Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Poznań - Piotrowo (Głuszyna)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1913
- brak danych - 1874 - 1913
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1913 Wtóropisy (sygn.: 81-127) - przechowywane w APPO Konin. W zespole zmikrofilmowano 31 j.a. o sygn.: 1-12 (nr O: 44247-44258), 13-27 (nr O: 57106-57120), 29-32 (nr O: 57121-57124) oraz zdigitalizowano sygnatury 13-27, 29-34
Show all units in the collection:
Units in series:: 4 Akta zgonów
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1932/0/4/3 Księga zgonów 1874 0
53/1932/0/4/6 Księga zgonów 1875 0
53/1932/0/4/9 Księga zgonów 1876 0
53/1932/0/4/12 Księga zgonów 1877 0
53/1932/0/4/15 Księga zgonów 1878 67
53/1932/0/4/18 Księga zgonów 1879 66
53/1932/0/4/21 Księga zgonów 1880 52
53/1932/0/4/24 Księga zgonów 1881 55
53/1932/0/4/27 Księga zgonów 1882 63
53/1932/0/4/31 Księga zgonów 1883 54
53/1932/0/4/34 Księga zgonów 1884 49
53/1932/0/4/37 Księga zgonów 1885 0
53/1932/0/4/40 Księga zgonów 1886 0
53/1932/0/4/43 Księga zgonów 1887 0
53/1932/0/4/46 Księga zgonów 1888 0
53/1932/0/4/49 Księga zgonów 1889 0
53/1932/0/4/52 Księga zgonów 1890 0
53/1932/0/4/55 Księga zgonów 1891 0
53/1932/0/4/58 Księga zgonów 1892 0
53/1932/0/4/62 Księga zgonów 1893 0
53/1932/0/4/65 Księga zgonów 1894 0
53/1932/0/4/68 Księga zgonów 1895 0
53/1932/0/4/71 Księga zgonów 1896 0
53/1932/0/4/74 Księga zgonów 1897 0
53/1932/0/4/77 Księga zgonów 1898 0
53/1932/0/4/80 Księga zgonów 1899 0
53/1932/0/4/83 Księga zgonów 1874 0
53/1932/0/4/86 Księga zgonów 1875 0
53/1932/0/4/89 Księga zgonów 1876 0
53/1932/0/4/92 Księga zgonów 1877 0
53/1932/0/4/95 Księga zgonów 1878 0
53/1932/0/4/98 Księga zgonów 1879 0
53/1932/0/4/103 Księga zgonów 1881 0
53/1932/0/4/106 Księga zgonów 1882 0
53/1932/0/4/109 Księga zgonów 1883 0
53/1932/0/4/112 Księga zgonów 1884 0
53/1932/0/4/115 Księga zgonów 1885 0
53/1932/0/4/118 Księga zgonów 1886 0
53/1932/0/4/121 Księga zgonów 1887 0
53/1932/0/4/124 Księga zgonów 1888 0
53/1932/0/4/127 Księga zgonów 1889 0
53/1932/0/4/130 Sterbe-Neben-Register 1890 0
53/1932/0/4/133 Sterbe-Neben-Register 1891 0
53/1932/0/4/136 Sterbe-Neben-Register 1892 0
53/1932/0/4/139 Sterbe-Neben-Register 1893 0
53/1932/0/4/142 Sterbe-Neben-Register 1894 0
53/1932/0/4/145 Sterbe-Neben-Register 1895 0
53/1932/0/4/148 Sterbe-Neben-Register 1896 0
53/1932/0/4/151 Sterbe-Neben-Register 1897 0
53/1932/0/4/154 Sterbe-Neben-Register 1898 0
53/1932/0/4/157 Sterbe-Neben-Register 1899 0
53/1932/0/4/160 Sterbe-Neben-Register 1900 0
53/1932/0/4/163 Sterbe-Neben-Register 1901 0
53/1932/0/4/166 Księga miejscowa zgonów 1900-1901 0
53/1932/0/4/169 Sterbe-Neben-Register 1902 0
53/1932/0/4/174 Księga zgonów 1902-1903 0
53/1932/0/4/175 Sterbe-Neben-Register 1903 0
53/1932/0/4/178 Księga miejscowa zgonów 1904-1905 0
53/1932/0/4/181 Sterbe-Neben-Register [wtóropis] 1904 0
53/1932/0/4/184 Sterbe-Neben-Register [wtóropis] 1905 0
53/1932/0/4/187 Sterbe-Neben-Register [wtóropis] 1906 0
53/1932/0/4/192 Sterbe-Neben-Register 1907-1907 0
53/1932/0/4/195 Sterbe-Neben-Register 1908-1908 0
53/1932/0/4/198 Sterbe-Neben-Register 1909-1909 0
53/1932/0/4/201 Sterbe-Neben-Register 1910-1910 0
53/1932/0/4/204 Sterbe-Neben-Register 1911-1911 0
53/1932/0/4/207 Księga miejscowa zgonów [Rejestr główny zgonów] 1906-1912 0
53/1932/0/4/210 Sterbe-Neben-Register 1912-1912 0
53/1932/0/4/212 Sterbe-Neben-Register 1913-1913 0

Amount of archival material

212

212

0

2.50

2.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -