Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Rakoniewice - obwód miejski (pow. wolsztyński)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1913
- brak danych - 1874 - 1913
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1913 Wtóropisy (sygn.: 79-153) - przechowywane w APPO Konin. W zespole zmikrofilmowano 33 j.a. o sygn.: 1-12 (nr O: 44389-44399), 13-33 (nr O: 57127-57147) oraz zdigitalizowano sygnatury 13-32, 34-78, 160-167, 177-182, 189-191, 207-210
Show all units in the collection:
Units in series:: 4 Akta zgonów
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1935/0/4/3 Księga zgonów 1874 0
53/1935/0/4/6 Księga zgonów 1875 0
53/1935/0/4/9 Księga zgonów 1876 0
53/1935/0/4/12 Księga zgonów 1877 0
53/1935/0/4/15 Księga zgonów 1878 159
53/1935/0/4/18 Księga zgonów 1879 116
53/1935/0/4/21 Księga zgonów 1880 123
53/1935/0/4/24 Księga zgonów 1881 169
53/1935/0/4/27 Księga zgonów 1882 155
53/1935/0/4/30 Księga zgonów 1883 169
53/1935/0/4/33 Księga zgonów 1884 0
53/1935/0/4/36 Księga zgonów 1885 146
53/1935/0/4/39 Księga zgonów 1886 171
53/1935/0/4/42 Księga zgonów 1887 130
53/1935/0/4/45 Księga zgonów 1888 157
53/1935/0/4/48 Księga zgonów 1889 120
53/1935/0/4/51 Księga zgonów 1890 132
53/1935/0/4/54 Księga zgonów 1891 142
53/1935/0/4/57 Księga zgonów 1892 161
53/1935/0/4/60 Księga zgonów 1893 162
53/1935/0/4/63 Księga zgonów 1894 134
53/1935/0/4/66 Księga zgonów 1895 135
53/1935/0/4/69 Księga zgonów 1896 132
53/1935/0/4/72 Księga zgonów 1897 133
53/1935/0/4/75 Księga zgonów 1898 115
53/1935/0/4/78 Księga zgonów 1899 120
53/1935/0/4/81 Księga zgonów 1874 0
53/1935/0/4/84 Księga zgonów 1875 0
53/1935/0/4/87 Księga zgonów 1876 0
53/1935/0/4/90 Księga zgonów 1877 0
53/1935/0/4/93 Księga zgonów 1878 0
53/1935/0/4/96 Księga zgonów 1879 0
53/1935/0/4/99 Księga zgonów 1880 0
53/1935/0/4/102 Księga zgonów 1881 0
53/1935/0/4/105 Księga zgonów 1882 0
53/1935/0/4/108 Księga zgonów 1883 0
53/1935/0/4/111 Księga zgonów 1884 0
53/1935/0/4/114 Księga zgonów 1885 0
53/1935/0/4/117 Księga zgonów 1886 0
53/1935/0/4/120 Księga zgonów 1887 0
53/1935/0/4/123 Księga zgonów 1888 0
53/1935/0/4/126 Księga zgonów 1889 0
53/1935/0/4/129 Księga zgonów 1890 0
53/1935/0/4/132 Księga zgonów 1891 0
53/1935/0/4/135 Księga zgonów 1892 0
53/1935/0/4/138 Księga zgonów 1893 0
53/1935/0/4/141 Księga zgonów 1894 0
53/1935/0/4/144 Księga zgonów 1895 0
53/1935/0/4/147 Księga zgonów 1896 0
53/1935/0/4/150 Księga zgonów 1897 0
53/1935/0/4/153 Księga zgonów 1898 0
53/1935/0/4/156 Księga zgonów 1899 0
53/1935/0/4/159 Sterbe-Neben-Register 1900 0
53/1935/0/4/166 Sterbe-Haupt-Register 1900-1901 250
53/1935/0/4/170 Sterbe-Neben-Register 1901 0
53/1935/0/4/173 Sterbe-Neben-Register 1902 0
53/1935/0/4/176 Sterbe-Neben-Register 1903 0
53/1935/0/4/179 Sterbe-Haupt-Register 1902-1903 246
53/1935/0/4/182 Sterbe-Haupt-Register 1904-1905 236
53/1935/0/4/185 Sterbe-Neben-Register 1904 0
53/1935/0/4/188 Sterbe-Neben-Register 1905 0
53/1935/0/4/191 Sterbe-Haupt-Register 1906-1907 206
53/1935/0/4/194 Sterbe-Neben-Register 1906-1906 0
53/1935/0/4/197 Sterbe-Neben-Register 1907-1907 0
53/1935/0/4/200 Sterbe-Neben-Register 1908-1908 0
53/1935/0/4/203 Sterbe-Neben-Register 1909-1909 0
53/1935/0/4/206 Sterbe-Neben-Register 1910-1910 0
53/1935/0/4/209 Rejestr zgonów [Rejestr główny zgonów] 1908-1910 299
53/1935/0/4/213 Sterbe-Neben-Register 1911-1911 0
53/1935/0/4/216 Sterbe-Neben-Register 1912-1912 0
53/1935/0/4/219 Sterbe-Neben-Register 1913-1913 0
53/1935/0/4/222 Rejestr zgonów [Rejestr główny zgonów] 1911-1913 0
53/1935/0/4/225 Rejestr zgonów [Rejestr główny zgonów] 1914-1916 0
53/1935/0/4/244 Rejestr zgonów [Rejestr główny zgonów] 1917-1919 0
53/1935/0/4/245 Rejestr zgonów [Rejestr główny zgonów] 1920-1920 0
53/1935/0/4/246 Rejestr zgonów [Rejestr główny zgonów] 1921-1921 0
53/1935/0/4/247 Rejestr główny zgonów 1922-1922 0
53/1935/0/4/248 Rejestr główny zgonów 1923-1924 0
53/1935/0/4/249 Rejestr główny zgonów 1924-1924 0
53/1935/0/4/250 Rejestr główny zgonów 1925-1925 0
53/1935/0/4/251 Rejestr główny zgonów 1926-1926 0
53/1935/0/4/252 Rejestr główny zgonów 1927-1927 0
53/1935/0/4/253 Rejestr główny zgonów 1928-1928 0
53/1935/0/4/254 Rejestr główny zgonów 1929-1929 0
53/1935/0/4/255 Rejestr główny zgonów 1930-1930 0
53/1935/0/4/256 Rejestr główny zgonów 1931-1931 0
53/1935/0/4/257 Rejestr główny zgonów 1932-1932 0
53/1935/0/4/258 Rejestr główny zgonów 1933-1933 0
53/1935/0/4/259 Rejestr główny zgonów 1934-1934 0
53/1935/0/4/260 Rejestr główny zgonów 1935-1935 0
53/1935/0/4/261 Rejestr główny zgonów 1936-1936 0

Amount of archival material

261

222

0

4.16

3.64

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -