Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Separowo (pow. nowotomyski)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1876-2012
- brak danych - 1876 - 1938
1983 - 1983
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1876-1938 oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi urodzeń i małżeństw za lata 1909-1983 Wtóropisy (sygn.: 72-140) - przechowywane w APPO Konin. W zespole zmikrofilmowano 27 j.a. o sygn.: 1-6 (nr 0: 44663-44668), 7-15 (nr 0: 57235-57243), 17-28 (nr 0: 57244-57255) oraz zdigitalizowano sygnatury 7-15, 17-71, 141-143, 150-153, 163-169, 176-190, 200-203, 210-214.
Show all units in the collection:
Units in series:: 1 Akta urodzeń
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1944/0/1/1 Księga urodzeń 1876 0
53/1944/0/1/4 Księga urodzeń 1877 0
53/1944/0/1/7 Księga urodzeń 1878 106
53/1944/0/1/10 Księga urodzeń 1879 133
53/1944/0/1/13 Księga urodzeń 1880 135
53/1944/0/1/17 Księga urodzeń 1881 129
53/1944/0/1/20 Księga urodzeń 1882 144
53/1944/0/1/23 Księga urodzeń 1883 144
53/1944/0/1/26 Księga urodzeń 1884 130
53/1944/0/1/29 Księga urodzeń 1885 137
53/1944/0/1/32 Księga urodzeń 1886 134
53/1944/0/1/35 Księga urodzeń 1887 163
53/1944/0/1/38 Księga urodzeń 1888 140
53/1944/0/1/41 Księga urodzeń 1889 160
53/1944/0/1/44 Księga urodzeń 1890 156
53/1944/0/1/47 Księga urodzeń 1891 147
53/1944/0/1/51 Księga urodzeń 1892 145
53/1944/0/1/54 Księga urodzeń 1893 177
53/1944/0/1/57 Księga urodzeń 1894 139
53/1944/0/1/60 Księga urodzeń 1895 172
53/1944/0/1/63 Księga urodzeń 1896 152
53/1944/0/1/66 Księga urodzeń 1897 148
53/1944/0/1/69 Księga urodzeń 1898 154
53/1944/0/1/72 Księga urodzeń 1876 0
53/1944/0/1/75 Księga urodzeń 1877 0
53/1944/0/1/78 Księga urodzeń 1878 0
53/1944/0/1/81 Księga urodzeń 1879 0
53/1944/0/1/84 Księga urodzeń 1880 0
53/1944/0/1/87 Księga urodzeń 1881 0
53/1944/0/1/90 Księga urodzeń 1882 0
53/1944/0/1/93 Księga urodzeń 1883 0
53/1944/0/1/96 Księga urodzeń 1884 0
53/1944/0/1/99 Księga urodzeń 1885 0
53/1944/0/1/102 Księga urodzeń 1886 0
53/1944/0/1/105 Księga urodzeń 1887 0
53/1944/0/1/108 Księga urodzeń 1888 0
53/1944/0/1/111 Księga urodzeń 1889 0
53/1944/0/1/114 Księga urodzeń 1890 0
53/1944/0/1/117 Księga urodzeń 1891 0
53/1944/0/1/120 Księga urodzeń 1892 0
53/1944/0/1/123 Księga urodzeń 1893 0
53/1944/0/1/126 Księga urodzeń 1894 0
53/1944/0/1/129 Księga urodzeń 1895 0
53/1944/0/1/132 Księga urodzeń 1896 0
53/1944/0/1/135 Księga urodzeń 1897 0
53/1944/0/1/138 Księga urodzeń 1898 0
53/1944/0/1/141 Księga aktów urodzenia 1899 166
53/1944/0/1/144 Księga urodzeń 1899 0
53/1944/0/1/147 Geburts-Neben-Register 1900 0
53/1944/0/1/151 Księga aktów urodzenia 1900-1901 262
53/1944/0/1/154 Geburts-Neben-Register 1901 0
53/1944/0/1/157 Geburts-Neben-Register 1902 0
53/1944/0/1/160 Geburts-Neben-Register 1903 0
53/1944/0/1/163 Księga aktów urodzeń 1902-1903 302
53/1944/0/1/167 Księga urodzeń 1904-1905 272
53/1944/0/1/170 Geburts-Neben-Register 1904 0
53/1944/0/1/173 Geburts-Neben-Register 1905 0
53/1944/0/1/176 Księga urodzeń 1906-1907 273
53/1944/0/1/191 Geburts-Neben-Register 1906-1906 0
53/1944/0/1/194 Geburts-Neben-Register 1907-1907 0
53/1944/0/1/197 Geburts-Neben-Register 1908-1908 0
53/1944/0/1/200 Księga Aktów urodzenia [Rejestr główny urodzeń] 1908-1909 266
53/1944/0/1/204 Geburts-Neben-Register 1909-1909 0
53/1944/0/1/207 Geburts-Neben-Register 1910-1910 0
53/1944/0/1/210 Księga Urodzeń [Rejestr główny urodzeń] 1910-1911 271
53/1944/0/1/215 Geburts-Neben-Register 1911-1911 0
53/1944/0/1/218 Geburts-Neben-Register 1912-1912 0
53/1944/0/1/221 Geburts-Neben-Register 1913-1913 0
53/1944/0/1/224 Księga Urodzeń [Rejestr główny urodzeń] 1912-1913 0

Amount of archival material

227

227

0

2.94

2.94

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -