Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Poznań - Górczyn

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1877 - 1898
- brak danych - 1877 - 1898
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego łaciński
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1877-1898 Wtóropisy przechowywane w APPO Konin: sygn. 68-106. W zespole zmikrofilmowano 23 j.a. o sygn.: 1 (nr O 44229), 2 (nr O 57072), 4-24 (nr O: 57073-57093) oraz zdigitalizowano sygnatury 2, 4-24
Show all units in the collection:
Units in series:: 1 Akta urodzeń
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1929/0/1/1 Księga urodzeń 1877 0
53/1929/0/1/4 Księga urodzeń 1878 154
53/1929/0/1/7 Księga urodzeń 1879 176
53/1929/0/1/10 Księga urodzeń 1880 176
53/1929/0/1/13 Księga urodzeń 1881 158
53/1929/0/1/16 Księga urodzeń 1882 174
53/1929/0/1/19 Księga urodzeń 1883 177
53/1929/0/1/22 Księga urodzeń 1884 163
53/1929/0/1/25 Księga urodzeń 1885 0
53/1929/0/1/28 Księga urodzeń 1886 0
53/1929/0/1/31 Księga urodzeń 1887 0
53/1929/0/1/34 Księga urodzeń 1888 0
53/1929/0/1/37 Księga urodzeń 1889 0
53/1929/0/1/40 Księga urodzeń 1890 0
53/1929/0/1/43 Księga urodzeń 1891 0
53/1929/0/1/46 Księga urodzeń 1892 0
53/1929/0/1/52 Księga urodzeń 1893 0
53/1929/0/1/55 Księga urodzeń 1894 0
53/1929/0/1/58 Księga urodzeń 1895 0
53/1929/0/1/61 Księga urodzeń 1896 0
53/1929/0/1/64 Księga urodzeń 1897 0
53/1929/0/1/68 Księga urodzeń 1877 0
53/1929/0/1/71 Księga urodzeń 1878 0
53/1929/0/1/74 Księga urodzeń 1879 0
53/1929/0/1/77 Księga urodzeń 1880 0
53/1929/0/1/80 Księga urodzeń 1881 0
53/1929/0/1/83 Księga urodzeń 1882 0
53/1929/0/1/86 Księga urodzeń 1883 0
53/1929/0/1/89 Księga urodzeń 1884 0
53/1929/0/1/92 Księga urodzeń 1885 0
53/1929/0/1/95 Księga urodzeń 1886 0
53/1929/0/1/98 Księga urodzeń 1887 0
53/1929/0/1/101 Księga urodzeń 1888 0
53/1929/0/1/104 Księga urodzeń 1889 0
53/1929/0/1/107 Księga urodzeń odpis 1890 0
53/1929/0/1/110 Księga urodzeń odpis 1891 0
53/1929/0/1/113 Księga urodzeń odpis 1892 0
53/1929/0/1/116 Księga urodzeń odpis 1893 0
53/1929/0/1/119 Księga urodzeń odpis 1894 0
53/1929/0/1/121 Księga urodzeń odpis 1895 0
53/1929/0/1/124 Księga urodzeń odpis 1896 0
53/1929/0/1/127 Księga urodzeń odpis 1897 0

Amount of archival material

132

132

0

1.91

1.91

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -