Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Sapowice (pow. poznański)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1877-1933
- brak danych - 1877 - 1933
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
łaciński
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1877-1933 Wtóropisy (sygn.: 71-112) - przechowywane w APPO Konin. W zespole zmikrofilmowano 24 j.a. o sygn.: 1-3 (nr O: 44640-44642), 4-24 (nr O: 57215-57234) oraz zdigitalizowano sygnatury 4-72, 149-151, 158-163, 181-184, 186-193.
Show all units in the collection:
Units in series:: 4 Akta zgonów
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1942/0/4/3 Księga zgonów 1877 0
53/1942/0/4/6 Księga zgonów 1878 36
53/1942/0/4/9 Księga zgonów 1879 25
53/1942/0/4/12 Księga zgonów 1880 27
53/1942/0/4/15 Księga zgonów 1881 32
53/1942/0/4/18 Księga zgonów 1882 36
53/1942/0/4/21 Księga zgonów 1883 45
53/1942/0/4/24 Księga zgonów 1884 41
53/1942/0/4/28 Księga zgonów 1885 44
53/1942/0/4/31 Księga zgonów 1886 41
53/1942/0/4/34 Księga zgonów 1887 58
53/1942/0/4/37 Księga zgonów 1888 49
53/1942/0/4/40 Księga zgonów 1889 43
53/1942/0/4/43 Księga zgonów 1890 61
53/1942/0/4/47 Księga zgonów 1891 41
53/1942/0/4/50 Księga zgonów 1892 59
53/1942/0/4/54 Księga zgonów 1893 52
53/1942/0/4/57 Księga zgonów 1894 42
53/1942/0/4/60 Księga zgonów 1895 64
53/1942/0/4/63 Księga zgonów 1896 68
53/1942/0/4/66 Księga zgonów 1897 56
53/1942/0/4/69 Księga zgonów 1898 40
53/1942/0/4/72 Księga zgonów 1899 38
53/1942/0/4/75 Księga zgonów 1877 0
53/1942/0/4/78 Księga zgonów 1878 0
53/1942/0/4/81 Księga zgonów 1879 0
53/1942/0/4/84 Księga zgonów 1880 0
53/1942/0/4/87 Księga zgonów 1881 0
53/1942/0/4/90 Księga zgonów 1882 0
53/1942/0/4/93 Księga zgonów 1883 0
53/1942/0/4/96 Księga zgonów 1884 0
53/1942/0/4/100 Księga zgonów 1885 0
53/1942/0/4/103 Księga zgonów 1886 0
53/1942/0/4/106 Księga zgonów 1887 0
53/1942/0/4/109 Księga zgonów 1888 0
53/1942/0/4/112 Księga zgonów 1889 0
53/1942/0/4/115 Sterbe-Neben-Register 1890 0
53/1942/0/4/118 Sterbe-Neben-Register 1891 0
53/1942/0/4/121 Sterbe-Neben-Register 1892 0
53/1942/0/4/124 Sterbe-Neben-Register 1893 0
53/1942/0/4/127 Sterbe-Neben-Register 1894 0
53/1942/0/4/130 Sterbe-Neben-Register 1895 0
53/1942/0/4/133 Sterbe-Neben-Register 1896 0
53/1942/0/4/136 Sterbe-Neben-Register 1897 0
53/1942/0/4/139 Sterbe-Neben-Register 1898 0
53/1942/0/4/142 Sterbe-Neben-Register 1899 0
53/1942/0/4/145 Sterbe-Neben-Register 1900 0
53/1942/0/4/148 Sterbe-Neben-Register 1901 0
53/1942/0/4/151 Sterbe-Haupt-Register 1900-1901 79
53/1942/0/4/154 Sterbe-Neben-Register 1902 0
53/1942/0/4/157 Sterbe-Neben-Register 1903 0
53/1942/0/4/160 Sterbe-Haupt-Register 1902-1903 87
53/1942/0/4/163 Sterbe-Haupt-Register 1904-1905 94
53/1942/0/4/166 Sterbe-Neben-Register [wtóropis] 1904 0
53/1942/0/4/169 Sterbe-Neben-Register [wtóropis] 1905 0
53/1942/0/4/171 Sterbe-Neben-Register 1906-1906 0
53/1942/0/4/174 Sterbe-Neben-Register 1907-1907 0
53/1942/0/4/177 Sterbe-Neben-Register 1908-1908 0
53/1942/0/4/181 Sterbe-Neben-Register 1909-1909 49
53/1942/0/4/184 Sterbe-Neben-Register 1910-1910 38
53/1942/0/4/186 Sterbe-Neben-Register 1911-1911 49
53/1942/0/4/189 Sterbe-Haupt-Register 1906-1908 129
53/1942/0/4/198 Sterbe-Haupt-Register 1909-1913 0
53/1942/0/4/199 Sterbe-Haupt-Register 1914-1915 0
53/1942/0/4/200 Sterbe-Haupt-Register 1916-1919 0
53/1942/0/4/213 Rejestr główny zgonów 1920-1920 0
53/1942/0/4/214 Rejestr główny zgonów 1921-1921 0
53/1942/0/4/215 Rejestr główny zgonów 1922-1922 0
53/1942/0/4/216 Rejestr główny zgonów 1923-1925 0
53/1942/0/4/217 Rejestr główny zgonów 1926-1926 0
53/1942/0/4/218 Rejestr główny zgonów 1927-1927 0
53/1942/0/4/219 Rejestr główny zgonów 1928-1928 0
53/1942/0/4/220 Rejestr główny zgonów 1929-1929 0
53/1942/0/4/221 Rejestr główny zgonów 1930-1930 0
53/1942/0/4/222 Rejestr główny zgonów 1931-1931 0
53/1942/0/4/223 Rejestr główny zgonów 1932-1932 0
53/1942/0/4/224 Rejestr główny zgonów 1933-1933 0

Amount of archival material

224

224

0

2.57

2.57

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -