Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Poznań - Piotrowo (Głuszyna)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1913
- brak danych - 1874 - 1913
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1913 Wtóropisy (sygn.: 81-127) - przechowywane w APPO Konin. W zespole zmikrofilmowano 31 j.a. o sygn.: 1-12 (nr O: 44247-44258), 13-27 (nr O: 57106-57120), 29-32 (nr O: 57121-57124) oraz zdigitalizowano sygnatury 13-27, 29-34
Show all units in the collection:
Units in series:: 1 Akta urodzeń
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1932/0/1/1 Księga urodzeń 1874 0
53/1932/0/1/4 Księga urodzeń 1875 0
53/1932/0/1/7 Księga urodzeń 1876 0
53/1932/0/1/10 Księga urodzeń 1877 0
53/1932/0/1/13 Księga urodzeń 1878 118
53/1932/0/1/16 Księga urodzeń 1879 99
53/1932/0/1/19 Księga urodzeń 1880 100
53/1932/0/1/22 Księga urodzeń 1881 95
53/1932/0/1/25 Księga urodzeń 1882 83
53/1932/0/1/29 Księga urodzeń 1883 83
53/1932/0/1/32 Księga urodzeń 1884 86
53/1932/0/1/35 Księga urodzeń 1885 0
53/1932/0/1/38 Księga urodzeń 1886 0
53/1932/0/1/41 Księga urodzeń 1887 0
53/1932/0/1/44 Księga urodzeń 1888 0
53/1932/0/1/47 Księga urodzeń 1889 0
53/1932/0/1/50 Księga urodzeń 1890 0
53/1932/0/1/53 Księga urodzeń 1891 0
53/1932/0/1/56 Księga urodzeń 1892 0
53/1932/0/1/60 Księga urodzeń 1893 0
53/1932/0/1/63 Księga urodzeń 1894 0
53/1932/0/1/66 Księga urodzeń 1895 0
53/1932/0/1/69 Księga urodzeń 1896 0
53/1932/0/1/72 Księga urodzeń 1897 0
53/1932/0/1/75 Księga urodzeń 1898 0
53/1932/0/1/78 Księga urodzeń 1899 0
53/1932/0/1/81 Księga urodzeń 1874 0
53/1932/0/1/84 Księga urodzeń 1875 0
53/1932/0/1/87 Księga urodzeń 1876 0
53/1932/0/1/90 Księga urodzeń 1877 0
53/1932/0/1/93 Księga urodzeń 1878 0
53/1932/0/1/96 Księga urodzeń 1879 0
53/1932/0/1/99 Księga urodzeń 1880 0
53/1932/0/1/101 Księga urodzeń 1881 0
53/1932/0/1/104 Księga urodzeń 1882 0
53/1932/0/1/107 księga urodzeń 1883 0
53/1932/0/1/110 księga urodzeń 1884 0
53/1932/0/1/113 Księga urodzeń 1885 0
53/1932/0/1/116 Księga urodzeń 1886 0
53/1932/0/1/119 Księga urodzeń 1887 0
53/1932/0/1/122 Księga urodzeń 1888 0
53/1932/0/1/125 Księga urodzeń 1889 0
53/1932/0/1/128 Geburts-Neben-Register 1890 0
53/1932/0/1/131 Geburts-Neben-Register 1891 0
53/1932/0/1/134 Geburts-Neben-Register 1892 0
53/1932/0/1/137 Geburts-Neben-Register 1893 0
53/1932/0/1/140 Geburts-Neben-Register 1894 0
53/1932/0/1/143 Geburts-Neben-Register 1895 0
53/1932/0/1/146 Geburts-Neben-Register 1896 0
53/1932/0/1/149 Geburts-Neben-Register 1897 0
53/1932/0/1/152 Geburts-Neben-Register 1898 0
53/1932/0/1/155 Geburts-Neben-Register 1899 0
53/1932/0/1/158 Geburts-Neben-Register 1900 0
53/1932/0/1/161 Geburts-Neben-Register 1901 0
53/1932/0/1/164 Księga miejscowa urodzeń 1900-1901 0
53/1932/0/1/167 Geburts-Neben-Register 1902 0
53/1932/0/1/170 Księga urodzeń 1902-1903 0
53/1932/0/1/171 Geburts-Neben-Register 1903 0
53/1932/0/1/176 Księga miejscowa urodzeń 1904-1905 0
53/1932/0/1/179 Geburts-Neben-Register [wtóropis] 1904 0
53/1932/0/1/182 Geburts-Neben-Register [wtóropis] 1905 0
53/1932/0/1/185 Geburts-Neben-Register [wtóropis] 1906 0
53/1932/0/1/188 Księga miejscowa urodzeń 1906-1908 0
53/1932/0/1/190 Geburts-Neben-Register 1907-1907 0
53/1932/0/1/193 Geburts-Neben-Register 1908-1908 0
53/1932/0/1/196 Geburts-Neben-Register 1909-1909 0
53/1932/0/1/199 Geburts-Neben-Register 1910-1910 0
53/1932/0/1/202 Geburts-Neben-Register 1911-1911 0
53/1932/0/1/205 Księga miejscowa urodzeń [Rejestr główny urodzeń] 1909-1912 0
53/1932/0/1/206 Księga miejscowa małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1909-1912 0
53/1932/0/1/208 Geburts-Neben-Register 1912-1912 0

Amount of archival material

212

212

0

2.50

2.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -