Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Rejowiec (pow. wągrowiecki)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1876-1921
- brak danych - 1876 - 1921
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1876-1917 Wtóropisy (sygn.: 73-141) - przechowywane w APPO Konin.
W zespole zmikrofilmowano 27 j.a. o sygn.: 1-6 (nr O: 44513-44518), 7-27 (nr O: 57148-57168) oraz zdigitalizowano sygnatury 8-69, 142-150, 157-159, 166-174, 181-183, 196-198, 205-207.
Show all units in the collection:
Units in series:: 3 Akta małżeństw
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1937/0/3/2 Księga małżeństw 1876 0
53/1937/0/3/5 Księga małżeństw 1877 0
53/1937/0/3/8 Księga małżeństw 1878 33
53/1937/0/3/11 Księga małżeństw 1879 19
53/1937/0/3/14 Księga małżeństw 1880 31
53/1937/0/3/17 Księga małżeństw 1881 23
53/1937/0/3/20 Księga małżeństw 1882 31
53/1937/0/3/23 Księga małżeństw 1883 25
53/1937/0/3/26 Księga małżeństw 1884 29
53/1937/0/3/29 Księga małżeństw 1885 44
53/1937/0/3/32 Księga małżeństw 1886 24
53/1937/0/3/35 Księga małżeństw 1887 28
53/1937/0/3/38 Księga małżeństw 1888 37
53/1937/0/3/41 Księga małżeństw 1889 39
53/1937/0/3/44 Księga małżeństw 1890 37
53/1937/0/3/47 Księga małżeństw 1891 21
53/1937/0/3/50 Księga małżeństw 1892 21
53/1937/0/3/53 Księga małżeństw 1893 25
53/1937/0/3/56 Księga małżeństw 1894 21
53/1937/0/3/59 Księga małżeństw 1895 27
53/1937/0/3/62 Księga małżeństw 1896 31
53/1937/0/3/65 Księga małżeństw 1897 35
53/1937/0/3/68 Księga małżeństw 1898 29
53/1937/0/3/71 Księga małżeństw 1899 0
53/1937/0/3/74 Księga małżeństw 1876 0
53/1937/0/3/77 Księga małżeństw 1877 0
53/1937/0/3/80 Księga małżeństw 1878 0
53/1937/0/3/83 Księga małżeństw 1879 0
53/1937/0/3/86 Księga małżeństw 1880 0
53/1937/0/3/89 Księga małżeństw 1881 0
53/1937/0/3/92 Księga małżeństw 1882 0
53/1937/0/3/95 Księga małżeństw 1883 0
53/1937/0/3/98 Księga małżeństw 1884 0
53/1937/0/3/101 Księga małżeństw 1885 0
53/1937/0/3/104 Księga małżeństw 1886 0
53/1937/0/3/107 Księga małżeństw 1887 0
53/1937/0/3/110 Księga małżeństw 1888 0
53/1937/0/3/113 Księga małżeństw 1889 0
53/1937/0/3/116 Księga małżeństw 1890 0
53/1937/0/3/119 Księga małżeństw 1891 0
53/1937/0/3/122 Księga małżeństw 1892 0
53/1937/0/3/125 Księga małżeństw 1893 0
53/1937/0/3/128 Księga małżeństw 1894 0
53/1937/0/3/131 Księga małżeństw 1895 0
53/1937/0/3/134 Księga małżeństw 1896 0
53/1937/0/3/137 Księga małżeństw 1897 0
53/1937/0/3/140 Księga małżeństw 1898 0
53/1937/0/3/143 Księga aktów małżeństw 1899 33
53/1937/0/3/146 Księga aktów małżeństw miejscowa 1900 31
53/1937/0/3/149 Księga aktów małżeństw miejscowa 1901 18
53/1937/0/3/152 Heiraths-Nebenregister 1900 0
53/1937/0/3/155 Heiraths-Nebenregister 1901 0
53/1937/0/3/158 Księga aktów małżeństwa 1902 26
53/1937/0/3/161 Heiraths-Nebenregister 1902 0
53/1937/0/3/164 Heiraths-Nebenregister 1903 0
53/1937/0/3/168 Księga małżeństw 1903 39
53/1937/0/3/169 Księga małżeństw 1904 31
53/1937/0/3/173 Księga małżeństw 1905 37
53/1937/0/3/176 Heiraths-Nebenregister 1904 0
53/1937/0/3/179 Heiraths-Nebenregister 1905 0
53/1937/0/3/182 Księga małżeństw 1906 37
53/1937/0/3/185 Heiraths-Nebenregister 1906 0
53/1937/0/3/188 Heiraths-Nebenregister 1907 0
53/1937/0/3/191 Heirats-Nebenregister 1908-1908 0
53/1937/0/3/194 Heirats-Nebenregister 1909-1909 0
53/1937/0/3/197 Księga akt małzeństwa [Rejestr główny małzeństw] 1907-1911 156
53/1937/0/3/200 Heirats-Nebenregister 1910-1910 0
53/1937/0/3/203 Heirats-Nebenregister 1911-1911 0
53/1937/0/3/206 Heirats-Nebenregister 1912-1912 21
53/1937/0/3/209 Heirats-Nebenregister 1913-1913 0
53/1937/0/3/212 Heirats-Nebenregister 1914-1914 0
53/1937/0/3/215 Heirats-Nebenregister 1915-1915 0
53/1937/0/3/217 Heirats-Nebenregister 1916-1916 0
53/1937/0/3/218 Heirats-Nebenregister 1917-1917 0
53/1937/0/3/222 Księga akt małżeństwa [Rejestr główny małżeństw] 1912-1916 0
53/1937/0/3/224 Księga akt małżeństwa [Rejestr główny małżeństw] 1917-1919 0
53/1937/0/3/225 [Rejestr główny małżeństw] 1920-1920 0
53/1937/0/3/226 [Rejestr główny małżeństw] 1921-1921 0
53/1937/0/3/231 Heirats-Nebenregister 1918-1918 0
53/1937/0/3/232 Heirats-Nebenregister 1919-1919 0
53/1937/0/3/233 Rejestr poboczny małżeństw 1920-1920 0
53/1937/0/3/237 [Rejestr główny małżeństw] 1922-1924 0
53/1937/0/3/238 [Rejestr główny małżeństw] 1925-1925 0
53/1937/0/3/239 [Rejestr główny małżeństw] 1926-1926 0
53/1937/0/3/240 [Rejestr główny małżeństw] 1927-1927 0
53/1937/0/3/241 [Rejestr główny małżeństw] 1928-1928 0
53/1937/0/3/242 [Rejestr główny małżeństw] 1929-1929 0
53/1937/0/3/243 [Rejestr główny małżeństw] 1930-1930 0

Amount of archival material

250

229

0

2.32

2.14

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -