Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Rostarzewo (pow. wolsztyński)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1913
- brak danych - 1874 - 1913
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1913 Wtóropisy (sygn.: 80-151) - przechowywane w APPO Konin. W zespole zmikrofilmowano 33 j.a. o sygn.: 1-12 (nr O: 44543-44554), 13-27 (nr O: 57169-57183), 29-34 (nr O: 57184-57189) oraz zdigitalizowano sygnatury 13-27, 29-79, 158-161, 168-173, 183-185, 193-194, 196-197, 199-201.
Show all units in the collection:
Units in series:: 4 Akta zgonów
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1938/0/4/3 Księga zgonów 1874 0
53/1938/0/4/6 Księga zgonów 1875 0
53/1938/0/4/9 Księga zgonów 1876 0
53/1938/0/4/12 Księga zgonów 1876-1877 0
53/1938/0/4/15 Księga zgonów 1878 55
53/1938/0/4/18 Księga zgonów 1879 51
53/1938/0/4/21 Księga zgonów 1880 47
53/1938/0/4/24 Księga zgonów 1881 48
53/1938/0/4/27 Księga zgonów 1882 47
53/1938/0/4/31 Księga zgonów 1883 70
53/1938/0/4/34 Księga zgonów 1884 78
53/1938/0/4/37 Księga zgonów 1885 56
53/1938/0/4/40 Księga zgonów 1886 58
53/1938/0/4/43 Księga zgonów 1887 57
53/1938/0/4/46 Księga zgonów 1888 56
53/1938/0/4/49 Księga zgonów 1889 41
53/1938/0/4/52 Księga zgonów 1890 56
53/1938/0/4/55 Księga zgonów 1891 51
53/1938/0/4/58 Księga zgonów 1892 64
53/1938/0/4/61 Księga zgonów 1893 56
53/1938/0/4/64 Księga zgonów 1894 38
53/1938/0/4/67 Księga zgonów 1895 61
53/1938/0/4/70 Księga zgonów 1896 62
53/1938/0/4/73 Księga zgonów 1897 51
53/1938/0/4/76 Księga zgonów 1898 48
53/1938/0/4/79 Księga zgonów 1899 56
53/1938/0/4/88 Księga zgonów 1877 0
53/1938/0/4/91 Księga zgonów 1878 0
53/1938/0/4/94 Księga zgonów 1879 0
53/1938/0/4/97 Księga zgonów 1880 0
53/1938/0/4/100 Księga zgonów 1881 0
53/1938/0/4/103 Księga zgonów 1882 0
53/1938/0/4/106 Księga zgonów 1883 0
53/1938/0/4/109 Księga zgonów 1884 0
53/1938/0/4/112 Księga zgonów 1885 0
53/1938/0/4/115 Księga zgonów 1886 0
53/1938/0/4/118 Księga zgonów 1887 0
53/1938/0/4/121 Księga zgonów 1888 0
53/1938/0/4/124 Księga zgonów 1889 0
53/1938/0/4/127 Księga zgonów 1890 0
53/1938/0/4/130 Księga zgonów 1891 0
53/1938/0/4/133 Księga zgonów 1892 0
53/1938/0/4/136 Księga zgonów 1893 0
53/1938/0/4/139 Księga zgonów 1894 0
53/1938/0/4/142 Księga zgonów 1895 0
53/1938/0/4/145 Księga zgonów 1896 0
53/1938/0/4/148 Księga zgonów 1897 0
53/1938/0/4/151 Księga zgonów 1897 0
53/1938/0/4/154 Księga zgonów 1899 0
53/1938/0/4/157 Sterbe-Neben-Register 1900 0
53/1938/0/4/161 Sterbe-Haupt-Register 1900-1901 142
53/1938/0/4/163 Sterbe-Neben-Register 1901 0
53/1938/0/4/165 Sterbe-Neben-Register 1902 0
53/1938/0/4/167 Sterbe-Neben-Register 1903 0
53/1938/0/4/170 Sterbe-Haupt-Register 1902-1903 132
53/1938/0/4/173 Sterbe-Haupt-Register 1904-1905 130
53/1938/0/4/181 Sterbe-Neben-Register 1904 0
53/1938/0/4/182 Sterbe-Neben-Register 1905 0
53/1938/0/4/185 Sterbe-Haupt-Register 1906-1907 106
53/1938/0/4/188 Sterbe-Neben-Register 1906-1906 0
53/1938/0/4/191 Sterbe-Neben-Register 1907-1907 0
53/1938/0/4/194 Sterbe-Neben-Register 1908-1908 40
53/1938/0/4/197 Sterbe-Neben-Register 1909-1909 44
53/1938/0/4/200 Sterbe-Neben-Register 1910-1910 48
53/1938/0/4/204 Sterbe-Neben-Register 1911-1911 0
53/1938/0/4/207 Sterbe-Neben-Register 1912-1912 0
53/1938/0/4/210 Sterbe-Neben-Register 1913-1913 0
53/1938/0/4/212 Sterbe-Haupt-Register 1908-1912 0
53/1938/0/4/215 Sterbe-Haupt-Register 1913-1917 0
53/1938/0/4/216 Sterbe-Haupt-Register 1918-1919 0
53/1938/0/4/229 Rejestr główny zgonów 1920-1920 0
53/1938/0/4/230 Rejestr główny zgonów 1921-1921 0
53/1938/0/4/231 Rejestr główny zgonów 1922-1922 0
53/1938/0/4/232 Rejestr główny zgonów 1923-1925 0
53/1938/0/4/233 Rejestr główny zgonów 1926-1926 0
53/1938/0/4/234 Rejestr główny zgonów 1927-1927 0
53/1938/0/4/235 Rejestr główny zgonów 1928-1928 0
53/1938/0/4/236 Rejestr główny zgonów 1929-1929 0
53/1938/0/4/237 Rejestr główny zgonów 1930-1930 0
53/1938/0/4/238 Rejestr główny zgonów 1931-1931 0
53/1938/0/4/239 Rejestr główny zgonów 1932-1932 0
53/1938/0/4/240 Rejestr główny zgonów 1933-1933 0
53/1938/0/4/241 Rejestr główny zgonów 1934-1935 0

Amount of archival material

240

211

0

2.65

2.30

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -