Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Rakoniewice - obwód miejski (pow. wolsztyński)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1913
- brak danych - 1874 - 1913
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1913 Wtóropisy (sygn.: 79-153) - przechowywane w APPO Konin. W zespole zmikrofilmowano 33 j.a. o sygn.: 1-12 (nr O: 44389-44399), 13-33 (nr O: 57127-57147) oraz zdigitalizowano sygnatury 13-32, 34-78, 160-167, 177-182, 189-191, 207-210
Show all units in the collection:
Units in series:: 3 Akta małżeństw
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1935/0/3/2 Księga małżeństw 1874 0
53/1935/0/3/5 Księga małżeństw 1875 0
53/1935/0/3/8 Księga małżeństw 1876 0
53/1935/0/3/11 Księga małżeństw 1877 0
53/1935/0/3/14 Księga małżeństw 1878 72
53/1935/0/3/17 Księga małżeństw 1879 71
53/1935/0/3/20 Księga małżeństw 1880 56
53/1935/0/3/23 Księga małżeństw 1881 49
53/1935/0/3/26 Księga małżeństw 1882 66
53/1935/0/3/29 Księga małżeństw 1883 56
53/1935/0/3/32 Księga małżeństw 1884 94
53/1935/0/3/35 Księga małżeństw 1885 47
53/1935/0/3/38 Księga małżeństw 1886 81
53/1935/0/3/41 Księga małżeństw 1887 93
53/1935/0/3/44 Księga małżeństw 1888 61
53/1935/0/3/47 Księga małżeństw 1889 55
53/1935/0/3/50 Księga małżeństw 1890 89
53/1935/0/3/53 Księga małżeństw 1891 57
53/1935/0/3/56 Księga małżeństw 1892 89
53/1935/0/3/59 Księga małżeństw 1893 83
53/1935/0/3/62 Księga małżeństw 1894 63
53/1935/0/3/65 Księga małżeństw 1895 77
53/1935/0/3/68 Księga małżeństw 1896 75
53/1935/0/3/71 Księga małżeństw 1897 64
53/1935/0/3/74 Księga małżeństw 1898 83
53/1935/0/3/77 Księga małżeństw 1899 84
53/1935/0/3/80 Księga małżeństw 1874 0
53/1935/0/3/83 Księga małżeństw 1875 0
53/1935/0/3/86 Księga małżeństw 1876 0
53/1935/0/3/89 Księga małżeństw 1877 0
53/1935/0/3/92 Księga małżeństw 1878 0
53/1935/0/3/95 Księga małżeństw 1879 0
53/1935/0/3/98 Księga małżeństw 1880 0
53/1935/0/3/101 Księga małżeństw 1881 0
53/1935/0/3/104 Księga małżeństw 1882 0
53/1935/0/3/107 Księga małżeństw 1883 0
53/1935/0/3/110 Księga małżeństw 1884 0
53/1935/0/3/113 Księga małżeństw 1885 0
53/1935/0/3/116 Księga małżeństw 1886 0
53/1935/0/3/119 Księga małżeństw 1887 0
53/1935/0/3/122 Księga małżeństw 1888 0
53/1935/0/3/125 Księga małżeństw 1889 0
53/1935/0/3/128 Księga małżeństw 1890 0
53/1935/0/3/131 Księga małżeństw 1891 0
53/1935/0/3/134 Księga małżeństw 1892 0
53/1935/0/3/137 Księga małżeństw 1893 0
53/1935/0/3/140 Księga małżeństw 1894 0
53/1935/0/3/143 Księga małżeństw 1895 0
53/1935/0/3/146 Księga małżeństw 1896 0
53/1935/0/3/149 Księga małżeństw 1897 0
53/1935/0/3/152 Księga małżeństw 1898 0
53/1935/0/3/155 Księga małżeństw 1899 0
53/1935/0/3/158 Heiraths-Neben-Register 1900 0
53/1935/0/3/165 Heiraths-Haupt-Register 1900-1901 163
53/1935/0/3/169 Heiraths-Neben-Register 1901 0
53/1935/0/3/172 Heiraths-Neben-Register 1902 0
53/1935/0/3/175 Heiraths-Neben-Register 1903 0
53/1935/0/3/178 Heiraths-Haupt-Register 1902-1903 133
53/1935/0/3/181 Heiraths-Haupt-Register 1904-1905 121
53/1935/0/3/184 Heirats-Neben-Register 1904 0
53/1935/0/3/187 Heirats-Neben-Register 1905 0
53/1935/0/3/190 Heirats-Haupt-Register 1906-1906 133
53/1935/0/3/193 Heirats-Neben-Register 1906-1906 0
53/1935/0/3/196 Heirats-Neben-Register 1907-1907 0
53/1935/0/3/199 Heirats-Neben-Register 1908-1908 0
53/1935/0/3/202 Heirats-Neben-Register 1909-1909 0
53/1935/0/3/205 Heirats-Neben-Register 1910-1910 0
53/1935/0/3/208 Heirats-Haupt-Register 1908-1910 171
53/1935/0/3/212 Heirats-Neben-Register 1911-1911 0
53/1935/0/3/215 Heirats-Neben-Register 1912-1912 0
53/1935/0/3/218 Heirats-Neben-Register 1913-1913 0
53/1935/0/3/221 Heirats-Haupt-Register 1911-1913 0
53/1935/0/3/224 Heirats-Haupt-Register 1914-1916 0
53/1935/0/3/226 Heirats-Haupt-Register 1917-1919 0
53/1935/0/3/227 Rejestr główny małżeństw 1920-1920 0
53/1935/0/3/228 Rejestr główny małżeństw 1921-1921 0
53/1935/0/3/229 Rejestr główny małżeństw 1922-1922 0
53/1935/0/3/230 Rejestr główny małżeństw 1923-1923 0
53/1935/0/3/231 Rejestr główny małżeństw 1924-1924 0
53/1935/0/3/232 Rejestr główny małżeństw 1925-1925 0
53/1935/0/3/233 Rejestr główny małżeństw 1926-1926 0
53/1935/0/3/234 Rejestr główny małżeństw 1927-1927 0
53/1935/0/3/235 Rejestr główny małżeństw 1928-1928 0
53/1935/0/3/236 Rejestr główny małżeństw 1929-1929 0
53/1935/0/3/237 Rejestr główny małżeństw 1929-1929 0
53/1935/0/3/238 Rejestr główny małżeństw 1931-1931 0
53/1935/0/3/239 Rejestr główny małżeństw 1932-1932 0
53/1935/0/3/240 Rejestr główny małżeństw 1933-1933 0
53/1935/0/3/241 Rejestr główny małżeństw 1934-1934 0
53/1935/0/3/242 Rejestr główny małżeństw 1935-1935 0
53/1935/0/3/243 Rejestr główny małżeństw 1936-1936 0

Amount of archival material

261

222

0

4.16

3.64

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -