Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Rejowiec (pow. wągrowiecki)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1876-1921
- brak danych - 1876 - 1921
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1876-1917 Wtóropisy (sygn.: 73-141) - przechowywane w APPO Konin.
W zespole zmikrofilmowano 27 j.a. o sygn.: 1-6 (nr O: 44513-44518), 7-27 (nr O: 57148-57168) oraz zdigitalizowano sygnatury 8-69, 142-150, 157-159, 166-174, 181-183, 196-198, 205-207.
Show all units in the collection:
Units in series:: 4 Akta zgonów
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1937/0/4/3 Księga zgonów 1876 0
53/1937/0/4/6 Księga zgonów 1877 0
53/1937/0/4/9 Księga zgonów 1878 43
53/1937/0/4/12 Księga zgonów 1879 62
53/1937/0/4/15 Księga zgonów 1880 51
53/1937/0/4/18 Księga zgonów 1881 41
53/1937/0/4/21 Księga zgonów 1882 31
53/1937/0/4/24 Księga zgonów 1883 35
53/1937/0/4/27 Księga zgonów 1884 53
53/1937/0/4/30 Księga zgonów 1885 47
53/1937/0/4/33 Księga zgonów 1886 87
53/1937/0/4/36 Księga zgonów 1887 40
53/1937/0/4/39 Księga zgonów 1888 45
53/1937/0/4/42 Księga zgonów 1889 43
53/1937/0/4/45 Księga zgonów 1890 41
53/1937/0/4/48 Księga zgonów 1891 47
53/1937/0/4/51 Księga zgonów 1892 34
53/1937/0/4/54 Księga zgonów 1893 36
53/1937/0/4/57 Księga zgonów 1894 33
53/1937/0/4/60 Księga zgonów 1895 28
53/1937/0/4/63 Księga zgonów 1896 36
53/1937/0/4/66 Księga zgonów 1897 36
53/1937/0/4/69 Księga zgonów 1898 49
53/1937/0/4/72 Księga zgonów 1899 0
53/1937/0/4/75 Księga zgonów 1876 0
53/1937/0/4/78 Księga zgonów 1877 0
53/1937/0/4/81 Księga zgonów 1878 0
53/1937/0/4/84 Księga zgonów 1879 0
53/1937/0/4/87 Księga zgonów 1880 0
53/1937/0/4/90 Księga zgonów 1881 0
53/1937/0/4/93 Księga zgonów 1882 0
53/1937/0/4/96 Księga zgonów 1883 0
53/1937/0/4/99 Księga zgonów 1884 0
53/1937/0/4/102 Księga zgonów 1885 0
53/1937/0/4/105 Księga zgonów 1886 0
53/1937/0/4/108 Księga zgonów 1887 0
53/1937/0/4/111 Księga zgonów 1888 0
53/1937/0/4/114 Księga zgonów 1889 0
53/1937/0/4/117 Księga zgonów 1890 0
53/1937/0/4/120 Księga zgonów 1891 0
53/1937/0/4/123 Księga zgonów 1892 0
53/1937/0/4/126 Księga zgonów 1893 0
53/1937/0/4/129 Księga zgonów 1894 0
53/1937/0/4/132 Księga zgonów 1895 0
53/1937/0/4/135 Księga zgonów 1896 0
53/1937/0/4/138 Księga zgonów 1897 0
53/1937/0/4/141 Księga zgonów 1898 0
53/1937/0/4/144 Księga aktów zejścia 1899 40
53/1937/0/4/147 Księga aktów zejścia miejscowa 1900 25
53/1937/0/4/150 Księga aktów zejścia miejscowa 1901 40
53/1937/0/4/153 Sterbe-Nebenregister 1900 0
53/1937/0/4/156 Sterbe-Nebenregister 1901 0
53/1937/0/4/159 Księga aktów zejścia 1902 44
53/1937/0/4/162 Sterbe-Nebenregister 1902 0
53/1937/0/4/165 Sterbe-Nebenregister 1903 0
53/1937/0/4/170 Księga zgonów 1903 34
53/1937/0/4/171 Księga zgonów 1904 44
53/1937/0/4/174 Księga zgonów 1905 40
53/1937/0/4/177 Sterbe-Nebenregister 1904 0
53/1937/0/4/180 Sterbe-Nebenregister 1905 0
53/1937/0/4/183 Księga zgonów 1906 39
53/1937/0/4/186 Sterbe-Nebenregister 1906 0
53/1937/0/4/189 Sterbe-Nebenregister 1907 0
53/1937/0/4/192 Sterbe-Nebenregister 1908-1908 0
53/1937/0/4/195 Sterbe-Nebenregister 1909-1909 0
53/1937/0/4/198 Księga akt zgonu [Rejestr główny zgonów] 1907-1911 160
53/1937/0/4/201 Sterbe-Nebenregister 1910-1910 0
53/1937/0/4/204 Sterbe-Nebenregister 1911-1911 0
53/1937/0/4/207 Sterbe-Nebenregister 1912-1912 61
53/1937/0/4/210 Sterbe-Nebenregister 1913-1913 0
53/1937/0/4/213 Sterbe-Nebenregister 1914-1914 0
53/1937/0/4/216 Sterbe-Nebenregister 1915-1915 0
53/1937/0/4/219 Sterbe-Nebenregister 1916-1916 0
53/1937/0/4/220 Sterbe-Nebenregister 1917-1917 0
53/1937/0/4/223 Księga akt zgonu [Rejestr główny zgonów] 1912-1916 0
53/1937/0/4/227 Księga akt zgonu [Rejestr główny zgonów] 1917-1919 0
53/1937/0/4/228 Księga akt zgonu [Rejestr główny zgonów] 1920-1920 0
53/1937/0/4/229 Księga akt zgonu [Rejestr główny zgonów] 1921-1921 0
53/1937/0/4/234 Sterbe-Nebenregister 1918-1918 0
53/1937/0/4/235 Sterbe-Nebenregister 1919-1919 0
53/1937/0/4/236 Rejestr poboczny zgonów 1920-1920 0
53/1937/0/4/244 Księga akt zgonu [Rejestr główny zgonów] 1922-1924 0
53/1937/0/4/245 Księga akt zgonu [Rejestr główny zgonów] 1925-1925 0
53/1937/0/4/246 Księga akt zgonu [Rejestr główny zgonów] 1926-1926 0
53/1937/0/4/247 Księga akt zgonu [Rejestr główny zgonów] 1927-1927 0
53/1937/0/4/248 Księga akt zgonu [Rejestr główny zgonów] 1928-1928 0
53/1937/0/4/249 Księga akt zgonu [Rejestr główny zgonów] 1929-1929 0
53/1937/0/4/250 Księga akt zgonu [Rejestr główny zgonów] 1930-1930 0

Amount of archival material

250

229

0

2.32

2.14

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -