Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Sady (pow. poznański)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1920
- brak danych - 1874 - 1920
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
łaciński
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1920 Wtóropisy (sygn.: 79-108) - przechowywane w APPO Konin. W zespole zmikrofilmowano 33 j.a. o sygn.: 1-9 (nr O: 44631-44639), 10-33 (nr O: 57190-57213) oraz zdigitalizowano sygnatury 10-78, 145-147, 151-153, 175-177, 184-186, 199-207.
Show all units in the collection:
Units in series:: 3 Akta małżeństw
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1941/0/3/2 Księga małżeństw 1874 0
53/1941/0/3/5 Księga małżeństw 1875 0
53/1941/0/3/8 Księga małżeństw 1876 0
53/1941/0/3/11 Księga małżeństw 1877 30
53/1941/0/3/14 Księga małżeństw 1878 48
53/1941/0/3/17 Księga małżeństw 1879 50
53/1941/0/3/20 Księga małżeństw 1880 41
53/1941/0/3/23 Księga małżeństw 1881 29
53/1941/0/3/26 Księga małżeństw 1882 49
53/1941/0/3/29 Księga małżeństw 1883 38
53/1941/0/3/32 Księga małżeństw 1884 52
53/1941/0/3/35 Księga małżeństw 1885 54
53/1941/0/3/38 Księga małżeństw 1886 32
53/1941/0/3/41 Księga małżeństw 1887 48
53/1941/0/3/44 Księga małżeństw 1888 42
53/1941/0/3/47 Księga małżeństw 1889 50
53/1941/0/3/50 Księga małżeństw 1890 46
53/1941/0/3/53 Księga małżeństw 1891 36
53/1941/0/3/56 Księga małżeństw 1892 38
53/1941/0/3/59 Księga małżeństw 1893 42
53/1941/0/3/62 Księga małżeństw 1894 50
53/1941/0/3/65 Księga małżeństw 1895 38
53/1941/0/3/68 Księga małżeństw 1896 52
53/1941/0/3/71 Księga małżeństw 1897 32
53/1941/0/3/74 Księga małżeństw 1898 40
53/1941/0/3/77 Księga małżeństw 1899 34
53/1941/0/3/80 Księga małżeństw 1880 0
53/1941/0/3/83 Księga małżeństw 1881 0
53/1941/0/3/86 Księga małżeństw 1882 0
53/1941/0/3/89 Księga małżeństw 1883 0
53/1941/0/3/92 Księga małżeństw 1884 0
53/1941/0/3/95 Księga małżeństw 1885 0
53/1941/0/3/98 Księga małżeństw 1886 0
53/1941/0/3/101 Księga małżeństw 1887 0
53/1941/0/3/104 Księga małżeństw 1888 0
53/1941/0/3/107 Księga małżeństw 1889 0
53/1941/0/3/110 Heiraths-Neben-Register 1890 0
53/1941/0/3/113 Heiraths-Neben-Register 1891 0
53/1941/0/3/116 Heiraths-Neben-Register 1892 0
53/1941/0/3/119 Heiraths-Neben-Register 1893 0
53/1941/0/3/122 Heiraths-Neben-Register 1894 0
53/1941/0/3/125 Heiraths-Neben-Register 1895 0
53/1941/0/3/128 Heiraths-Neben-Register 1896 0
53/1941/0/3/131 Heiraths-Neben-Register 1897 0
53/1941/0/3/134 Heiraths-Neben-Register 1898 0
53/1941/0/3/137 Heiraths-Neben-Register 1899 0
53/1941/0/3/140 Heiraths-Neben-Register 1900 0
53/1941/0/3/143 Heiraths-Neben-Register 1901 0
53/1941/0/3/146 [Księga małżeństw] 1900-1901 69
53/1941/0/3/149 Heiraths-Neben-Register 1902 0
53/1941/0/3/152 [Księga małżeństw] 1902-1903 94
53/1941/0/3/155 Heiraths-Neben-Register 1874 0
53/1941/0/3/158 Heiraths-Neben-Register 1875 0
53/1941/0/3/161 Heiraths-Neben-Register 1876 0
53/1941/0/3/164 Heiraths-Neben-Register 1877 0
53/1941/0/3/167 Heiraths-Neben-Register 1878 0
53/1941/0/3/170 Heiraths-Neben-Register 1879 0
53/1941/0/3/173 Heiraths-Neben-Register 1903 0
53/1941/0/3/176 [Księga małżeństw] 1904-1905 87
53/1941/0/3/179 Heiraths-Neben-Register [wtóropis] 1904 0
53/1941/0/3/182 Heiraths-Neben-Register [wtóropis] 1905 0
53/1941/0/3/185 [Księga małżeństw] 1906-1907 73
53/1941/0/3/188 Heirats-Neben-Register 1906-1906 0
53/1941/0/3/191 Heirats-Neben-Register 1907-1907 0
53/1941/0/3/194 Heirats-Neben-Register 1908-1908 0
53/1941/0/3/197 Heirats-Neben-Register 1909-1909 0
53/1941/0/3/200 [Rejestr główny małżeństw] 1908-1909 75
53/1941/0/3/203 Heirats-Neben-Register 1910-1910 36
53/1941/0/3/206 Heirats-Neben-Register 1911-1911 24
53/1941/0/3/209 [Rejestr główny małżeństw] 1910-1915 0
53/1941/0/3/212 [Rejestr główny małżeństw] 1916-1919 0
53/1941/0/3/213 [Rejestr główny małżeństw] 1920-1920 0
53/1941/0/3/216 [Rejestr główny małżeństw] 1921-1921 0
53/1941/0/3/217 [Rejestr główny małżeństw] 1922-1922 0
53/1941/0/3/218 [Rejestr główny małżeństw] 1923-1924 0
53/1941/0/3/219 [Rejestr główny małżeństw] 1925-1925 0
53/1941/0/3/220 [Rejestr główny małżeństw] 1926-1926 0

Amount of archival material

225

215

0

2.82

2.72

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -