Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Poznań - Piotrowo (Głuszyna)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1913
- brak danych - 1874 - 1913
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1913 Wtóropisy (sygn.: 81-127) - przechowywane w APPO Konin. W zespole zmikrofilmowano 31 j.a. o sygn.: 1-12 (nr O: 44247-44258), 13-27 (nr O: 57106-57120), 29-32 (nr O: 57121-57124) oraz zdigitalizowano sygnatury 13-27, 29-34
Show all units in the collection:
Units in series:: 3 Akta małżeństw
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1932/0/3/2 Księga małżeństw 1874 0
53/1932/0/3/5 Księga małżeństw 1875 0
53/1932/0/3/8 Księga małżeństw 1876 0
53/1932/0/3/11 Księga małżeństw 1877 0
53/1932/0/3/14 Księga małżeństw 1878 36
53/1932/0/3/17 Księga małżeństw 1879 36
53/1932/0/3/20 Księga małżeństw 1880 68
53/1932/0/3/23 Księga małżeństw 1881 32
53/1932/0/3/26 Księga małżeństw 1882 26
53/1932/0/3/30 Księga małżeństw 1883 48
53/1932/0/3/33 Księga małżeństw 1884 60
53/1932/0/3/36 Księga małżeństw 1885 0
53/1932/0/3/39 Księga małżeństw 1886 0
53/1932/0/3/42 Księga małżeństw 1887 0
53/1932/0/3/45 Księga małżeństw 1888 0
53/1932/0/3/48 Księga małżeństw 1889 0
53/1932/0/3/51 Księga małżeństw 1890 0
53/1932/0/3/54 Księga małżeństw 1891 0
53/1932/0/3/57 Księga małżeństw 1892 0
53/1932/0/3/61 Księga małżeństw 1893 0
53/1932/0/3/64 Księga małżeństw 1894 0
53/1932/0/3/67 Księga małżeństw 1895 0
53/1932/0/3/70 Księga małżeństw 1896 0
53/1932/0/3/73 Księga małżeństw 1897 0
53/1932/0/3/76 Księga małżeństw 1898 0
53/1932/0/3/79 Księga małżeństw 1899 0
53/1932/0/3/82 Księga małżeństw 1874 0
53/1932/0/3/85 Księga małżeństw 1875 0
53/1932/0/3/88 Księga małżeństw 1876 0
53/1932/0/3/91 Księga małżeństw 1877 0
53/1932/0/3/94 Księga małżeństw 1878 0
53/1932/0/3/97 Księga małżeństw 1879 0
53/1932/0/3/100 Księga małżeństw 1880 0
53/1932/0/3/102 Księga małżeństw 1881 0
53/1932/0/3/105 Księga małżeństw 1882 0
53/1932/0/3/108 Księga małżeństw 1883 0
53/1932/0/3/111 Księga małżeństw 1884 0
53/1932/0/3/114 Księga małżeństw 1885 0
53/1932/0/3/117 Księga małżeństw 1886 0
53/1932/0/3/120 Księga małżeństw 1887 0
53/1932/0/3/123 Księga małżeństw 1888 0
53/1932/0/3/126 Księga małżeństw 1889 0
53/1932/0/3/129 Heiraths-Neben-Register 1890 0
53/1932/0/3/132 Heiraths-Neben-Register 1891 0
53/1932/0/3/135 Heiraths-Neben-Register 1892 0
53/1932/0/3/138 Heiraths-Neben-Register 1893 0
53/1932/0/3/141 Heiraths-Neben-Register 1894 0
53/1932/0/3/144 Heiraths-Neben-Register 1895 0
53/1932/0/3/147 Heiraths-Neben-Register 1896 0
53/1932/0/3/150 Heiraths-Neben-Register 1897 0
53/1932/0/3/153 Heiraths-Neben-Register 1898 0
53/1932/0/3/156 Heiraths-Neben-Register 1899 0
53/1932/0/3/159 Heiraths-Neben-Register 1900 0
53/1932/0/3/162 Heiraths-Neben-Register 1901 0
53/1932/0/3/165 Księga miejscowa małżeństw 1900-1901 0
53/1932/0/3/168 Heiraths-Neben-Register 1902 0
53/1932/0/3/172 Księga małżeństw 1902-1903 0
53/1932/0/3/173 Heiraths-Neben-Register 1903 0
53/1932/0/3/177 Księga miejscowa małżeństw 1904-1905 0
53/1932/0/3/180 Heiraths-Neben-Register [wtóropis] 1904 0
53/1932/0/3/183 Heiraths-Neben-Register [wtóropis] 1905 0
53/1932/0/3/186 Heiraths-Neben-Register [wtóropis] 1906 0
53/1932/0/3/189 Księga miejscowa małżeństw 1906-1908 0
53/1932/0/3/191 Heirats-Neben-Register 1907-1907 0
53/1932/0/3/194 Heirats-Neben-Register 1908-1908 0
53/1932/0/3/197 Heirats-Neben-Register 1909-1909 0
53/1932/0/3/200 Heirats-Neben-Register 1910-1910 0
53/1932/0/3/203 Heirats-Neben-Register 1911-1911 0
53/1932/0/3/209 Heirats-Neben-Register 1912-1912 0
53/1932/0/3/211 Heirats-Neben-Register 1913-1913 0

Amount of archival material

212

212

0

2.50

2.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -