Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Sady (pow. poznański)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1920
- brak danych - 1874 - 1920
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
łaciński
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1920 Wtóropisy (sygn.: 79-108) - przechowywane w APPO Konin. W zespole zmikrofilmowano 33 j.a. o sygn.: 1-9 (nr O: 44631-44639), 10-33 (nr O: 57190-57213) oraz zdigitalizowano sygnatury 10-78, 145-147, 151-153, 175-177, 184-186, 199-207.
Show all units in the collection:
Units in series:: 1 Akta urodzeń
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1941/0/1/1 Księga urodzeń 1874 0
53/1941/0/1/4 Księga urodzeń 1875 0
53/1941/0/1/7 Księga urodzeń 1876 0
53/1941/0/1/10 Księga urodzeń 1877 113
53/1941/0/1/13 Księga urodzeń 1878 99
53/1941/0/1/16 Księga urodzeń 1879 138
53/1941/0/1/19 Księga urodzeń 1880 118
53/1941/0/1/22 Księga urodzeń 1881 122
53/1941/0/1/25 Księga urodzeń 1882 105
53/1941/0/1/28 Księga urodzeń 1883 120
53/1941/0/1/31 Księga urodzeń 1884 102
53/1941/0/1/34 Księga urodzeń 1885 144
53/1941/0/1/37 Księga urodzeń 1886 119
53/1941/0/1/40 Księga urodzeń 1887 114
53/1941/0/1/43 Księga urodzeń 1888 130
53/1941/0/1/46 Księga urodzeń 1889 127
53/1941/0/1/49 Księga urodzeń 1890 122
53/1941/0/1/52 Księga urodzeń 1891 132
53/1941/0/1/55 Księga urodzeń 1892 117
53/1941/0/1/58 Księga urodzeń 1893 103
53/1941/0/1/61 Księga urodzeń 1894 117
53/1941/0/1/64 Księga urodzeń 1895 137
53/1941/0/1/67 Księga urodzeń 1896 132
53/1941/0/1/70 Księga urodzeń 1897 99
53/1941/0/1/73 Księga urodzeń 1898 129
53/1941/0/1/76 Księga urodzeń 1899 122
53/1941/0/1/79 Księga urodzeń 1880 0
53/1941/0/1/82 Księga urodzeń 1881 0
53/1941/0/1/85 Księga urodzeń 1882 0
53/1941/0/1/88 Księga urodzeń 1883 0
53/1941/0/1/91 Księga urodzeń 1884 0
53/1941/0/1/94 Księga urodzeń 1885 0
53/1941/0/1/97 Księga urodzeń 1886 0
53/1941/0/1/100 Księga urodzeń 1887 0
53/1941/0/1/103 Księga urodzeń 1888 0
53/1941/0/1/106 Księga urodzeń 1889 0
53/1941/0/1/109 Geburts-Neben-Register 1890 0
53/1941/0/1/112 Geburts-Neben-Register 1891 0
53/1941/0/1/115 Geburts-Neben-Register 1892 0
53/1941/0/1/118 Geburts-Neben-Register 1893 0
53/1941/0/1/121 Geburts-Neben-Register 1894 0
53/1941/0/1/124 Geburts-Neben-Register 1895 0
53/1941/0/1/127 Geburts-Neben-Register 1896 0
53/1941/0/1/130 Geburts-Neben-Register 1897 0
53/1941/0/1/133 Geburts-Neben-Register 1898 0
53/1941/0/1/136 Geburts-Neben-Register 1899 0
53/1941/0/1/139 Geburts-Neben-Register 1900 0
53/1941/0/1/142 Geburts-Neben-Register 1901 0
53/1941/0/1/145 [Księga urodzeń] 1900-1901 249
53/1941/0/1/148 Geburts-Neben-Register 1902 0
53/1941/0/1/151 [Księga urodzeń] 1902-1903 233
53/1941/0/1/154 Geburts-Neben-Register 1874 0
53/1941/0/1/157 Geburts-Neben-Register 1875 0
53/1941/0/1/160 Geburts-Neben-Register 1876 0
53/1941/0/1/163 Geburts-Neben-Register 1877 0
53/1941/0/1/166 Geburts-Neben-Register 1878 0
53/1941/0/1/169 Geburts-Neben-Register 1879 0
53/1941/0/1/172 Geburts-Neben-Register 1903 0
53/1941/0/1/175 [Księga urodzeń] 1904-1905 224
53/1941/0/1/178 Geburts-Neben-Register [wtóropis] 1904 0
53/1941/0/1/181 Geburts-Neben-Register [wtóropis] 1905 0
53/1941/0/1/184 [Księga urodzeń] 1906-1907 224
53/1941/0/1/187 Geburts-Neben-Register 1906-1906 0
53/1941/0/1/190 Geburts-Neben-Register 1907-1907 0
53/1941/0/1/193 Geburts-Neben-Register 1908-1908 0
53/1941/0/1/196 Geburts-Neben-Register 1909-1909 0
53/1941/0/1/199 [Rejestr główny urodzeń] 1908-1909 235
53/1941/0/1/202 Geburts-Neben-Register 1910-1910 123
53/1941/0/1/205 Geburts-Neben-Register 1911-1911 104
53/1941/0/1/208 [Rejestr główny urodzeń] 1910-1914 0

Amount of archival material

225

215

0

2.82

2.72

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -