Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Separowo (pow. nowotomyski)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1876-2012
- brak danych - 1876 - 1938
1983 - 1983
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1876-1938 oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi urodzeń i małżeństw za lata 1909-1983 Wtóropisy (sygn.: 72-140) - przechowywane w APPO Konin. W zespole zmikrofilmowano 27 j.a. o sygn.: 1-6 (nr 0: 44663-44668), 7-15 (nr 0: 57235-57243), 17-28 (nr 0: 57244-57255) oraz zdigitalizowano sygnatury 7-15, 17-71, 141-143, 150-153, 163-169, 176-190, 200-203, 210-214.
Show all units in the collection:
Units in series:: 4 Akta zgonów
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1944/0/4/3 Księga zgonów 1876 0
53/1944/0/4/6 Księga zgonów 1877 0
53/1944/0/4/9 Księga zgonów 1878 70
53/1944/0/4/12 Księga zgonów 1879 58
53/1944/0/4/15 Księga zgonów 1880 65
53/1944/0/4/19 Księga zgonów 1881 94
53/1944/0/4/22 Księga zgonów 1882 83
53/1944/0/4/25 Księga zgonów 1883 89
53/1944/0/4/28 Księga zgonów 1884 83
53/1944/0/4/31 Księga zgonów 1885 81
53/1944/0/4/34 Księga zgonów 1886 70
53/1944/0/4/37 Księga zgonów 1887 69
53/1944/0/4/40 Księga zgonów 1888 82
53/1944/0/4/43 Księga zgonów 1889 70
53/1944/0/4/46 Księga zgonów 1890 73
53/1944/0/4/49 Księga zgonów 1891 68
53/1944/0/4/53 Księga zgonów 1892 76
53/1944/0/4/56 Księga zgonów 1893 79
53/1944/0/4/59 Księga zgonów 1894 45
53/1944/0/4/62 Księga zgonów 1895 76
53/1944/0/4/65 Księga zgonów 1896 64
53/1944/0/4/68 Księga zgonów 1897 79
53/1944/0/4/71 Księga zgonów 1898 88
53/1944/0/4/74 Księga zgonów 1876 0
53/1944/0/4/77 Księga zgonów 1877 0
53/1944/0/4/80 Księga zgonów 1878 0
53/1944/0/4/83 Księga zgonów 1879 0
53/1944/0/4/86 Księga zgonów 1880 0
53/1944/0/4/89 Księga zgonów 1881 0
53/1944/0/4/92 Księga zgonów 1882 0
53/1944/0/4/95 Księga zgonów 1883 0
53/1944/0/4/98 Księga zgonów 1884 0
53/1944/0/4/101 Księga zgonów 1885 0
53/1944/0/4/104 Księga zgonów 1886 0
53/1944/0/4/107 Księga zgonów 1887 0
53/1944/0/4/110 Księga zgonów 1888 0
53/1944/0/4/113 Księga zgonów 1889 0
53/1944/0/4/116 Księga zgonów 1890 0
53/1944/0/4/119 Księga zgonów 1891 0
53/1944/0/4/122 Księga zgonów 1892 0
53/1944/0/4/125 Księga zgonów 1893 0
53/1944/0/4/128 Księga zgonów 1894 0
53/1944/0/4/131 Księga zgonów 1895 0
53/1944/0/4/134 Księga zgonów 1896 0
53/1944/0/4/137 Księga zgonów 1897 0
53/1944/0/4/140 Księga zgonów 1898 0
53/1944/0/4/143 Księga aktów zgonów 1899 67
53/1944/0/4/146 Księga zgonów 1899 0
53/1944/0/4/149 Sterbe-Neben-Register 1900 0
53/1944/0/4/153 Księga aktów zgonów 1900-1901 116
53/1944/0/4/156 Sterbe-Neben-Register 1901 0
53/1944/0/4/159 Sterbe-Neben-Register 1902 0
53/1944/0/4/162 Sterbe-Neben-Register 1903 0
53/1944/0/4/165 Księga aktów zgonów 1902-1903 113
53/1944/0/4/169 Księga zgonów 1904-1905 117
53/1944/0/4/172 Sterbe-Neben-Register 1904 0
53/1944/0/4/175 Sterbe-Neben-Register 1904 0
53/1944/0/4/178 Księga zgonów 1906-1907 119
53/1944/0/4/193 Sterbe-Neben-Register 1906-1906 0
53/1944/0/4/196 Sterbe-Neben-Register 1907-1907 0
53/1944/0/4/199 Sterbe-Neben-Register 1908-1908 0
53/1944/0/4/202 Księga Aktów zgonu [Rejestr główny zgonów] 1908-1909 105
53/1944/0/4/206 Sterbe-Neben-Register 1909-1909 0
53/1944/0/4/209 Sterbe-Neben-Register 1910-1910 0
53/1944/0/4/212 Księga Zgonów [Rejestr główny zgonów] 1910-1911 99
53/1944/0/4/217 Sterbe-Neben-Register 1911-1911 0
53/1944/0/4/220 Sterbe-Neben-Register 1912-1912 0
53/1944/0/4/223 Sterbe-Neben-Register 1913-1913 0
53/1944/0/4/226 Księga Zgonów [Rejestr główny zgonów] 1912-1913 0

Amount of archival material

227

227

0

2.94

2.94

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -