Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Sady (pow. poznański)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1920
- brak danych - 1874 - 1920
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
łaciński
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1920 Wtóropisy (sygn.: 79-108) - przechowywane w APPO Konin. W zespole zmikrofilmowano 33 j.a. o sygn.: 1-9 (nr O: 44631-44639), 10-33 (nr O: 57190-57213) oraz zdigitalizowano sygnatury 10-78, 145-147, 151-153, 175-177, 184-186, 199-207.
Show all units in the collection:
Units in series:: 4 Akta zgonów
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1941/0/4/3 Księga zgonów 1874 0
53/1941/0/4/6 Księga zgonów 1875 0
53/1941/0/4/9 Księga zgonów 1876 0
53/1941/0/4/12 Księga zgonów 1877 85
53/1941/0/4/15 Księga zgonów 1878 65
53/1941/0/4/18 Księga zgonów 1879 64
53/1941/0/4/21 Księga zgonów 1880 52
53/1941/0/4/24 Księga zgonów 1881 77
53/1941/0/4/27 Księga zgonów 1882 80
53/1941/0/4/30 Księga zgonów 1883 66
53/1941/0/4/33 Księga zgonów 1884 57
53/1941/0/4/36 Księga zgonów 1885 61
53/1941/0/4/39 Księga zgonów 1886 80
53/1941/0/4/42 Księga zgonów 1887 73
53/1941/0/4/45 Księga zgonów 1888 56
53/1941/0/4/48 Księga zgonów 1889 79
53/1941/0/4/51 Księga zgonów 1890 77
53/1941/0/4/54 Księga zgonów 1891 66
53/1941/0/4/57 Księga zgonów 1892 54
53/1941/0/4/60 Księga zgonów 1893 63
53/1941/0/4/63 Księga zgonów 1894 58
53/1941/0/4/66 Księga zgonów 1895 52
53/1941/0/4/69 Księga zgonów 1896 60
53/1941/0/4/72 Księga zgonów 1897 44
53/1941/0/4/75 Księga zgonów 1898 62
53/1941/0/4/78 Księga zgonów 1899 55
53/1941/0/4/81 Księga zgonów 1880 0
53/1941/0/4/84 Księga zgonów 1881 0
53/1941/0/4/87 Księga zgonów 1882 0
53/1941/0/4/90 Księga zgonów 1883 0
53/1941/0/4/93 Księga zgonów 1884 0
53/1941/0/4/96 Księga zgonów 1885 0
53/1941/0/4/99 Księga zgonów 1886 0
53/1941/0/4/102 Księga zgonów 1887 0
53/1941/0/4/105 Księga zgonów 1888 0
53/1941/0/4/108 Księga zgonów 1889 0
53/1941/0/4/111 Sterbe-Neben-Register 1890 0
53/1941/0/4/114 Sterbe-Neben-Register 1891 0
53/1941/0/4/117 Sterbe-Neben-Register 1892 0
53/1941/0/4/120 Sterbe-Neben-Register 1893 0
53/1941/0/4/123 Sterbe-Neben-Register 1894 0
53/1941/0/4/126 Sterbe-Neben-Register 1895 0
53/1941/0/4/129 Sterbe-Neben-Register 1896 0
53/1941/0/4/132 Sterbe-Neben-Register 1897 0
53/1941/0/4/135 Sterbe-Neben-Register 1898 0
53/1941/0/4/138 Sterbe-Neben-Register 1899 0
53/1941/0/4/141 Sterbe-Neben-Register 1900 0
53/1941/0/4/144 Sterbe-Neben-Register 1901 0
53/1941/0/4/147 [Księga zgonów] 1900-1901 140
53/1941/0/4/150 Sterbe-Neben-Register 1902 0
53/1941/0/4/153 [Księga zgonów] 1902-1903 98
53/1941/0/4/156 Sterbe-Neben-Register 1874 0
53/1941/0/4/159 Sterbe-Neben-Register 1875 0
53/1941/0/4/162 Sterbe-Neben-Register 1876 0
53/1941/0/4/165 Sterbe-Neben-Register 1877 0
53/1941/0/4/168 Sterbe-Neben-Register 1878 0
53/1941/0/4/171 Sterbe-Neben-Register 1879 0
53/1941/0/4/174 Sterbe-Neben-Register 1903 0
53/1941/0/4/177 [Księga zgonów] 1904-1905 85
53/1941/0/4/180 Sterbe-Neben-Register [wtóropis] 1904 0
53/1941/0/4/183 Sterbe-Neben-Register [wtóropis] 1905 0
53/1941/0/4/186 [Księga zgonów] 1906-1907 100
53/1941/0/4/189 Sterbe-Neben-Register 1906-1906 0
53/1941/0/4/192 Sterbe-Neben-Register 1907-1907 0
53/1941/0/4/195 Sterbe-Neben-Register 1908-1908 0
53/1941/0/4/198 Sterbe-Neben-Register 1909-1909 0
53/1941/0/4/201 [Rejestr główny zgonów] 1908-1909 89
53/1941/0/4/204 Sterbe-Neben-Register 1910-1910 57
53/1941/0/4/207 Sterbe-Neben-Register 1911-1911 46
53/1941/0/4/210 [Rejestr główny zgonów] 1910-1915 0
53/1941/0/4/214 [Rejestr główny zgonów] 1916-1919 0
53/1941/0/4/215 [Rejestr główny zgonów] 1920-1920 0
53/1941/0/4/221 [Rejestr główny zgonów] 1921-1921 0
53/1941/0/4/222 [Rejestr główny zgonów] 1922-1922 0
53/1941/0/4/223 [Rejestr główny zgonów] 1923-1924 0
53/1941/0/4/224 [Rejestr główny zgonów] 1925-1925 0
53/1941/0/4/225 [Rejestr główny zgonów] 1926-1926 0

Amount of archival material

225

215

0

2.82

2.72

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -