Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Poznań - Górczyn

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1877 - 1898
- brak danych - 1877 - 1898
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego łaciński
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1877-1898 Wtóropisy przechowywane w APPO Konin: sygn. 68-106. W zespole zmikrofilmowano 23 j.a. o sygn.: 1 (nr O 44229), 2 (nr O 57072), 4-24 (nr O: 57073-57093) oraz zdigitalizowano sygnatury 2, 4-24
Show all units in the collection:
Units in series:: 3 Akta małżeństw
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1929/0/3/2 Księga małżeństw 1877 24
53/1929/0/3/5 Księga małżeństw 1878 56
53/1929/0/3/8 Księga małżeństw 1879 56
53/1929/0/3/11 Księga małżeństw 1880 28
53/1929/0/3/14 Księga małżeństw 1881 44
53/1929/0/3/17 Księga małżeństw 1882 46
53/1929/0/3/20 Księga małżeństw 1883 32
53/1929/0/3/23 Księga małżeństw 1884 62
53/1929/0/3/26 Księga małżeństw 1885 0
53/1929/0/3/29 Księga małżeństw 1886 0
53/1929/0/3/32 Księga małżeństw 1887 0
53/1929/0/3/35 Księga małżeństw 1888 0
53/1929/0/3/38 Księga małżeństw 1889 0
53/1929/0/3/41 Księga małżeństw 1890 0
53/1929/0/3/44 Księga małżeństw 1891 0
53/1929/0/3/47 Księga małżeństw 1892 0
53/1929/0/3/53 Księga małżeństw 1893 0
53/1929/0/3/56 Księga małżeństw 1894 0
53/1929/0/3/59 Księga małżeństw 1895 0
53/1929/0/3/62 Księga małżeństw 1896 0
53/1929/0/3/65 Księga małżeństw 1897 0
53/1929/0/3/69 Księga małżeństw 1877 0
53/1929/0/3/72 Księga małżeństw 1878 0
53/1929/0/3/75 Księga małżeństw 1879 0
53/1929/0/3/78 Księga małżeństw 1880 0
53/1929/0/3/81 Księga małżeństw 1881 0
53/1929/0/3/84 Księga małżeństw 1882 0
53/1929/0/3/87 Księga małżeństw 1883 0
53/1929/0/3/90 Księga małżeństw 1884 0
53/1929/0/3/93 Księga małżeństw 1885 0
53/1929/0/3/96 Księga małżeństw 1886 0
53/1929/0/3/99 Księga małżeństw 1887 0
53/1929/0/3/102 Księga małżeństw 1888 0
53/1929/0/3/105 Księga małżeństw 1889 0
53/1929/0/3/108 Księga małżeństw odpis 1890 0
53/1929/0/3/111 Księga małżeństw odpis 1891 0
53/1929/0/3/114 Księga małżeństw odpis 1892 0
53/1929/0/3/117 Księga małżeństw odpis 1893 0
53/1929/0/3/120 Księga małżeństw odpis 1894 0
53/1929/0/3/122 Księga małżeństw odpis 1895 0
53/1929/0/3/125 Księga małżeństw odpis 1896 0
53/1929/0/3/128 Księga małżeństw odpis 1897 0

Amount of archival material

132

132

0

1.91

1.91

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -