Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Rostarzewo (pow. wolsztyński)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1913
- brak danych - 1874 - 1913
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1913 Wtóropisy (sygn.: 80-151) - przechowywane w APPO Konin. W zespole zmikrofilmowano 33 j.a. o sygn.: 1-12 (nr O: 44543-44554), 13-27 (nr O: 57169-57183), 29-34 (nr O: 57184-57189) oraz zdigitalizowano sygnatury 13-27, 29-79, 158-161, 168-173, 183-185, 193-194, 196-197, 199-201.
Show all units in the collection:
Units in series:: 3 Akta małżeństw
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1938/0/3/2 Księga małżeństw 1874 0
53/1938/0/3/5 Księga małżeństw 1875 0
53/1938/0/3/8 Księga małżeństw 1876 0
53/1938/0/3/11 Księga małżeństw 1877 0
53/1938/0/3/14 Księga małżeństw 1878 33
53/1938/0/3/17 Księga małżeństw 1879 40
53/1938/0/3/20 Księga małżeństw 1880 20
53/1938/0/3/23 Księga małżeństw 1881 32
53/1938/0/3/26 Księga małżeństw 1882 34
53/1938/0/3/30 Księga małżeństw 1883 32
53/1938/0/3/33 Księga małżeństw 1884 41
53/1938/0/3/36 Księga małżeństw 1885 25
53/1938/0/3/39 Księga małżeństw 1886 33
53/1938/0/3/42 Księga małżeństw 1887 35
53/1938/0/3/45 Księga małżeństw 1888 33
53/1938/0/3/48 Księga małżeństw 1889 43
53/1938/0/3/51 Księga małżeństw 1890 45
53/1938/0/3/54 Księga małżeństw 1891 53
53/1938/0/3/57 Księga małżeństw 1892 35
53/1938/0/3/60 Księga małżeństw 1893 35
53/1938/0/3/63 Księga małżeństw 1894 35
53/1938/0/3/66 Księga małżeństw 1895 21
53/1938/0/3/69 Księga małżeństw 1896 27
53/1938/0/3/72 Księga małżeństw 1897 39
53/1938/0/3/75 Księga małżeństw 1898 35
53/1938/0/3/78 Księga małżeństw 1899 43
53/1938/0/3/81 Księga małżeństw 1874 0
53/1938/0/3/83 Księga małżeństw 1875 0
53/1938/0/3/85 Księga małżeństw 1876 0
53/1938/0/3/87 Księga małżeństw 1877 0
53/1938/0/3/90 Księga małżeństw 1878 0
53/1938/0/3/93 Księga małżeństw 1879 0
53/1938/0/3/96 Księga małżeństw 1880 0
53/1938/0/3/99 Księga małżeństw 1881 0
53/1938/0/3/102 Księga małżeństw 1882 0
53/1938/0/3/105 Księga małżeństw 1883 0
53/1938/0/3/108 Księga małżeństw 1884 0
53/1938/0/3/111 Księga małżeństw 1885 0
53/1938/0/3/114 Księga małżeństw 1886 0
53/1938/0/3/117 Księga małżeństw 1887 0
53/1938/0/3/120 Księga małżeństw 1888 0
53/1938/0/3/123 Księga małżeństw 1889 0
53/1938/0/3/126 Księga małżeństw 1890 0
53/1938/0/3/129 Księga małżeństw 1891 0
53/1938/0/3/132 Księga małżeństw 1892 0
53/1938/0/3/135 Księga małżeństw 1893 0
53/1938/0/3/138 Księga małżeństw 1894 0
53/1938/0/3/141 Księga małżeństw 1895 0
53/1938/0/3/144 Księga małżeństw 1896 0
53/1938/0/3/147 Księga małżeństw 1897 0
53/1938/0/3/150 Księga małżeństw 1898 0
53/1938/0/3/153 Księga małżeństw 1899 0
53/1938/0/3/156 Heiraths-Neben-Register 1900 0
53/1938/0/3/160 Heiraths-Haupt-Register 1900-1901 85
53/1938/0/3/169 Heiraths-Haupt-Register 1902-1903 68
53/1938/0/3/172 Heiraths-Haupt-Register 1904-1905 71
53/1938/0/3/176 Heiraths-Neben-Register 1901 0
53/1938/0/3/177 Heiraths-Neben-Register 1902 0
53/1938/0/3/178 Heiraths-Neben-Register 1903 0
53/1938/0/3/179 Heiraths-Neben-Register 1904 0
53/1938/0/3/180 Heiraths-Neben-Register 1905 0
53/1938/0/3/184 Heiraths-Haupt-Register 1906-1907 75
53/1938/0/3/187 Heirats-Neben-Register 1906-1906 0
53/1938/0/3/190 Heirats-Neben-Register 1907-1907 0
53/1938/0/3/193 Heirats-Neben-Register 1908-1908 24
53/1938/0/3/196 Heirats-Neben-Register 1909-1909 29
53/1938/0/3/199 Heirats-Neben-Register 1910-1910 32
53/1938/0/3/203 Heirats-Neben-Register 1911-1911 0
53/1938/0/3/206 Heirats-Neben-Register 1912-1912 0
53/1938/0/3/209 Heirats-Neben-Register 1913-1913 0
53/1938/0/3/211 Heirats-Haupt-Register 1908-1912 0
53/1938/0/3/214 Heirats-Haupt-Register 1913-1919 0
53/1938/0/3/217 Rejestr główny małżeństw 1920-1920 0
53/1938/0/3/218 Rejestr główny małżeństw 1921-1921 0
53/1938/0/3/219 Rejestr główny małżeństw 1922-1922 0
53/1938/0/3/220 Rejestr główny małżeństw 1923-1925 0
53/1938/0/3/221 Rejestr główny małżeństw 1926-1926 0
53/1938/0/3/222 Rejestr główny małżeństw 1927-1927 0
53/1938/0/3/223 Rejestr główny małżeństw 1928-1929 0
53/1938/0/3/224 Rejestr główny małżeństw 1930-1930 0
53/1938/0/3/225 Rejestr główny małżeństw 1931-1931 0
53/1938/0/3/226 Rejestr główny małżeństw 1932-1932 0
53/1938/0/3/227 Rejestr główny małżeństw 1933-1933 0
53/1938/0/3/228 Rejestr główny małżeństw 1934-1935 0

Amount of archival material

240

211

0

2.65

2.30

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -