Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Rostarzewo (pow. wolsztyński)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1913
- brak danych - 1874 - 1913
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1913 Wtóropisy (sygn.: 80-151) - przechowywane w APPO Konin. W zespole zmikrofilmowano 33 j.a. o sygn.: 1-12 (nr O: 44543-44554), 13-27 (nr O: 57169-57183), 29-34 (nr O: 57184-57189) oraz zdigitalizowano sygnatury 13-27, 29-79, 158-161, 168-173, 183-185, 193-194, 196-197, 199-201.
Show all units in the collection:
Units in series:: 1 Akta urodzeń
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1938/0/1/1 Księga urodzeń 1874 0
53/1938/0/1/4 Księga urodzeń 1875 0
53/1938/0/1/7 Księga urodzeń 1876 0
53/1938/0/1/10 Księga urodzeń 1877 0
53/1938/0/1/13 Księga urodzeń 1878 77
53/1938/0/1/16 Księga urodzeń 1879 104
53/1938/0/1/19 Księga urodzeń 1880 85
53/1938/0/1/22 Księga urodzeń 1881 90
53/1938/0/1/25 Księga urodzeń 1882 85
53/1938/0/1/29 Księga urodzeń 1883 97
53/1938/0/1/32 Księga urodzeń 1884 88
53/1938/0/1/35 Księga urodzeń 1885 69
53/1938/0/1/38 Księga urodzeń 1886 104
53/1938/0/1/41 Księga urodzeń 1887 79
53/1938/0/1/44 Księga urodzeń 1888 86
53/1938/0/1/47 Księga urodzeń 1889 93
53/1938/0/1/50 Księga urodzeń 1890 96
53/1938/0/1/53 Księga urodzeń 1891 101
53/1938/0/1/56 Księga urodzeń 1892 101
53/1938/0/1/59 Księga urodzeń 1893 100
53/1938/0/1/62 Księga urodzeń 1894 104
53/1938/0/1/65 Księga urodzeń 1895 92
53/1938/0/1/68 Księga urodzeń 1896 103
53/1938/0/1/71 Księga urodzeń 1897 89
53/1938/0/1/74 Księga urodzeń 1898 95
53/1938/0/1/77 Księga urodzeń 1899 105
53/1938/0/1/80 Księga urodzeń 1874 0
53/1938/0/1/82 Księga urodzeń 1875 0
53/1938/0/1/84 Księga urodzeń 1876 0
53/1938/0/1/86 Księga urodzeń 1877 0
53/1938/0/1/89 Księga urodzeń 1878 0
53/1938/0/1/92 Księga urodzeń 1879 0
53/1938/0/1/95 Księga urodzeń 1880 0
53/1938/0/1/98 Księga urodzeń 1881 0
53/1938/0/1/101 Księga urodzeń 1882 0
53/1938/0/1/104 Księga urodzeń 1883 0
53/1938/0/1/107 Księga urodzeń 1884 0
53/1938/0/1/110 Księga urodzeń 1885 0
53/1938/0/1/113 Księga urodzeń 1886 0
53/1938/0/1/116 Księga urodzeń 1887 0
53/1938/0/1/119 Księga urodzeń 1888 0
53/1938/0/1/122 Księga urodzeń 1889 0
53/1938/0/1/125 Księga urodzeń 1890 0
53/1938/0/1/128 Księga urodzeń 1891 0
53/1938/0/1/131 Księga urodzeń 1892 0
53/1938/0/1/134 Księga urodzeń 1893 0
53/1938/0/1/137 Księga urodzeń 1894 0
53/1938/0/1/140 Księga urodzeń 1895 0
53/1938/0/1/143 Księga urodzeń 1896 0
53/1938/0/1/146 Księga urodzeń 1897 0
53/1938/0/1/149 Księga urodzeń 1898 0
53/1938/0/1/152 Księga urodzeń 1899 0
53/1938/0/1/155 Geburts-Neben-Register 1900 0
53/1938/0/1/159 Geburts-Haupt-Register 1900-1901 208
53/1938/0/1/162 Geburts-Neben-Register 1901 0
53/1938/0/1/164 Geburts-Neben-Register 1902 0
53/1938/0/1/166 Geburts-Neben-Register 1903 0
53/1938/0/1/168 Geburts-Haupt-Register 1902-1903 183
53/1938/0/1/171 Geburts-Haupt-Register 1904-1905 173
53/1938/0/1/174 Geburts-Neben-Register 1904 0
53/1938/0/1/175 Geburts-Neben-Register 1905 0
53/1938/0/1/183 Geburts-Haupt-Register 1906-1907 151
53/1938/0/1/186 Geburts-Neben-Register 1906-1906 0
53/1938/0/1/189 Geburts-Neben-Register 1907-1907 0
53/1938/0/1/192 Geburts-Neben-Register 1908-1908 0
53/1938/0/1/195 Geburts-Neben-Register 1909-1909 0
53/1938/0/1/198 Geburts-Neben-Register 1910-1910 0
53/1938/0/1/201 [Rejestr główny urodzeń] 1908-1911 307
53/1938/0/1/202 Geburts-Neben-Register 1911-1911 0
53/1938/0/1/205 Geburts-Neben-Register 1912-1912 0
53/1938/0/1/208 Geburts-Neben-Register 1913-1913 0
53/1938/0/1/213 [Rejestr główny urodzeń] 1912-1916 0

Amount of archival material

240

211

0

2.65

2.30

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -