Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Separowo (pow. nowotomyski)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1876-2012
- brak danych - 1876 - 1938
1983 - 1983
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1876-1938 oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi urodzeń i małżeństw za lata 1909-1983 Wtóropisy (sygn.: 72-140) - przechowywane w APPO Konin. W zespole zmikrofilmowano 27 j.a. o sygn.: 1-6 (nr 0: 44663-44668), 7-15 (nr 0: 57235-57243), 17-28 (nr 0: 57244-57255) oraz zdigitalizowano sygnatury 7-15, 17-71, 141-143, 150-153, 163-169, 176-190, 200-203, 210-214.
Show all units in the collection:
Units in series:: 3 Akta małżeństw
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1944/0/3/2 Księga małżeństw 1876 0
53/1944/0/3/5 Księga małżeństw 1877 0
53/1944/0/3/8 Księga małżeństw 1878 52
53/1944/0/3/11 Księga małżeństw 1879 42
53/1944/0/3/14 Księga małżeństw 1880 46
53/1944/0/3/18 Księga małżeństw 1881 42
53/1944/0/3/21 Księga małżeństw 1882 42
53/1944/0/3/24 Księga małżeństw 1883 63
53/1944/0/3/27 Księga małżeństw 1884 48
53/1944/0/3/30 Księga małżeństw 1885 75
53/1944/0/3/33 Księga małżeństw 1886 61
53/1944/0/3/36 Księga małżeństw 1887 67
53/1944/0/3/39 Księga małżeństw 1888 49
53/1944/0/3/42 Księga małżeństw 1889 53
53/1944/0/3/45 Księga małżeństw 1890 43
53/1944/0/3/48 Księga małżeństw 1891 53
53/1944/0/3/52 Księga małżeństw 1892 47
53/1944/0/3/55 Księga małżeństw 1893 57
53/1944/0/3/58 Księga małżeństw 1894 53
53/1944/0/3/61 Księga małżeństw 1895 35
53/1944/0/3/64 Księga małżeństw 1896 55
53/1944/0/3/67 Księga małżeństw 1897 39
53/1944/0/3/70 Księga małżeństw 1898 61
53/1944/0/3/73 Księga małżeństw 1876 0
53/1944/0/3/76 Księga małżeństw 1877 0
53/1944/0/3/79 Księga małżeństw 1878 0
53/1944/0/3/82 Księga małżeństw 1879 0
53/1944/0/3/85 Księga małżeństw 1880 0
53/1944/0/3/88 Księga małżeństw 1881 0
53/1944/0/3/91 Księga małżeństw 1882 0
53/1944/0/3/94 Księga małżeństw 1883 0
53/1944/0/3/97 Księga małżeństw 1884 0
53/1944/0/3/100 Księga małżeństw 1885 0
53/1944/0/3/103 Księga małżeństw 1886 0
53/1944/0/3/106 Księga małżeństw 1887 0
53/1944/0/3/109 Księga małżeństw 1888 0
53/1944/0/3/112 Księga małżeństw 1889 0
53/1944/0/3/115 Księga małżeństw 1890 0
53/1944/0/3/118 Księga małżeństw 1891 0
53/1944/0/3/121 Księga małżeństw 1892 0
53/1944/0/3/124 Księga małżeństw 1893 0
53/1944/0/3/127 Księga małżeństw 1894 0
53/1944/0/3/130 Księga małżeństw 1895 0
53/1944/0/3/133 Księga małżeństw 1896 0
53/1944/0/3/136 Księga małżeństw 1897 0
53/1944/0/3/139 Księga małżeństw 1898 0
53/1944/0/3/142 Księga pierwopisów ślubów 1899 52
53/1944/0/3/145 Księga małżeństw 1899 0
53/1944/0/3/148 Heiraths-Neben-Register 1900 0
53/1944/0/3/152 Księga aktów małżeństwa 1900-1901 99
53/1944/0/3/155 Heiraths-Neben-Register 1901 0
53/1944/0/3/158 Heiraths-Neben-Register 1902 0
53/1944/0/3/161 Heiraths-Neben-Register 1903 0
53/1944/0/3/164 Księga małżeństw 1902-1903 85
53/1944/0/3/168 Księga małżeństw 1904-1905 100
53/1944/0/3/171 Heirats-Neben-Register 1904 0
53/1944/0/3/174 Heirats-Neben-Register 1905 0
53/1944/0/3/177 Księga małżeństw 1906-1907 99
53/1944/0/3/192 Heirats-Neben-Register 1906-1906 0
53/1944/0/3/195 Heirats-Neben-Register 1907-1907 0
53/1944/0/3/198 Heirats-Neben-Register 1908-1908 0
53/1944/0/3/201 Księga aktów małżeństwa [Rejestr główny małżeństw] 1908-1909 103
53/1944/0/3/205 Heirats-Neben-Register 1909-1909 0
53/1944/0/3/208 Księga małżeństw [Rejestr poboczny małżeństw] 1909-1909 0
53/1944/0/3/211 Księga Małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1910-1911 123
53/1944/0/3/216 Heirats-Neben-Register 1911-1911 0
53/1944/0/3/219 Heirats-Neben-Register 1912-1912 0
53/1944/0/3/222 Heirats-Neben-Register 1913-1913 0
53/1944/0/3/225 Księga Małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1912-1913 0

Amount of archival material

227

227

0

2.94

2.94

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -