Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Poznań - Górczyn

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1877 - 1898
- brak danych - 1877 - 1898
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego łaciński
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1877-1898 Wtóropisy przechowywane w APPO Konin: sygn. 68-106. W zespole zmikrofilmowano 23 j.a. o sygn.: 1 (nr O 44229), 2 (nr O 57072), 4-24 (nr O: 57073-57093) oraz zdigitalizowano sygnatury 2, 4-24
Show all units in the collection:
Units in series:: 4 Akta zgonów
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1929/0/4/3 Księga zgonów 1877 0
53/1929/0/4/6 Księga zgonów 1878 86
53/1929/0/4/9 Księga zgonów 1879 77
53/1929/0/4/12 Księga zgonów 1880 90
53/1929/0/4/15 Księga zgonów 1881 115
53/1929/0/4/18 Księga zgonów 1882 123
53/1929/0/4/21 Księga zgonów 1883 124
53/1929/0/4/24 Księga zgonów 1884 107
53/1929/0/4/27 Księga zgonów 1885 0
53/1929/0/4/30 Księga zgonów 1886 0
53/1929/0/4/33 Księga zgonów 1887 0
53/1929/0/4/36 Księga zgonów 1888 0
53/1929/0/4/39 Księga zgonów 1889 0
53/1929/0/4/42 Księga zgonów 1890 0
53/1929/0/4/45 Księga zgonów 1891 0
53/1929/0/4/48 Księga zgonów 1892 0
53/1929/0/4/54 Księga zgonów 1893 0
53/1929/0/4/57 Księga zgonów 1894 0
53/1929/0/4/60 Księga zgonów 1895 0
53/1929/0/4/63 Księga zgonów 1896 0
53/1929/0/4/66 Księga zgonów 1897 0
53/1929/0/4/70 Księga zgonów 1877 0
53/1929/0/4/73 Księga zgonów 1878 0
53/1929/0/4/76 Księga zgonów 1879 0
53/1929/0/4/79 Księga zgonów 1880 0
53/1929/0/4/82 Księga zgonów 1881 0
53/1929/0/4/85 Księga zgonów 1882 0
53/1929/0/4/88 Księga zgonów 1883 0
53/1929/0/4/91 Księga zgonów 1884 0
53/1929/0/4/94 Księga zgonów 1885 0
53/1929/0/4/97 Księga zgonów 1886 0
53/1929/0/4/100 Księga zgonów 1887 0
53/1929/0/4/103 Księga zgonów 1888 0
53/1929/0/4/106 Księga zgonów 1889 0
53/1929/0/4/109 Księga zgonów odpis 1890 0
53/1929/0/4/112 Księga zgonów odpis 1891 0
53/1929/0/4/115 Księga zgonów odpis 1892 0
53/1929/0/4/118 Księga zgonów odpis 1893 0
53/1929/0/4/123 Księga zgonów odpis 1895 0
53/1929/0/4/126 Księga zgonów odpis 1896 0
53/1929/0/4/129 Księga zgonów odpis 1897 0
53/1929/0/4/130 Księga zgonów odpis 1894 0

Amount of archival material

132

132

0

1.91

1.91

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -