Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Rejowiec (pow. wągrowiecki)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1876-1921
- brak danych - 1876 - 1921
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1876-1917 Wtóropisy (sygn.: 73-141) - przechowywane w APPO Konin.
W zespole zmikrofilmowano 27 j.a. o sygn.: 1-6 (nr O: 44513-44518), 7-27 (nr O: 57148-57168) oraz zdigitalizowano sygnatury 8-69, 142-150, 157-159, 166-174, 181-183, 196-198, 205-207.
Show all units in the collection:
Units in series:: 1 Akta urodzeń
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1937/0/1/1 Księga urodzeń 1876 0
53/1937/0/1/4 Księga urodzeń 1877 0
53/1937/0/1/7 Księga urodzeń 1878 0
53/1937/0/1/10 Księga urodzeń 1879 72
53/1937/0/1/13 Księga urodzeń 1880 58
53/1937/0/1/16 Księga urodzeń 1881 59
53/1937/0/1/19 Księga urodzeń 1882 54
53/1937/0/1/22 Księga urodzeń 1883 67
53/1937/0/1/25 Księga urodzeń 1884 53
53/1937/0/1/28 Księga urodzeń 1885 76
53/1937/0/1/31 Księga urodzeń 1886 62
53/1937/0/1/34 Księga urodzeń 1887 86
53/1937/0/1/37 Księga urodzeń 1888 73
53/1937/0/1/40 Księga urodzeń 1889 60
53/1937/0/1/43 Księga urodzeń 1890 73
53/1937/0/1/46 Księga urodzeń 1891 71
53/1937/0/1/49 Księga urodzeń 1892 57
53/1937/0/1/52 Księga urodzeń 1893 73
53/1937/0/1/55 Księga urodzeń 1894 58
53/1937/0/1/58 Księga urodzeń 1895 62
53/1937/0/1/61 Księga urodzeń 1896 60
53/1937/0/1/64 Księga urodzeń 1897 58
53/1937/0/1/67 Księga urodzeń 1898 75
53/1937/0/1/70 Księga urodzeń 1899 0
53/1937/0/1/73 Księga urodzeń 1876 0
53/1937/0/1/76 Księga urodzeń 1877 0
53/1937/0/1/79 Księga urodzeń 1878 0
53/1937/0/1/82 Księga urodzeń 1879 0
53/1937/0/1/85 Księga urodzeń 1880 0
53/1937/0/1/88 Księga urodzeń 1881 0
53/1937/0/1/91 Księga urodzeń 1882 0
53/1937/0/1/94 Księga urodzeń 1883 0
53/1937/0/1/97 Księga urodzeń 1884 0
53/1937/0/1/100 Księga urodzeń 1885 0
53/1937/0/1/103 Księga urodzeń 1886 0
53/1937/0/1/106 Księga urodzeń 1887 0
53/1937/0/1/109 Księga urodzeń 1888 0
53/1937/0/1/112 Księga urodzeń 1889 0
53/1937/0/1/115 Księga urodzeń 1890 0
53/1937/0/1/118 Księga urodzeń 1891 0
53/1937/0/1/121 Księga urodzeń 1892 0
53/1937/0/1/124 Księga urodzeń 1893 0
53/1937/0/1/127 Księga urodzeń 1894 0
53/1937/0/1/130 Księga urodzeń 1895 0
53/1937/0/1/133 Księga urodzeń 1896 0
53/1937/0/1/136 Księga urodzeń 1897 0
53/1937/0/1/139 Księga urodzeń 1898 0
53/1937/0/1/142 Księga akt urodzenia 1899 74
53/1937/0/1/145 Księga aktów urodzenia miejscowa 1900 67
53/1937/0/1/148 Księga aktów urodzenia miejscowa 1901 76
53/1937/0/1/151 Geburts-Nebenregister 1900 0
53/1937/0/1/154 Geburts-Nebenregister 1901 0
53/1937/0/1/157 Księga aktów urodzenia 1902 80
53/1937/0/1/160 Geburts-Nebenregister 1902 0
53/1937/0/1/163 Geburts-Nebenregister 1903 0
53/1937/0/1/166 Księga urodzeń 1903 67
53/1937/0/1/167 Księga urodzeń 1904 79
53/1937/0/1/172 Księga urodzeń 1905 64
53/1937/0/1/175 Geburts-Nebenregister 1904 0
53/1937/0/1/178 Geburts-Nebenregister 1905 0
53/1937/0/1/181 Księga urodzeń 1906 76
53/1937/0/1/184 Geburts-Nebenregister 1906 0
53/1937/0/1/187 Geburts-Nebenregister 1907 0
53/1937/0/1/190 Geburts-Nebenregister 1908-1908 0
53/1937/0/1/193 Geburts-Nebenregister 1909-1909 0
53/1937/0/1/196 [Rejestr główny urodzeń] 1907-1911 391
53/1937/0/1/199 Geburts-Nebenregister 1910-1910 0
53/1937/0/1/202 Geburts-Nebenregister 1911-1911 0
53/1937/0/1/205 Geburts-Nebenregister 1912-1912 71
53/1937/0/1/208 Geburts-Nebenregister 1913-1913 0
53/1937/0/1/211 Geburts-Nebenregister 1914-1914 0
53/1937/0/1/214 Geburts-Nebenregister 1915-1915 0
53/1937/0/1/221 [Rejestr główny urodzeń] 1912-1916 0
53/1937/0/1/230 Geburts-Nebenregister 1916-1916 0

Amount of archival material

250

229

0

2.32

2.14

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -