Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Sapowice (pow. poznański)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1877-1933
- brak danych - 1877 - 1933
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
łaciński
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1877-1933 Wtóropisy (sygn.: 71-112) - przechowywane w APPO Konin. W zespole zmikrofilmowano 24 j.a. o sygn.: 1-3 (nr O: 44640-44642), 4-24 (nr O: 57215-57234) oraz zdigitalizowano sygnatury 4-72, 149-151, 158-163, 181-184, 186-193.

Amount of archival material

224

224

0

2.57

2.57

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -