Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Sapowice (pow. poznański)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1877-1933
- brak danych - 1877 - 1933
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
łaciński
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1877-1933 Wtóropisy (sygn.: 71-112) - przechowywane w APPO Konin. W zespole zmikrofilmowano 24 j.a. o sygn.: 1-3 (nr O: 44640-44642), 4-24 (nr O: 57215-57234) oraz zdigitalizowano sygnatury 4-72, 149-151, 158-163, 181-184, 186-193.
Show all units in the collection:
Units in series:: 1 Akta urodzeń
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1942/0/1/1 Księga urodzeń 1877 0
53/1942/0/1/4 Księga urodzeń 1878 59
53/1942/0/1/7 Księga urodzeń 1879 46
53/1942/0/1/10 Księga urodzeń 1880 63
53/1942/0/1/13 Księga urodzeń 1881 54
53/1942/0/1/16 Księga urodzeń 1882 58
53/1942/0/1/19 Księga urodzeń 1883 70
53/1942/0/1/22 Księga urodzeń 1884 57
53/1942/0/1/25 Księga urodzeń t. I 1885 77
53/1942/0/1/26 Księga urodzeń t. II 1885 24
53/1942/0/1/29 Księga urodzeń 1886 94
53/1942/0/1/32 Księga urodzeń 1887 108
53/1942/0/1/35 Księga urodzeń 1888 122
53/1942/0/1/38 Księga urodzeń 1889 109
53/1942/0/1/41 Księga urodzeń 1890 90
53/1942/0/1/45 Księga urodzeń 1891 101
53/1942/0/1/48 Księga urodzeń 1892 108
53/1942/0/1/52 Księga urodzeń 1893 111
53/1942/0/1/55 Księga urodzeń 1894 105
53/1942/0/1/58 Księga urodzeń 1895 115
53/1942/0/1/61 Księga urodzeń 1896 107
53/1942/0/1/64 Księga urodzeń 1897 103
53/1942/0/1/67 Księga urodzeń 1898 107
53/1942/0/1/70 Księga urodzeń 1899 116
53/1942/0/1/73 Księga urodzeń 1877 0
53/1942/0/1/76 Księga urodzeń 1878 0
53/1942/0/1/79 Księga urodzeń 1879 0
53/1942/0/1/82 Księga urodzeń 1880 0
53/1942/0/1/85 Księga urodzeń 1881 0
53/1942/0/1/88 Księga urodzeń 1882 0
53/1942/0/1/91 Księga urodzeń 1883 0
53/1942/0/1/94 Księga urodzeń 1884 0
53/1942/0/1/97 Księga urodzeń 1885 0
53/1942/0/1/98 Księga urodzeń 1885 0
53/1942/0/1/101 Księga urodzeń 1886 0
53/1942/0/1/104 Księga urodzeń 1887 0
53/1942/0/1/107 Księga urodzeń 1888 0
53/1942/0/1/110 Księga urodzeń 1889 0
53/1942/0/1/113 Geburts-Neben-Register 1890 0
53/1942/0/1/116 Geburts-Neben-Register 1891 0
53/1942/0/1/119 Geburts-Neben-Register 1892 0
53/1942/0/1/122 Geburts-Neben-Register 1893 0
53/1942/0/1/125 Geburts-Neben-Register 1894 0
53/1942/0/1/128 Geburts-Neben-Register 1895 0
53/1942/0/1/131 Geburts-Neben-Register 1896 0
53/1942/0/1/134 Geburts-Neben-Register 1897 0
53/1942/0/1/137 Geburts-Neben-Register 1898 0
53/1942/0/1/140 Geburts-Neben-Register 1899 0
53/1942/0/1/143 Geburts-Neben-Register 1900 0
53/1942/0/1/146 Geburts-Neben-Register 1901 0
53/1942/0/1/149 Geburts-Haupt-Register 1900-1901 206
53/1942/0/1/152 Geburts-Neben-Register 1902 0
53/1942/0/1/155 Geburts-Neben-Register 1903 0
53/1942/0/1/158 Geburts-Haupt-Register 1902-1903 210
53/1942/0/1/161 Geburts-Haupt-Register 1904-1905 176
53/1942/0/1/164 Geburts-Neben-Register [wtóropis] 1904 0
53/1942/0/1/167 Geburts-Neben-Register [wtóropis] 1905 0
53/1942/0/1/172 Geburts-Neben-Register 1907-1907 0
53/1942/0/1/175 Geburts-Neben-Register 1908-1908 0
53/1942/0/1/178 Geburts-Neben-Register 1906-1906 0
53/1942/0/1/179 Geburts-Neben-Register 1909-1909 0
53/1942/0/1/182 Geburts-Neben-Register 1910-1910 0
53/1942/0/1/185 Geburts-Neben-Register 1911-1911 0
53/1942/0/1/187 Geburts-Haupt-Register 1906-1907 204
53/1942/0/1/190 Geburts-Haupt-Register 1908-1912 512
53/1942/0/1/195 Rejestr główny urodzeń 1913-1913 0

Amount of archival material

224

224

0

2.57

2.57

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -