nr O: 57059-57063), 41-44 (nr O: 57064-57067), 46-49 (nr O: 57068-57071) oraz zdigitalizowano sygnatury 14-18, 20-23, 25-28, 30-33, 35-39, 41-44, 46-49
Show all units in the collection:
Units in series:: 4 Akta zgonów
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1927/0/4/3 Księga zgonów 1874 0
53/1927/0/4/6 Księga zgonów 1875 0
53/1927/0/4/9 Księga zgonów 1876 0
53/1927/0/4/12 Księga zgonów 1877 0
53/1927/0/4/17 Księga zgonów t. I 1878 209
53/1927/0/4/18 Księga zgonów t. II 1878 19
53/1927/0/4/23 Księga zgonów 1879 244
53/1927/0/4/28 Księga zgonów 1880 211
53/1927/0/4/32 Księga zgonów t. I 1881 152
53/1927/0/4/33 Księga zgonów t. II 1881 63
53/1927/0/4/38 Księga zgonów t. I 1882 160
53/1927/0/4/39 Księga zgonów t. II 1882 106
53/1927/0/4/44 Księga zgonów 1883 252
53/1927/0/4/49 Księga zgonów 1884 253
53/1927/0/4/54 Księga zgonów 1885 0
53/1927/0/4/60 Księga zgonów 1886 0
53/1927/0/4/66 Księga zgonów 1887 0
53/1927/0/4/71 Księga zgonów 1888 0
53/1927/0/4/76 Księga zgonów 1889 0
53/1927/0/4/82 Księga zgonów 1890 0
53/1927/0/4/87 Księga zgonów 1891 0
53/1927/0/4/92 Księga zgonów 1892 0
53/1927/0/4/97 Księga zgonów 1893 0
53/1927/0/4/101 Księga zgonów 1894 0
53/1927/0/4/105 Księga zgonów 1895 0
53/1927/0/4/108 Księga zgonów 1896 0
53/1927/0/4/111 Księga zgonów 1897 0
53/1927/0/4/115 Księga zgonów 1898 0
53/1927/0/4/118 Księga zgonów 1899 0
53/1927/0/4/121 Księga zgonów 1874 0
53/1927/0/4/124 Księga zgonów 1875 0
53/1927/0/4/127 Księga zgonów 1876 0
53/1927/0/4/130 Księga zgonów 1877 0
53/1927/0/4/134 Księga zgonów t. I 1878 0
53/1927/0/4/135 Księga zgonów t. II 1878 0
53/1927/0/4/139 Księga zgonów 1879 0
53/1927/0/4/143 Księga zgonów 1880 0
53/1927/0/4/147 Księga zgonów t. I 1881 0
53/1927/0/4/148 Księga zgonów t. II 1881 0
53/1927/0/4/152 Księga zgonów t. I 1882 0
53/1927/0/4/153 Księga zgonów t. II 1882 0
53/1927/0/4/157 Księga zgonów 1883 0
53/1927/0/4/161 Księga zgonów 1884 0
53/1927/0/4/165 Księga zgonów 1885 0
53/1927/0/4/170 Księga zgonów 1886 0
53/1927/0/4/175 Księga zgonów 1887 0
53/1927/0/4/179 Księga zgonów 1888 0
53/1927/0/4/183 Księga zgonów 1889 0
53/1927/0/4/186 Księga miejscowa zgonów 1900 0
53/1927/0/4/190 Księga zgonów odpis 1890 0
53/1927/0/4/194 Księga zgonów odpis 1891 0
53/1927/0/4/198 Księga zgonów odpis 1892 0
53/1927/0/4/202 Księga zgonów odpis 1893 0
53/1927/0/4/205 Księga zgonów odpis 1894 0
53/1927/0/4/209 Księga zgonów odpis 1895 0
53/1927/0/4/212 Księga zgonów odpis 1896 0
53/1927/0/4/215 Księga zgonów odpis 1897 0
53/1927/0/4/218 Księga zgonów odpis 1898 0
53/1927/0/4/221 Księga zgonów odpis 1899 0
53/1927/0/4/224 Księga miejscowa zgonów 1901 0
53/1927/0/4/227 Księga miejscowa zgonów 1902 0
53/1927/0/4/230 Księga zgonów odpis 1900 0
53/1927/0/4/232 Księga zgonów odpis 1901 0
53/1927/0/4/234 Księga zgonów odpis 1902 0
53/1927/0/4/238 Księga zgonów tom I 1903 0
53/1927/0/4/239 Księga zgonów tom II 1903 0
53/1927/0/4/242 vacat - Księga zgonów tom I. Przesunięto do zespołu nr 5542 1904 0
53/1927/0/4/248 Księga zgonów tom I 1903 0
53/1927/0/4/249 Księga zgonów tom II 1903 0
53/1927/0/4/252 Księga zgonów tom I 1904 0
53/1927/0/4/253 Księga zgonów tom I 1905 0
53/1927/0/4/256 Księga miejscowa zgonów 1904 0
53/1927/0/4/260 Księga miejscowa zgonów 1905 0
53/1927/0/4/263 Księga miejscowa zgonów 1906-1906 0
53/1927/0/4/268 Księga zgonów [wtóropis] 1906-1906 0
53/1927/0/4/271 Księga zgonów [wtóropis] 1907-1907 0
53/1927/0/4/274 Księga miejscowa zgonów 1907-1907 0
53/1927/0/4/277 Księga miejscowa zgonów 1908-1908 0
53/1927/0/4/280 Księga zgonów odpis [Rejestr poboczny zgonów] 1908-1908 0
53/1927/0/4/283 Księga miejscowa zgonów [Rejestr główny zgonów] 1909-1909 0
53/1927/0/4/286 Księga miejscowa zgonów [Rejestr główny zgonów] 1910-1910 0
53/1927/0/4/289 Księga zgonów odpis [Rejestr poboczny zgonów] 1909-1909 0
53/1927/0/4/294 Księga miejscowa zgonów [Rejestr główny zgonów] 1911-1911 0
53/1927/0/4/298 Sterbe-Neben-Register 1910-1910 0
53/1927/0/4/301 Księga zgonów odpis [Rejestr poboczny zgonów] 1911-1911 0
53/1927/0/4/304 Księga zgonów odpis [Rejestr poboczny zgonów] 1912-1912 0
53/1927/0/4/307 Księga miejscowa zgonów [Rejestr główny zgonów] 1912-1912 0
53/1927/0/4/312 Księga zgonów odpis [Rejestr poboczny zgonów] 1913-1913 0
53/1927/0/4/315 Księga miejscowa zgonów [Rejestr główny zgonów] 1913-1913 0
53/1927/0/4/318 Księga zgonów odpis [Rejestr poboczny zgonów] 1914-1914 0
53/1927/0/4/321 Księga miejscowa zgonów [Rejestr główny zgonów] 1914-1914 0
53/1927/0/4/337 Księga zgonów odpis tom I [Rejestr poboczny zgonów] 1915-1915 0
53/1927/0/4/338 Księga zgonów odpis tom II [Rejestr poboczny zgonów] 1915-1915 0
53/1927/0/4/339 Księga zgonów odpis [Rejestr poboczny zgonów] 1916-1916 0
53/1927/0/4/340 Księga zgonów odpis [Rejestr poboczny zgonów] 1917-1917 0
53/1927/0/4/341 Księga zgonów odpis [Rejestr poboczny zgonów] 1918-1918 0
53/1927/0/4/342 Księga zgonów odpis [Rejestr poboczny zgonów] 1919-1919 0
53/1927/0/4/343 Księga zgonów odpis [Rejestr poboczny zgonów] 1920-1920 0
53/1927/0/4/344 Księga zgonów odpis [Rejestr poboczny zgonów] 1921-1921 0
53/1927/0/4/347 Księga miejscowa zgonów tom I [Rejestr główny zgonów] 1915-1915 0
1 2

Amount of archival material

347

340

0

8.49

8.37

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -